แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย

Swipe to view more

Swipe to view more

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ประกันสุขภาพ เข้าใจง่าย เหมาจ่ายตามจริง สูงสุด 5 ล้านบาท ต่อปีกรมธรรม์

ประกันสุขภาพดีๆ สำหรับคนงบน้อย แบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วยนอน รพ. จ่ายเบี้ยไม่ถึงหมื่น รับความคุ้มครองเป็นล้าน

คุ้มครองครอบคลุมการรักษาพยาบาลสูงสุด 10 ล้านบาท ให้คุณ และครอบครัวอุ่นใจ สุขภาพดี ไม่มีเคลมมีคืน

ให้คุณได้รับการรักษาที่ดีที่สุด ด้วยวงเงินค่ารักษาเป็นร้อยล้าน ครอบคลุมการรักษา เช่น ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม สายตา การคลอดบุตร รวมถึงค่าผ่าตัด แล็บ เอกซเรย์ ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า และค่ารักษาโรคทางจิตเวช เป็นต้น

ป่วยแค่ไหน สบายใจได้...  ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพ พร้อมด้วยทีมแพทย์ และ นวัตกรรมการรักษามาตรฐานระดับสากล ณ โรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือ BDMS ในประเทศไทย และกัมพูชา (เฉพาะที่กำหนดไว้)

ความคุ้มครองครอบคลุมสูงสุด 30 ล้านบาท ทั้งจากการบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย

คุ้มครองทั้งจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสูงสุด 5 ล้านบาทรวมถึงการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ประกันสุขภาพดีๆ สำหรับคนงบน้อย แบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วยนอน รพ. จ่ายเบี้ยไม่ถึงหมื่น รับความคุ้มครองเป็นล้าน 

เข้าใจง่าย จ่ายตามจริง คุ้มครองสูงสุุด 750,000 บาท/ปีกรมธรรม์

งบน้อยก็อุ่นใจ ด้วยประกันสุขภาพที่ครอบคลุม ราคาสุดคุ้ม เลือกแบ่งจ่ายรายเดือนได้

คุ้มครองสุขภาพทุกที่ ทุกเวลา

เพิ่มความคุ้มครองแผนประกันสุขภาพหลักของคุณด้วยแผนประกันท็อปอัปสุดคุ้ม

International medical insurance for you and your family

วงเงินผลประโยชน์

750,000 - 5,000,000 บาท
ต่อปีกรมธรรม์

8-30 ล้านบาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์

2-10 ล้านบาท
ต่อครั้ง/โรค

บียอนด์ แพลทินัม 100 ล้านบาท/ รอบปีกรมธรรม์ และ แพลทินัม 80 ล้านบาท/ รอบปีกรมธรรม์

เฟิร์สคลาสแผนบียอนด์ แพลทินัม 120 ล้านบาท/ รอบปีกรมธรรม์ และ 
เฟิร์สคลาสแผนแพลทินัม 60 ล้านบาท/ รอบปีกรมธรรม์

1-30 ล้านบาท
ต่อครั้ง/โรค

300,000 - 5,000,000 บาท
ต่อครั้ง/โรค

1 ล้านบาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์

350,000 - 750,000 บาท
ต่อปี

250,000 - 750,000 บาท ต่อปี
(50,000 - 150,000 บาท ต่อครั้ง / โรค)

600,000 - 800,000 บาท
ต่อครั้ง / โรค

300,000 - 600,000 บาท
ต่อครั้ง / โรค

10 - 100 ล้านบาท
ต่อปี

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาลต่อวัน

4,000 - 7,000 บาท

3,000 - 15,000 บาท
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์*)

6,000 - 12,000 บาท

บียอนด์ แพลทินัม 15,000 บาท แพลทินัม 10,000 บาท
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์*)

บียอนด์ แพลทินัม 15,000 บาท แพลทินัม 10,000 บาท
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/ รอบปีกรมธรรม์*)

8,000 - 20,000 บาท

1,400 - 12,000 บาท

2,000 บาท
(สูงสุด 180 วัน/รอบปีกรมธรรม์)

2,000 - 4,000 บาท

1,500 - 3,500 บาท

5,000 - 7,000 บาท

1,000 - 4,000 บาท

จ่ายตามจริง

ค่าบริการทางการพยาบาลในห้อง ICU ต่อวัน

8,000-14,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

จ่ายตามจริง
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์*)

12,000-24,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

จ่ายตามจริง
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์*)

จ่ายตามจริง
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์*)

16,000 - 40,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

2,800 - 24,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน/ครั้ง)

500 บาท
(สูงสุด 180 วัน/รอบปีกรมธรรม์)

4,000 - 8,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

3,000 - 7,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

10,000 - 14,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

2,000 - 8,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

จ่ายตามจริง

อาณาเขตความคุ้มครอง

ประเทศไทย

โรงพยาบาลในประเทศไทย

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

โรงพยาบาลในประเทศไทย

โรงพยาบาลหรือคลินิกของเครือ BDMS ในประเทศไทยและกัมพูชา

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

โรงพยาบาลในประเทศไทย

ประเทศไทย ในโรงพยาบาลที่กำหนด

ประเทศไทย

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิตหรือไม่ ?

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

แนบได้
ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) ที่บริษัทกำหนด จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

แนบได้
ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) ที่บริษัทกำหนด จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

แนบได้
ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) ที่บริษัทกำหนด จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

แนบได้
ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) ที่บริษัทกำหนด จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ค่าเบี้ยเริ่มต้นของอายุ 35 ปี

16,784 บาท/ปี
(คำนวณจากแผนที่ 1)

14,194 บาท/ปี

(วงเงินผลประโยชน์ 8 ล้าน/ปี มีความรับผิดส่วนแรก 3 หมื่น/ปี)

27,868 บาท/ปี
(คำนวณจากแผนที่ 1)

42,593 บาท/ปี

(วงเงินผลประโยชน์ 80 ล้าน/ปี)

38,334 บาท/ปี

(วงเงินผลประโยชน์ 60 ล้าน/ปี)

32,268 บาท/ปี
(คำนวณจากแผนที่ 1 ไม่มีความรับผิดส่วนแรก)

8,848 บาท/ปี
(คำนวณจากแผนที่ 1)

9,539 บาท/ปี

(วงเงินผลประโยชน์ 1 ล้าน/ปี มีความรับผิดส่วนแรก 3 หมื่น/ปี)

15,644 บาท/ปี
(คำนวณจากแผนที่ 1)

9,433 บาท/ปี
(คำนวณจากแผนที่ 1)

11,925 บาท/ปี
(คำนวณจากแผนที่ 1 ความรับผิดส่วนแรก 10,000 บาท)

3,705 บาท/ปี
(คำนวณจากแผนที่ 1 ความรับผิดส่วนแรก 20,000 บาท)

69,377 บาท/ปี
(คำนวณจากแผน Thailand UltraCare)

รับประกันภัยโดย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ประกันสุขภาพ เข้าใจง่าย เหมาจ่ายตามจริง สูงสุด 5 ล้านบาท ต่อปีกรมธรรม์

ประกันสุขภาพดีๆ สำหรับคนงบน้อย แบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วยนอน รพ. จ่ายเบี้ยไม่ถึงหมื่น รับความคุ้มครองเป็นล้าน

คุ้มครองครอบคลุมการรักษาพยาบาลสูงสุด 10 ล้านบาท ให้คุณ และครอบครัวอุ่นใจ สุขภาพดี ไม่มีเคลมมีคืน

ให้คุณได้รับการรักษาที่ดีที่สุด ด้วยวงเงินค่ารักษาเป็นร้อยล้าน ครอบคลุมการรักษา เช่น ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม สายตา การคลอดบุตร รวมถึงค่าผ่าตัด แล็บ เอกซเรย์ ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า และค่ารักษาโรคทางจิตเวช เป็นต้น

ป่วยแค่ไหน สบายใจได้...  ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพ พร้อมด้วยทีมแพทย์ และ นวัตกรรมการรักษามาตรฐานระดับสากล ณ โรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือ BDMS ในประเทศไทย และกัมพูชา (เฉพาะที่กำหนดไว้)

ความคุ้มครองครอบคลุมสูงสุด 30 ล้านบาท ทั้งจากการบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย

คุ้มครองทั้งจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสูงสุด 5 ล้านบาทรวมถึงการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ประกันสุขภาพดีๆ สำหรับคนงบน้อย แบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วยนอน รพ. จ่ายเบี้ยไม่ถึงหมื่น รับความคุ้มครองเป็นล้าน 

เข้าใจง่าย จ่ายตามจริง คุ้มครองสูงสุุด 750,000 บาท/ปีกรมธรรม์

งบน้อยก็อุ่นใจ ด้วยประกันสุขภาพที่ครอบคลุม ราคาสุดคุ้ม เลือกแบ่งจ่ายรายเดือนได้

คุ้มครองสุขภาพทุกที่ ทุกเวลา

เพิ่มความคุ้มครองแผนประกันสุขภาพหลักของคุณด้วยแผนประกันท็อปอัปสุดคุ้ม

International medical insurance for you and your family

วงเงินผลประโยชน์

750,000 - 5,000,000 บาท
ต่อปีกรมธรรม์

8-30 ล้านบาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์

2-10 ล้านบาท
ต่อครั้ง/โรค

บียอนด์ แพลทินัม 100 ล้านบาท/ รอบปีกรมธรรม์ และ แพลทินัม 80 ล้านบาท/ รอบปีกรมธรรม์

เฟิร์สคลาสแผนบียอนด์ แพลทินัม 120 ล้านบาท/ รอบปีกรมธรรม์ และ 
เฟิร์สคลาสแผนแพลทินัม 60 ล้านบาท/ รอบปีกรมธรรม์

1-30 ล้านบาท
ต่อครั้ง/โรค

300,000 - 5,000,000 บาท
ต่อครั้ง/โรค

1 ล้านบาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์

350,000 - 750,000 บาท
ต่อปี

250,000 - 750,000 บาท ต่อปี
(50,000 - 150,000 บาท ต่อครั้ง / โรค)

600,000 - 800,000 บาท
ต่อครั้ง / โรค

300,000 - 600,000 บาท
ต่อครั้ง / โรค

10 - 100 ล้านบาท
ต่อปี

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาลต่อวัน

4,000 - 7,000 บาท

3,000 - 15,000 บาท
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์*)

6,000 - 12,000 บาท

บียอนด์ แพลทินัม 15,000 บาท แพลทินัม 10,000 บาท
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์*)

บียอนด์ แพลทินัม 15,000 บาท แพลทินัม 10,000 บาท
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/ รอบปีกรมธรรม์*)

8,000 - 20,000 บาท

1,400 - 12,000 บาท

2,000 บาท
(สูงสุด 180 วัน/รอบปีกรมธรรม์)

2,000 - 4,000 บาท

1,500 - 3,500 บาท

5,000 - 7,000 บาท

1,000 - 4,000 บาท

จ่ายตามจริง

ค่าบริการทางการพยาบาลในห้อง ICU ต่อวัน

8,000-14,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

จ่ายตามจริง
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์*)

12,000-24,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

จ่ายตามจริง
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์*)

จ่ายตามจริง
(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์*)

16,000 - 40,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

2,800 - 24,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน/ครั้ง)

500 บาท
(สูงสุด 180 วัน/รอบปีกรมธรรม์)

4,000 - 8,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

3,000 - 7,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

10,000 - 14,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

2,000 - 8,000 บาท
(สูงสุด 15 วัน)

จ่ายตามจริง

อาณาเขตความคุ้มครอง

ประเทศไทย

โรงพยาบาลในประเทศไทย

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

โรงพยาบาลในประเทศไทย

โรงพยาบาลหรือคลินิกของเครือ BDMS ในประเทศไทยและกัมพูชา

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

โรงพยาบาลในประเทศไทย

ประเทศไทย ในโรงพยาบาลที่กำหนด

ประเทศไทย

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิตหรือไม่ ?

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

แนบได้
ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) ที่บริษัทกำหนด จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

แนบได้
ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) ที่บริษัทกำหนด จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

แนบได้
ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) ที่บริษัทกำหนด จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

แนบได้
ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) ที่บริษัทกำหนด จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

ค่าเบี้ยเริ่มต้นของอายุ 35 ปี

16,784 บาท/ปี
(คำนวณจากแผนที่ 1)

14,194 บาท/ปี

(วงเงินผลประโยชน์ 8 ล้าน/ปี มีความรับผิดส่วนแรก 3 หมื่น/ปี)

27,868 บาท/ปี
(คำนวณจากแผนที่ 1)

42,593 บาท/ปี

(วงเงินผลประโยชน์ 80 ล้าน/ปี)

38,334 บาท/ปี

(วงเงินผลประโยชน์ 60 ล้าน/ปี)

32,268 บาท/ปี
(คำนวณจากแผนที่ 1 ไม่มีความรับผิดส่วนแรก)

8,848 บาท/ปี
(คำนวณจากแผนที่ 1)

9,539 บาท/ปี

(วงเงินผลประโยชน์ 1 ล้าน/ปี มีความรับผิดส่วนแรก 3 หมื่น/ปี)

15,644 บาท/ปี
(คำนวณจากแผนที่ 1)

9,433 บาท/ปี
(คำนวณจากแผนที่ 1)

11,925 บาท/ปี
(คำนวณจากแผนที่ 1 ความรับผิดส่วนแรก 10,000 บาท)

3,705 บาท/ปี
(คำนวณจากแผนที่ 1 ความรับผิดส่วนแรก 20,000 บาท)

69,377 บาท/ปี
(คำนวณจากแผน Thailand UltraCare)

รับประกันภัยโดย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

Swipe to view more

หมายเหตุ: ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

*ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คือประกันสุขภาพที่บริษัทที่รับประกันจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้ผู้เอาประกันในกรณีที่เจ็บป่วยตามทุนประกันที่ได้เลือกแผนประกันไว้

โดยทั่วไปจะมี 2 รูปแบบ คือการทำประกันสุขภาพเหมาจ่าย เข้าโรงพยาบาล ตรวจเจอโรคไหนที่ครอบคลุมอยู่ในกรมธรรม์ก็คุ้มครอง และแบบเลือกซื้อสัญญาแนบท้ายประกันชีวิต ซึ่งสามารถแยกซื้อตามรูปแบบความคุ้มครอง ตามโรคที่ต้องการ “เฝ้าระวัง” ได้ จึงทำให้เบี้ยประกันของแบบแยกซื้อนั้นถูกกว่า

อลิอันซ์ อยุธยา มีประกันสุขภาพหลายแผน ที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ทั้งแผนการรักษาพยาบาลทั้งแบบ ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก แผนประกันสุขภาพความคุ้มครองสูง ค่าเบี้ยประกันไม่แพง ประกันสุขภาพเด็ก รวมถึงประกันโรคร้ายแรงและประกันมะเร็ง สร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้กับชีวิตในทุกช่วงเวลา
ในการเลือกแผนประกันสุขภาพ มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ต้องพิจารณา เช่น ความคุ้มครองประกันที่จะได้รับ เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งค่าเบี้ยประกันที่ต้องดูให้เหมาะสม ซึ่งอลิอันซ์ อยุธยา ก็มี แผนประกันสุขภาพในหลายระดับให้เลือก เพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่ม
ประกันโรคร้ายแรง เป็นแผนประกันสุขภาพแบบพิเศษที่มีขึ้นเพื่อสร้างความอุ่นใจในการดูแลสุขภาพ ถ้าหากทำประกันสุขภาพไปแล้ว และมาทำ ประกันโรคร้ายแรงเพิ่มเติม ก็จะได้รับความคุ้มครองมากขึ้น หมดกังวลในเรื่องการรักษาพยาบาลโรคอื่นๆ ที่ประกันสุขภาพไม่ได้คุ้มครอง
หากลูกค้าที่มีสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีภาวะเสี่ยงอาจไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ถ้ามีความเสี่ยง เช่น เคยมีประวัติการเจ็บป่วย หรือทำประกันสุขภาพในวงเงินคุ้มครองสูงๆ ก็อาจจะมีการตรอวจสุขภาพเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
Deductible หรือ ความรับผิดชอบส่วนแรก เป็นส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบก่อนในก้อนแรก เมื่อมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเกิดขึ้น
หมายเหตุ: ควรศึกษาการเลือกประกันสุขภาพที่มี Deductible ช่วยประหยัดได้อย่างไร
และเงื่อนไขต่างๆ ของ ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย แต่ละประเภท