ประกันอุบัติเหตุ
คุ้มครองคุณจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองคุณจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

แผนประกันอุบัติเหตุ มีทั้งหมด 2 ประเภท

 • สำหรับ “กลุ่มบุคคล”
 • สำหรับ “บุคคลและครอบครัว”
ประกันอุบัติเหตุ
 

แผนประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อมอบความคุ้มครองให้แก่กลุ่มบุคคล ทั้งกลุ่มลูกจ้างของสถานประกอบการ ไม่ว่าจะจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้านค้า กลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือกลุ่มคนในสหกรณ์ สโมสร ด้วยค่าเบี้ยประกันภัยราคาเป็นพิเศษ ต่อคนเริ่มต้นแค่วันละไม่ถึงบาท แต่ให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มลูกจ้าง และกลุ่มนักเรียน เหมาะสำหรับมอบให้เป็นสิทธิพิเศษ

 

 • การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • สูญเสียอวัยวะ สายตา
 • การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง (ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัยที่เลือก)
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 • การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ (ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก)
 • ภัยจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • เงินช่วยเหลือค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
 • เงินทดแทนเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่จดทะเบียนธุรกิจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้านค้า มีอายุระหว่าง 15 - 60 ปีบริบูรณ์
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

อลิอันซ์ประกันภัย มีแผนประกันภัยที่หลากหลาย พร้อมรองรับความต้องการที่แตกต่างของแต่ละช่วงอายุ และไลฟ์สไตล์ ให้คุณสามารถเลือกซื้อแผนประกันภัยที่เหมาะสมได้อย่างลงตัว โดยทุกแผนประกันภัยมอบความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ด้วยทุนประกันภัยสุงสุดถึง2 ล้านบาทพร้อมความคุ้มครองเพิ่มเติมเพื่อรองรับตามความต้องการที่แตกต่าง อาทิ กรณีกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก บาดเจ็บอวัยวะภายใน เงินทดแทนเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิต และเงินชดเชยรายได้ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล*

 

 • PA Top Shield    คุ้มครองครอบคลุม ให้คุณคลายความกังวลอย่างหมดจด
 • PA Prompt Care    อัพเกรดความคุ้มครองอุบัติเหตุของคุณ บรรเทาความกังวลในเหตุไม่คาดฝัน พิเศษ! เลือกซื้อเพิ่มความคุ้มครองสำหรับครอบครัวได้
 • PA Happy Senior    มอบความคุ้มครองให้ญาติผู้ใหญ่ที่คุณรัก
 • PA Easy Care Plus    เริ่มต้นความคุ้มครองพื้นฐาน ให้คุณกล้าใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น
 • การเสียชีวิต
 • สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง
 • ทุพพลภาพถาวร
 • การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ
 • ภัยจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • เงินทดแทนเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน
 • ค่าชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 55-75 ปีบริบูรณ์ 
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธ์พิจารณารับประกันภัยเป็นราย ๆ ไป สำหรับบุคคลที่มีภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 • อาชีพที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่นักการเมือง ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี นักกีฬา ฯลฯ และอาชีพอื่นๆตามที่ระบุใน Package นั้นๆ
สอบถามเพิ่มเติม