เฉพาะเคสที่มีความจำเป็นเข้ารับการผ่าตัด, หัตถการ (Day case) หรือเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU,CCU
(นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้บริการผู้ป่วยในแบบไม่ต้องสำรองจ่าย)

Swipe to view more

โรงพยาบาล จังหวัด
นมะรักษ์ กรุงเทพ
นวเวช กรุงเทพ
วิชัยเวช แยกไฟฉาย กรุงเทพ
วัฒนแพทย์ อ่าวนาง กระบี่
กาฬสินธุ์-ธนบุรี กาฬสินธุ์
เอกชล 2 ชลบุรี
วิภาราม อมตะนคร ชลบุรี
ธนบุรี ชุมพร ชุมพร
เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ เชียงราย
ธนบุรี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
พิษณุเวช พิษณุโลก
พิษณุโลกฮอสพิทอล พิษณุโลก
สินแพทย์ เทพารักษ์ สมุทรปราการ
วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร สมุทรสาคร
เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ สระแก้ว
มะเร็งชีวามิตรา อุบลราชธานี
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2566