ประกันที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน
มั่นใจได้มากกว่ากับแผนความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติภัยต่างๆ

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันที่อยู่อาศัย AZTH My Happy Home Plus

เพราะว่าความสุขดีๆ เริ่มต้นที่บ้าน อย่าให้ความสุขของคุณต้องหายไปจากเหตุไม่คาดฝัน ด้วยการเริ่มต้นคุ้มครองบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านที่คุณรักด้วยข้อเสนอสุดพิเศษจากอลิอันซ์ ประกันที่อยู่อาศัยที่คุณสามารถเลือกสรรความคุ้มครองได้ดังใจ พร้อมสิทธิประโยชน์ขยายความคุ้มครองพิเศษหลายรายการ เพิ่มความอุ่นใจให้กับบ้านและทรัพย์สินที่รักของคุณ

อลิอันซ์ ประกันที่อยู่อาศัย ให้คุ้มครองความเสียหายต่อ  สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน อันเนื่องมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ  ลมพายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว ภัยจากยานพาหนะ และ ภัยจากอากาศยาน

พิเศษ! อลิอันซ์ ประกันภัย ขยายความคุ้มครองให้ฟรี ให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นด้วย เงินชดเชยค่าที่พักอาศัยชั่วคราว ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินมีค่า ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่พกพาได้ ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินระหว่างเก็บในสถานที่อื่นชั่วคราว และประกันภัยสำหรับกระจก

อุ่นใจได้มากขึ้น! ในกรณีที่ต้องการความคุ้มครองที่ครบวงจร สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้หลากหลาย ทั้งความคุ้มครองภัยน้ำท่วม ความคุ้มครองต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ความคุ้มครองเหตุโจรกรรม ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันที่อยู่อาศัย AZTH My Happy Log Home Plus

เพราะบ้านไม้ต้องการความคุ้มครองที่แตกต่าง แผนความคุ้มครอง AZTH My Happy Log Home Plus สำหรับบ้านไม้และทรัพย์สินที่คุณรัก จึงคัดสรรความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความต้องการ ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่คุณสามารถเลือกความคุ้มครองได้ดังใจ พร้อมสิทธิประโยชน์ขยายความคุ้มครองพิเศษหลากหลายรายการ เพื่อให้คุณสบายใจว่าบ้านไม้ที่รักของคุณได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์

อลิอันซ์ ประกันที่อยู่อาศัย ให้คุ้มครองความเสียหายต่อ สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน อันเนื่องมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ลมพายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว ภัยจากยานพาหนะ และ ภัยจากอากาศยาน

พิเศษ! อลิอันซ์ ประกันภัย ขยายความคุ้มครองให้ฟรี ให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นด้วย เงินชดเชยค่าที่พักอาศัยชั่วคราว ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินมีค่า ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่พกพาได้ ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินระหว่างเก็บในสถานที่อื่นชั่วคราว และประกันภัยสำหรับกระจก

อุ่นใจได้มากขึ้น! ในกรณีที่ต้องการความคุ้มครองที่ครบวงจร สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้หลากหลาย ทั้งความคุ้มครองภัยน้ำท่วม ความคุ้มครองต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ความคุ้มครองเหตุโจรกรรม ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันที่อยู่อาศัย AZTH My Luxury Home

เพราะชีวิตที่มีระดับต้องการความคุ้มครองที่เหนือกว่า ให้อลิอันซ์ ประกันที่อยู่อาศัย คุ้มครองคุณด้วยแผนประกัน AZTH My Luxury Home ที่คุ้มครองจบครบในแผนเดียว ทั้งคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สิน และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รวมถึงคุ้มครองทรัพย์สินมีค่า เช่นอัญมณี เงินตรา ธนบัตร พร้อมเพิ่มความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองอุบัติเหตุ ให้คุณมั่นใจว่าบ้านของคุณได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มรูปแบบ

อลิอันซ์ ประกันที่อยู่อาศัย ให้คุ้มครองความเสียหายต่อ สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน ได้จบครบทุกภัย เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ลมพายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว ควัน ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน จลาจลและนัดหยุดงาน การกระทำด้วยเจตนาร้าย ไฟป่า และความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายใดๆ ที่ไม่ได้ระบุเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งความคุ้มครองอื่นๆ เช่น ความคุ้มครองความเสียหายต่อโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ความเสียหายหรือความเสียหายต่อเงินตรา ธนบัตร อัญมณี เงินชดเชยค่าที่พักอาศัยชั่วคราว ความเสียหายต่อทรัพย์สินพกพา ความคุ้มครองต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า การประกันภัยโจรกรรม ค่าใช้จ่ายสำหรับการดับเพลิง ความคุ้มครองกระจก และการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

อุ่นใจได้มากขึ้น! เพิ่มความคุ้มครองสำหรับคุณและครอบครัวได้ โดยเลือกซื้อความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บุตร และแม่บ้าน ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

ประกันทรัพย์สิน AZTH My Luxury Log Home 

แผนประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองที่หลากหลายสำหรับบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านที่มีมูลค่าตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป พร้อมเพิ่มความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่คุณและครอบครัว

อลิอันซ์ ประกันที่อยู่อาศัย ให้คุ้มครองความเสียหายต่อ สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน ได้จบครบทุกภัย เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ลมพายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว ควัน ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน จลาจลและนัดหยุดงาน การกระทำด้วยเจตนาร้าย ไฟป่า และความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายใดๆ ที่ไม่ได้ระบุเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งความคุ้มครองอื่นๆ เช่น ความคุ้มครองความเสียหายต่อโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ความเสียหายหรือความเสียหายต่อเงินตรา ธนบัตร อัญมณี เงินชดเชยค่าที่พักอาศัยชั่วคราว ความเสียหายต่อทรัพย์สินพกพา ความคุ้มครองต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า การประกันภัยโจรกรรม ค่าใช้จ่ายสำหรับการดับเพลิง ความคุ้มครองกระจก และการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

อุ่นใจได้มากขึ้น! เพิ่มความคุ้มครองสำหรับคุณและครอบครัวได้ โดยเลือกซื้อความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บุตร และแม่บ้าน ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

สอบถามเพิ่มเติม