ประกันการเดินทาง
คุ้มครองคุณตั้งแต่ก้าวแรกของการเดินทาง

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันการเดินทาง ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของคุณในทุกการเดินทางไม่ว่าที่ใดในมุมโลก กว่า 150 ประเทศ

เดินทางสบายใจทั่วโลก กับ อลิอันซ์ ประกันการเดินทาง คุ้มครองคุณตั้งแต่ก้าวแรกของการเดินทาง ให้คุณท่องโลกกว้างอย่างสนุก หมดกังวลกับเหตุไม่คาดคิด ทั้งอุบัติเหตุ กระเป๋าเดินทางแตก ล้อหัก ทรัพย์สินสูญหาย ยกเลิกไฟลท์ หรือไฟลท์ดีเลย์สูงสุดถึง 6 ล้านบาท ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 323บาท* การันตีใช้ยื่นขอวีซ่าได้ 100%  ให้คุณอุ่นใจตลอดการเดินทาง ด้วยบริการ Travel Assistance พร้อมให้คำปรึกษาหากคุณเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง

*ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละแพ็กเกจ

 • อลิอันซ์ ประกันการเดินทาง แบบที่คุณเลือกได้ 
 • บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง กับ Travel Assistance ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกันเดินทาง
 
เหตุไม่คาดฝันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะเวลาที่คุณกำลังเดินทางอยู่ต่างประเทศ จะดีแค่ไหน หากมีใครสักคนช่วยดูแลและคุ้มครองคุณให้คุณอุ่นใจพร้อมทุกการเดินทาง… อลิอันซ์ ประกันการเดินทาง ให้คุณกล้าท่องโลก อย่างไร้กังวล ด้วยความคุ้มครองครบครัน  พร้อมผู้ช่วยที่ปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ชดเชยการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล เคลื่อยย้ายกลับประเทศ และการส่งศพกลับ
 • ชดเชยค่าใช้จ่ายกรณี ไฟลท์ดีเลย์ ยกเลิกการเดินทาง การลดวันเดินทาง และการพลาดการต่อระบบขนส่งระหว่างการเดินทาง
 • ชดเชยค่าใช้จ่ายกรณี ความสูญหาย หรือเสียหายของทรัพย์สิน และ ความสูญหาย เสียหาย หรือล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 
 • ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปดูแลผู้เยาว์
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการนำส่งยารักษาโรค
 • คุ้มครองความสูญหาย หรือเสียหาย ต่ออุปกรณ์กอล์ฟ
 • ชดเชยกรณีการจี้เครื่องบิน
 • ชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน
 • ชดเชยความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า
 • ชดเชยค่าซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน หรือเงินทุนเพื่อการศึกษา

บริการ “สายด่วน Travel Assistance” ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเหลืออะไรบ้าง

1. การให้บริการความช่วยเหลือในด้านการเดินทาง

 • บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางเบื้องต้นตามแผนการเดินทางและข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของผู้เอาประกันภัย
 • ข้อมูลสถานทูตไทย หรือต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
 • ตารางเที่ยวบิน
 • ข้อมูลการขอวีซ่า
 • ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ
 • ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน
 • ข้อมูลกฎระเบียบข้อบังคับสายการบิน

2. บริการอื่นๆ

 • การแจ้งขอความเร่งด่วน
 • ข้อมูลการรักษาพยาบาล
 • คำแนะนำทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดเตรียมการเดินทางให้ครอบครัวในกรณีฉุกเฉิน
 • การสำรองที่พัก
 • การสำรองรถเช่า
 • การติดตามสัมภาระในการเดินทางสูญหาย
 • การให้ความช่วยเหลือกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
 • การจัดหาเจ้าหน้าที่แปลภาษา / ล่ามภาษา
 • การให้ข้อมูลในการใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ
 • การเก็บสำเนาเอกสารส่วนตัวต่าง ๆ
สอบถามเพิ่มเติม