ประกันสุขภาพ
ประกันมะเร็ง จิ๊บจิ๊บ เบี้ยเริ่มต้นวันละ 3 บาท คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันมะเร็ง แบ่งเบาค่าใช้จ่าย เรื่องร้ายให้ จิ๊บ จิ๊บ .. คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ เบี้ยเริ่มต้นวันละ 3 บาท !

เพราะโรคมะเร็งไม่เลือกอาชีพ ไม่เลือกอายุ สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ อลิอันซ์ ขอเสนอ ประกันโรคมะเร็ง จิ๊บ จิ๊บ โดยประกันมะเร็งนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวจากโรคมะเร็ง เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะสูงสุด 1 ล้านบาท !

มะเร็ง .. แจ๊คพ๊อตที่ไม่มีใครอยากได้

หนึ่งในโรคร้ายยอดฮิตที่คร่าชีวิตคนไทย ชั่วโมงละ 7 คน .. จะดีแค่ไหนที่มีประกันมะเร็ง ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย คุ้มครองทุกโรคมะเร็ง ทุกขั้น ทุกระยะ  ทำง่าย ๆ เพียงแค่ตอบคำถามสุขภาพสั้นๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล

  • ประกันมะเร็ง คุ้มครองทุกกรณี เมื่อตรวจพบไม่ว่าจะเป็นมะเร็งระยะใดก็ตาม คุ้มครองทุกโรคมะเร็ง ทุกระยะ ทั้งระยะลุกลามและระยะไม่ลุกลาม
  • จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองมะเร็ง 100%, มะเร็งผิวหนัง 100% ของทุนประกันมะเร็งหลัก
  • ไม่ต้องตรวจ เพียงแต่ตอบคำถามสุขภาพ
  • เบี้ยประกันภัยลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท
  • จ่ายผลประโยชน์เต็มจำนวนทันทีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งหลัก ระยะรอคอย 90 วัน
  • จ่ายผลประโยชน์เต็มจำนวนทันทีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง ระยะรอคอย 90 วัน
  • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยซ้ำเพื่อความมั่นใจ* (Second Opinion) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งครั้งแรก
* การตรวจวินิจฉัยซ้ำ หมายถึง การเข้ารับการตรวจเป็นครั้งที่สองจากแพทย์เพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยหรือรับคำปรึกษาในการวางแผนการรักษาซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันหลังจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก ใช้ได้ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกัน จ่ายตามค่าใช้จ่ายแท้จริง บริษัทจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เมื่อได้แสดงผลการตรวจวินิจฉัยเป็นมะเร็งครั้งแรกต่อบริษัทแล้ว
  • ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 10-50 ปี (ต่ออายุได้ถึง 64 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
  • เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่จัดทำให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นการเฉพาะเจาะจง ผู้ขอเอาประกันภัยจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจโดยละเอียด ก่อนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัย
สอบถามเพิ่มเติม