ประกันสุขภาพ

Swipe to view more

Swipe to view more

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ป่วยแค่ไหน สบายใจได้...  ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพ พร้อมด้วยทีมแพทย์ และ นวัตกรรมการรักษามาตรฐานระดับสากล ณ โรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือ BDMS ในประเทศไทย และกัมพูชา (เฉพาะที่กำหนดไว้)

ให้คุณได้รับการรักษาที่ดีที่สุด ด้วยวงเงินค่ารักษาเป็นร้อยล้าน ครอบคลุมการรักษา เช่น ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม สายตา การคลอดบุตร รวมถึงค่าผ่าตัด แล็บ เอกซเรย์ ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า และค่ารักษาโรคทางจิตเวช เป็นต้น

คุ้มครองครอบคลุมการรักษาพยาบาลสูงสุด 10 ล้านบาท ให้คุณ และครอบครัวอุ่นใจ สุขภาพดี ไม่มีเคลมมีคืน

ประกันสุขภาพระหว่างประเทศ

คุ้มครองทั้งจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสูงสุด 30 ล้านบาท

ประกันสุขภาพดีๆ สำหรับคนงบน้อย แบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วยนอน รพ. จ่ายเบี้ยไม่ถึงหมื่น* รับความคุ้มครองเป็นล้าน

คุ้มครองทั้งจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสูงสุด 5 ล้านบาท

ประกันสุขภาพดีๆ สำหรับคนงบน้อย แบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วยนอน รพ. จ่ายเบี้ยไม่ถึงหมื่น* รับความคุ้มครองเป็นล้าน 

เข้าใจง่าย จ่ายตามจริง คุ้มครองสูงสุุด 750,000 บาท/ปีกรมธรรม์

งบน้อยก็อุ่นใจ ด้วยประกันสุขภาพที่ครอบคลุม ราคาสุดคุ้ม เลือกแบ่งจ่ายรายเดือนได้

คุ้มครองสุขภาพทุกที่ ทุกเวลา

เพิ่มความคุ้มครองแผนประกันสุขภาพหลัก

วงเงินผลประโยชน์

เฟิร์สคลาสแผนบียอนด์ แพลทินัม 120 ล้านบาท/ รอบปีกรมธรรม์ และ 
เฟิร์สคลาสแผนแพลทินัม 60 ล้านบาท/ รอบปีกรมธรรม์

บียอนด์ แพลทินัม 100 ล้านบาท/ รอบปีกรมธรรม์ และ แพลทินัม 80 ล้านบาท/ รอบปีกรมธรรม์

2-10 ล้านบาท
ต่อครั้ง/โรค

10 - 100 ล้านบาท
ต่อปี

1-30 ล้านบาท
ต่อครั้ง/โรค

8-30 ล้านบาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์

300,000 - 5,000,000 บาท
ต่อครั้ง/โรค

1 ล้านบาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์

350,000 - 750,000 บาท
ต่อปี

250,000 - 750,000 บาท ต่อปี
(50,000 - 150,000 บาท ต่อครั้ง / โรค)

600,000 - 800,000 บาท
ต่อครั้ง / โรค

300,000 - 600,000 บาท
ต่อครั้ง / โรค

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาลต่อวัน

บียอนด์ แพลทินัม 15,000 บาท แพลทินัม 10,000 บาท
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/ รอบปีกรมธรรม์**)

บียอนด์ แพลทินัม 15,000 บาท แพลทินัม 10,000 บาท
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์**)

6,000 - 12,000 บาท

จ่ายตามจริง

8,000 - 20,000 บาท

3,000 - 15,000 บาท
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์**)

1,400 - 12,000 บาท

2,000 บาท
(สูงสุด 180 วัน/รอบปีกรมธรรม์)

2,000 - 4,000 บาท

1,500 - 3,500 บาท

5,000 - 7,000 บาท

1,000 - 4,000 บาท

ค่าบริการทางการพยาบาลในห้อง ICU ต่อวัน

จ่ายตามจริง
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์**)

จ่ายตามจริง
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์**)

12,000-24,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

จ่ายตามจริง

16,000 - 40,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

จ่ายตามจริง
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์**)

2,800 - 24,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน/ครั้ง)

500 บาท
(สูงสุด 180 วัน/รอบปีกรมธรรม์)

4,000 - 8,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

3,000 - 7,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

10,000 - 14,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

2,000 - 8,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

อาณาเขตความคุ้มครอง

โรงพยาบาลหรือคลินิกของเครือ BDMS ในประเทศไทยและกัมพูชา

โรงพยาบาลในประเทศไทย

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

โรงพยาบาลในประเทศไทย

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

โรงพยาบาลในประเทศไทย

ประเทศไทย ในโรงพยาบาลที่กำหนด

ประเทศไทย

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิตหรือไม่ ?

แนบได้
ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) ที่บริษัทกำหนด จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

แนบได้
ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) ที่บริษัทกำหนด จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

แนบได้
ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) ที่บริษัทกำหนด จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

แนบได้
ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) ที่บริษัทกำหนด จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ราคาเริ่มต้น (อายุ 35 เพศชาย)

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)

38,334 บาท/ปี

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)

42,593 บาท/ ปี

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)

27,868 บาท/ปี

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)
65,451 บาท/ปี

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)

32,268 บาท/ปี

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)

14,194 บาท/ ปี*

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)

8,352 บาท/ปี

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)

9,539 บาท/ปี*

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)

15,644 บาท/ปี

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)
9,433 บาท/ปี

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น ความรับผิดส่วนแรก 10,000 บาท)

11,925 บาท/ปี

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น ความรับผิดส่วนแรก 20,000 บาท)

3,705 บาท/ปี

รับประกันภัยโดย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ป่วยแค่ไหน สบายใจได้...  ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพ พร้อมด้วยทีมแพทย์ และ นวัตกรรมการรักษามาตรฐานระดับสากล ณ โรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือ BDMS ในประเทศไทย และกัมพูชา (เฉพาะที่กำหนดไว้)

ให้คุณได้รับการรักษาที่ดีที่สุด ด้วยวงเงินค่ารักษาเป็นร้อยล้าน ครอบคลุมการรักษา เช่น ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม สายตา การคลอดบุตร รวมถึงค่าผ่าตัด แล็บ เอกซเรย์ ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า และค่ารักษาโรคทางจิตเวช เป็นต้น

คุ้มครองครอบคลุมการรักษาพยาบาลสูงสุด 10 ล้านบาท ให้คุณ และครอบครัวอุ่นใจ สุขภาพดี ไม่มีเคลมมีคืน

ประกันสุขภาพระหว่างประเทศ

คุ้มครองทั้งจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสูงสุด 30 ล้านบาท

ประกันสุขภาพดีๆ สำหรับคนงบน้อย แบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วยนอน รพ. จ่ายเบี้ยไม่ถึงหมื่น* รับความคุ้มครองเป็นล้าน

คุ้มครองทั้งจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสูงสุด 5 ล้านบาท

ประกันสุขภาพดีๆ สำหรับคนงบน้อย แบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วยนอน รพ. จ่ายเบี้ยไม่ถึงหมื่น* รับความคุ้มครองเป็นล้าน 

เข้าใจง่าย จ่ายตามจริง คุ้มครองสูงสุุด 750,000 บาท/ปีกรมธรรม์

งบน้อยก็อุ่นใจ ด้วยประกันสุขภาพที่ครอบคลุม ราคาสุดคุ้ม เลือกแบ่งจ่ายรายเดือนได้

คุ้มครองสุขภาพทุกที่ ทุกเวลา

เพิ่มความคุ้มครองแผนประกันสุขภาพหลัก

วงเงินผลประโยชน์

เฟิร์สคลาสแผนบียอนด์ แพลทินัม 120 ล้านบาท/ รอบปีกรมธรรม์ และ 
เฟิร์สคลาสแผนแพลทินัม 60 ล้านบาท/ รอบปีกรมธรรม์

บียอนด์ แพลทินัม 100 ล้านบาท/ รอบปีกรมธรรม์ และ แพลทินัม 80 ล้านบาท/ รอบปีกรมธรรม์

2-10 ล้านบาท
ต่อครั้ง/โรค

10 - 100 ล้านบาท
ต่อปี

1-30 ล้านบาท
ต่อครั้ง/โรค

8-30 ล้านบาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์

300,000 - 5,000,000 บาท
ต่อครั้ง/โรค

1 ล้านบาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์

350,000 - 750,000 บาท
ต่อปี

250,000 - 750,000 บาท ต่อปี
(50,000 - 150,000 บาท ต่อครั้ง / โรค)

600,000 - 800,000 บาท
ต่อครั้ง / โรค

300,000 - 600,000 บาท
ต่อครั้ง / โรค

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาลต่อวัน

บียอนด์ แพลทินัม 15,000 บาท แพลทินัม 10,000 บาท
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/ รอบปีกรมธรรม์**)

บียอนด์ แพลทินัม 15,000 บาท แพลทินัม 10,000 บาท
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์**)

6,000 - 12,000 บาท

จ่ายตามจริง

8,000 - 20,000 บาท

3,000 - 15,000 บาท
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์**)

1,400 - 12,000 บาท

2,000 บาท
(สูงสุด 180 วัน/รอบปีกรมธรรม์)

2,000 - 4,000 บาท

1,500 - 3,500 บาท

5,000 - 7,000 บาท

1,000 - 4,000 บาท

ค่าบริการทางการพยาบาลในห้อง ICU ต่อวัน

จ่ายตามจริง
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์**)

จ่ายตามจริง
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์**)

12,000-24,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

จ่ายตามจริง

16,000 - 40,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

จ่ายตามจริง
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์**)

2,800 - 24,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน/ครั้ง)

500 บาท
(สูงสุด 180 วัน/รอบปีกรมธรรม์)

4,000 - 8,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

3,000 - 7,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

10,000 - 14,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

2,000 - 8,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

อาณาเขตความคุ้มครอง

โรงพยาบาลหรือคลินิกของเครือ BDMS ในประเทศไทยและกัมพูชา

โรงพยาบาลในประเทศไทย

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

โรงพยาบาลในประเทศไทย

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

โรงพยาบาลในประเทศไทย

ประเทศไทย ในโรงพยาบาลที่กำหนด

ประเทศไทย

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิตหรือไม่ ?

แนบได้
ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) ที่บริษัทกำหนด จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

แนบได้
ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) ที่บริษัทกำหนด จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

แนบได้
ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) ที่บริษัทกำหนด จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

แนบได้
ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) ที่บริษัทกำหนด จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ราคาเริ่มต้น (อายุ 35 เพศชาย)

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)

38,334 บาท/ปี

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)

42,593 บาท/ ปี

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)

27,868 บาท/ปี

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)
65,451 บาท/ปี

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)

32,268 บาท/ปี

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)

14,194 บาท/ ปี*

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)

8,352 บาท/ปี

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)

9,539 บาท/ปี*

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)

15,644 บาท/ปี

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น)
9,433 บาท/ปี

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น ความรับผิดส่วนแรก 10,000 บาท)

11,925 บาท/ปี

(คำนวณจากแผนเริ่มต้น ความรับผิดส่วนแรก 20,000 บาท)

3,705 บาท/ปี

รับประกันภัยโดย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

Swipe to view more

หมายเหตุ: ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

*กรณีเลือกแบบมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์
**ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คือประกันสุขภาพที่บริษัทที่รับประกันจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้ผู้เอาประกันในกรณีที่เจ็บป่วยตามทุนประกันที่ได้เลือกแผนประกันไว้

โดยทั่วไปจะมี 2 รูปแบบ คือการทำประกันสุขภาพเหมาจ่าย เข้าโรงพยาบาล ตรวจเจอโรคไหนที่ครอบคลุมอยู่ในกรมธรรม์ก็คุ้มครอง และแบบเลือกซื้อสัญญาแนบท้ายประกันชีวิต ซึ่งสามารถแยกซื้อตามรูปแบบความคุ้มครอง ตามโรคที่ต้องการ “เฝ้าระวัง” ได้ จึงทำให้เบี้ยประกันของแบบแยกซื้อนั้นถูกกว่า

อลิอันซ์ อยุธยา มีประกันสุขภาพหลายแผน ที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ทั้งแผนการรักษาพยาบาลทั้งแบบ ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก แผนประกันสุขภาพความคุ้มครองสูง ค่าเบี้ยประกันไม่แพง ประกันสุขภาพเด็ก รวมถึงประกันโรคร้ายแรงและประกันมะเร็ง สร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้กับชีวิตในทุกช่วงเวลา
ในการเลือกแผนประกันสุขภาพ มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ต้องพิจารณา เช่น ความคุ้มครองประกันที่จะได้รับ เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งค่าเบี้ยประกันที่ต้องดูให้เหมาะสม ซึ่งอลิอันซ์ อยุธยา ก็มี แผนประกันสุขภาพในหลายระดับให้เลือก เพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่ม
ประกันโรคร้ายแรง เป็นแผนประกันสุขภาพแบบพิเศษที่มีขึ้นเพื่อสรา้งความอุ่นใจในการดูแลสุขภาพ ถ้าหากทำประกันสุขภาพไปแล้ว และมาทำ ประกันโรคร้ายแรงเพิ่มเติม ก็จะได้รับความคุ้มครองมากขึ้น หมดกังวลในเรื่องการรักษาพยาบาลโรคอื่นๆ ที่ประกันสุขภาพไม่ได้คุ้มครอง
หากลูกค้าที่มีสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีภาวะเสี่ยงอาจไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ถ้ามีความเสี่ยง เช่น เคยมีประวัติการเจ็บป่วย หรือทำประกันสุขภาพในวงเงินคุ้มครองสูงๆ ก็อาจจะมีการตรอวจสุขภาพเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
Deductible หรือ ความรับผิดชอบส่วนแรก เป็นส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบก่อนในก้อนแรก เมื่อมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเกิดขึ้น
หมายเหตุ: ควรศึกษาการเลือกประกันสุขภาพที่มี  Deductible ช่วยประหยัดได้อย่างไร และเงื่อนไขต่างๆ ของ ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย แต่ละประเภท