บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในบริษัทของกลุ่มอลิอันซ์  ซึ่งดำเนินกิจการมากว่า 128 ปี และถือเป็นกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความแข็งแกร่ง มั่นคง เป็นผู้ให้บริการด้านประกันภัย  แบบครบวงจรที่น่าเชื่อถือให้บริการลูกค้าจาก A - Z ด้วยความเชี่ยวชาญของผู้มีประสบการณ์การบริหารธุรกิจประกันภัยมาอย่างยาวนานของเรา ให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยผ่าน สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และสำนักงานสาขา 5 แห่ง

ภูมิใจที่ได้ดำเนินธุรกิจกับกลุ่มอลิอันซ์ในการนำเสนอให้คู่ค้าและลูกค้าของเราร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร ที่มีความแข็งแกร่งทางการเงินมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในปี 2559 กลุ่มอลิอันซ์มีพนักงานจำนวน 140,000 คน ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก มีรายได้รวมที่ 122.4 พันล้านยูโร
และมีผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ 10.8 พันล้านยูโร โดยได้รับการจัดอันดับฐานะทางการเงินในระดับแข็งแกร่งมาก (AA) จากสถาบัน Standard & Poor มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550
เกี่ยวกับ อลิอันซ์ ประกันภัย

 

อลิอันซ์ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคง แข็งแกร่งมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีสำนักงานสาขาใน 14 ประเทศ ในภูมิภาคเอเซีย ให้บริการลูกค้า 18 ล้านคน และมีแผนการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นไม่เพียงเฉพาะในภูมิภาคนี้ แต่รวมถึงภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย

เราเป็นผู้ให้บริการประกันภัยที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุด
  • สร้างแบบประกันที่ง่าย สามารถซื้อได้และเข้าถึงได้ของทุกคน
  • สร้างความมุ่งมั่นที่จะให้บริการและผลิตภัณฑ์ทีดีที่สุดกับลูกค้า
  • ปฏิบัติและให้บริการลูกค้า ด้วยความสมเหตุสมผล บนรากฐานของที่เป็นธรรมและสร้างสรรค์
  • คืนคุณค่ากลับสู่สังคม

บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ช่องทาง ทั้งทางตัวแทน ทางโทรศัพท์ และโดยคู่ค้าทางธุรกิจ เป็นต้น เพื่อความครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อย และระดับองค์กรธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

บริษัทฯมีกรอบกระบวนการปฎิบัติงานในทุกกิจกรรมสำคัญ อีกทั้งปฎิบัติตามนโยบายของบริษัทแม่ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร โครงสร้างขององค์กรปัจจุบัจเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานประเมินความเสี่ยง, หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ และหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในของกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานให้ผู้บริหารบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รับทราบทุกไตรมาส