ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ส่วนมากแล้วเมื่อพูดถึงความคุ้มครองรถยนต์ ผู้ทำประกันภัย จะนึกถึงประกันรถยนต์ ชั้น 1 ชั้น 2+ ชั้น 3+ และ ชั้น 3 เป็นส่วนใหญ่  ซึ่งจริงๆแล้ว พ.ร.บ. หรือเรียกอีกอย่างว่า ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) ที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี เป็นการให้ความคุ้มครองแก่ ชีวิต ร่างกาย ของผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ขึ้นชื่อว่าบังคับแสดงว่ารถทุกคันต้องมี
  • รถทุกชนิดต้องทำพ.ร.บ.ก่อนจึงจะต่อทะเบียนรถได้
รายละเอียด พ.ร.บ.
 

มี พ.ร.บ. ไว้ อุ่นใจกว่า กับความที่คุ้มครองที่ได้รับทันที

ทุกอุบัติเหตุการชน หากเรามี พ.ร.บ. เราจะได้รับความคุ้มครองทันที หรือเรียกว่า “ค่าความเสียหายเบื้องต้น” ไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครผิดหรือใครถูก โดยได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทันทีเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน

ความคุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ ตามค่าใช้จ่ายจริง

กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร

วงเงินคุ้มครอง

สูงสุด 30,000 บาท/คน

สูงสุด 35,000 บาท/คน

รวมค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด  สูงสุด 65,000 บาท/คน

ความคุ้มครองเพิ่มเติม หลังจากการพิสูจน์ฝ่ายถูก ฝ่ายผิด

นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. ทันทีที่เกิดเหตุแล้ว เรายังได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม หลังจากมีการพิสูจน์ตรวจสอบ หากเราเป็นฝ่ายถูกในเหตุรถชน พ.ร.บ. จะคุ้มครองช่วยเหลือค่าเสียหายที่เกิดจาก ค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้ 

ความคุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาลเบิกตามจริง

เงินชดเชยในกรณีสูญเสียอวัยวะตามหลักเกณฑ์

เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร

ค่าชดเชยรายวัน (ไม่เกิน 20วัน)

วงเงินคุ้มครอง

สูงสุด 80,000 บาท/คน

 200,000-300,000 บาท/คน

สูงสุด 300,000 บาท/คน

200 บาท/วัน ไม่เกิน 4,000 บาท/คน

รวมค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด  สูงสุด 304,000 บาท/คน

ทำไมต้องมี พ.ร.บ.?

ไม่ใช่เพียงแค่กฏหมายมีบทบังคับว่า รถยนต์ทุกคันจะต้องมี พระราชบัญญัติคุ้มครองรถยนต์เท่านั้น แต่การที่มี พ.ร.บ. รถยนต์ ช่วยลดความเสี่ยง และช่วยคุ้มครองทั้งคนขับและผู้โดยสาร กรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดบนท้องถนน  เป็นหลักประกันให้กับคนในรถทุกคัน ทั้งคนขับและผู้โดยสาย  และผู้ใช้รถใช้ถนนจะได้รับสิทธิความคุ้มครอง/เงินค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือการประสบภัยจากรถในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับกรณีที่เรามี พ.ร.บ. แล้ว หากรถที่มาชนเราไม่มี พ.ร.บ. เรายังได้รับการดูแลจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยด้วย

มี พ.ร.บ. แล้วทำไมต้องซื้อประกันรถ?

เพราะความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ จากขอบเขตความคุ้มครอง พ.ร.บ. อาจไม่เพียงพอ เช่น หากผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลเอกชน แน่นอนว่าค่ารักษาพยาบาล ค่าหมอ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ย่อมมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าโรงพยาบาลรัฐบาล อีกทั้ง พ.ร.บ. ยังไม่คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งของคุณและของบุคคลภายนอก ด้วยเหตุนี้เอง ประกันรถยนต์  ที่ซื้อเพิ่มเติมจาก อลิอันซ์ ประกันภัย จะช่วยคุณแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามทุนประกัน และประเภทของประกันภัย เช่น ประกันชั้น 1 คุ้มครองครบจบทุกการชน , ประกันชั้น 2+ ที่คุ้มครองทั้งเขาและเรา เฉพาะกรณีเหตุรถชนรถ หรือ ประกันชั้น 3+ ราคาประหยัด แต่คุ้มครองคุ้มค่า และไม่ต้องตรวจสภาพรถ
สอบถามเพิ่มเติม