เพรสทีจ สิทธิพิเศษ เพื่อคนพิเศษ

อลิอันซ์ อยุธยา เพรสทีจ สิทธิพิเศษ ที่เลือกสรรเพื่อคนพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพตามเงื่อนไขที่กำหนด
ซื้อประกันสัญญาเพิ่มเติม
ซื้อประกันสัญญาเพิ่มเติม เบี้ยประกันรวมต่อปี 60,000 บาท ขึ้นไป
ซื้อประกันสัญญาหลัก
ซื้อประกันสัญญาหลัก เบี้ยประกันรวมต่อปี 1,000,000 บาท ขึ้นไป
ซื้อประกันสุขภาพ My First Class
ซื้อประกันสุขภาพ My First Class
บริษัทฯ ขอยกเลิกเงื่อนไขการเป็นลูกค้าเพรสทีจเงื่อนไขเดิม และใช้เงื่อนไขใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
 1. ลูกค้าปัจจุบันที่ไม่ได้เป็นเพรสทีจ และลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ สามารถได้รับสถานะเป็นลูกค้าเพรสทีจ เมื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  - สัญญาเพิ่มเติม เบี้ยประกันรวมต่อปี (ทั้งเบี้ยประกันภัยปีแรก และเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ) ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป หรือ
  - สัญญาหลัก เบี้ยประกันรวมต่อปี (ทั้งเบี้ยประกันภัยปีแรก และเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ) ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
 2. กรณีลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ My First Class จะได้รับสิทธิ์การเป็นลูกค้าเพรสทีจ
 3. สถานะการเป็นลูกค้าเพรสทีจตามเงื่อนไขใหม่จะมีผลบังคับในปีที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขใหม่เท่านั้น
  กรณีที่ระยะเวลาการชำระเบี้ยสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ถึงแม้กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ก็ตาม สถานะการเป็นลูกค้าเพรสทีจจะสิ้นสุดลง
 4. เงื่อนไขใหม่ของการเป็นลูกค้าเพรสทีจ สามารถใช้ได้กับกรมธรรม์รายบุคคลเท่านั้น

หมายเหตุ

สำหรับลูกค้าที่มีสถานะเป็นลูกค้าเพรสทีจตามเงื่อนไขเดิม (รวมถึงลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ My First Class ทั้ง 2 แผน) จะยังคงได้รับสิทธิ์การเป็นลูกค้าเพรสทีจตามเงื่อนไขเดิมจนกว่าการชำระเบี้ยประกันภัยจะสิ้นสุดลงหรือกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ

 1. ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ในการเป็นลูกค้าเพรสทีจเพียง 1 สิทธิ์ ภายใต้เงื่อนไขเดิมหรือเงื่อนไขใหม่ เพียงเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเท่านั้น
 2. สิทธิพิเศษของขวัญวันเกิด จะได้รับในเดือนเกิด หลังจาก วันที่กรมธรรม์อนุมัติเท่านั้น กรณีที่ลูกค้าเกิดในเดือนก่อนหน้าวันที่กรมธรรม์อนุมัติ จะได้รับของขวัญวันเกิดในปีถัดไปโดยลูกค้ายังต้องมีสถานะเป็นลูกค้าเพรสทีจอยู่ในเวลานั้น
 3. สิทธิพิเศษของขวัญเยี่ยมไข้ สำหรับลูกค้าเพรสทีจ ที่ซื้อประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ และเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยา แคร์ โดยใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมผ่าน Fax Claim ของอลิอันซ์ อยุธยา
 4. สิทธิพิเศษโปรแกรมตรวจสุขภาพ เฉพาะลูกค้าเพรสทีจ และ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ My First Class ทุกแผนประกัน ที่ชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะได้รับสิทธิดังกล่าวในปีถัดไป

ลูกค้าปัจจุบันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทน หรือ โทร 1373

 1. แสดงรหัสตรวจสุขภาพที่ได้รับผ่านทาง SMS พร้อมบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 2. รายชื่อโรงพยาบาลและโปรแกรมการตรวจมีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2566 กรุณาตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลและโปรแกรมก่อนทำการนัดหมาย
 3. กรุณานัดหมายวันและเวลากับทางโรงพยาบาลล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวเป็นเวลานาน หรือการปฏิเสธให้บริการจากโรงพยาบาล กรณีมีผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก
 4. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 - 28 กุมภาพันธ์  2568
 5. กรณีลบข้อความ SMS   หรือ ไม่ได้รับข้อความ SMS สามารถตรวจสอบสิทธิ์และขอรับรหัสตรวจสุขภาพได้ที่ Call Center 02-645-0014 ทุกวัน เวลา 9.00 น. – 17.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 7. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี
 8. ไม่สามารถโอนสิทธิ์เป็นสปา หรือ บริการรถรับส่งสนามบินได้
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเตรียมตัว

 • พักผ่อนให้เพียงพอ การอดนอนจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
 • งดอาหารและน้ำที่มีน้ำตาล 8-12 ช.ม.ก่อนเจาะเลือด หากกระหายน้ำมาก ให้จิบน้ำเปล่าได้เพียงเล็กน้อย (หลังจากเจาะเลือดแล้ว สามารถรับประทานอาหาร และดื่มน้ำได้ทันที)
 •  หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และคาเฟอีน อย่างน้อย 24 ช.ม. ก่อนการตรวจสุขภาพ
 • ควรตรวจสุขภาพในช่วงเช้า เพื่อไม่ให้ร่างกายอิดโรยเกินไป
 • สุภาพสตรีที่ต้องการตรวจภายใน ควรตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 7 วัน

การแต่งกาย

 • สวมเสื้อผ้าที่ค่อนข้างหลวม สบาย เพื่อสะดวกในการตรวจสุขภาพ
 • สวมเสื้อผ้าที่สามารถพับแขนได้ และไม่รัดแน่น เพื่อสะดวกในการเจาะเลือด
 • กรณีต้องการทดสอบสมรรถภาพของหัวใจด้วยการวิ่งบนสายพาน (Exercise Stress Test) ควรสวมเสื้อผ้า และรองเท้าที่เคลื่อนไหวสะดวก
 • กรณีต้องการตรวจภายใน (เฉพาะสุภาพสตรี) ควรสวมกระโปรง

วิธีการเก็บปัสสาวะ

 • ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน แล้วค่อยเก็บตัวอย่างปัสสาวะช่วงกลาง และทิ้งปัสสาวะช่วงสุดท้ายไป
 • สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนไม่ควรตรวจ หรือถ้าต้องการตรวจ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

การเอ็กซเรย์ปอด

 • งดใส่เครื่องประดับต่างๆ ที่เป็นโลหะ
 • งดใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก
 • สุภาพสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับการเอ็กซเรย์ หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการเอ็กซเรย์
 • สิทธิพิเศษของขวัญวันเกิด จะได้รับในเดือนเกิดหลังจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติกรณีที่ลูกค้ามีวันคล้ายวันเกิดในเดือนก่อนหน้าที่กรมธรรม์อนุมัติ จะได้รับของขวัญวันเกิดในปีถัดไปโดยจะต้องยังคงสถานะเพรสทีจอยู่
 • ปี 2567 ของขวัญวันเกิด จะเป็น E-Code มูลค่า 300 บาท ลูกค้าจะได้รับข้อความ SMS ในวันที่ 1 ของเดือนที่เป็นเดือนครบรอบวันคล้ายวันเกิด โดยลูกค้าสามารถเลือก E-Code ที่ต้องการ 1 อย่าง จาก 4 อย่าง ได้แก่ เซ็นทรัล, สตาร์บั๊ค, โลตัส หรือ บาร์บีคิวพลาซ่า*

หมายเหตุ ของขวัญวันเกิด สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมที่บริษัทฯ พิจารณาในแต่ละปี

 • สิทธิพิเศษของขวัญเยี่ยมไข้ จะได้รับหลังจากวันที่กรมธรรม์อนุมัติ โดยจะได้รับสิทธิ์เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน เคลมได้รับการอนุมัติ และ ใช้สิทธิ์ Fax Claim กับอลิอันซ์ อยุธยา เท่านั้น
 • ของขวัญเยี่ยมไข้ เป็น E-Code มูลค่า 1,000 บาท เลือกได้ 1 อย่าง ระหว่าง เซ็นทรัล, สตาร์บั๊ค, โลตัส หรือ บาร์บีคิวพลาซ่า* โดยลูกค้าจะได้รับ SMS และมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อให้เลือกของขวัญ และส่ง E-Code ให้ทาง SMS โดย E-Code จะมีอายุ 1 ปี หลังจากวันที่ได้รับ SMS

หมายเหตุ ของขวัญเยี่ยมไข้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมที่บริษัทฯ พิจารณาในแต่ละปี

 • สิทธิพิเศษโปรแกรมตรวจสุขภาพ จะได้รับในปีถัดไปหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ โดยลูกค้าจะต้องชำระเบี้ยประกันเป็นไปตามเงื่อนไขและมีสถานะเป็นเพรสทีจในปีก่อนหน้า

หมายเหตุ  

พิจารณานับรวมทั้งเบี้ยประกันภัยรับปีแรก (FYP) ที่กรมธรรม์มีการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม  2566 หรือ เบี้ยประกันภัยรับปีต่ออายุ (RYP) ที่มีรอบการชำระเงิน  (Due) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม  2566 ทั้งนี้จะต้องมีการชำระเบี้ยประกันในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน หรือชำระล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ซึ่งจะได้รับสิทธิ์โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2567

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ และ โปรแกรมการตรวจสุขภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี

ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จาก หัวข้อ สิทธิพิเศษลูกค้าเพรสทีจ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ที่ประกาศในแต่ละปี