ประกันบ้าน, แผนประกัน perfect home

ประกันภัยบ้าน  Perfect Home จากอลิอันซ์ อยุธยา

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

 • ดูแลทั้งตัวบ้านและทรัพย์สินภายใน จากโจรกรรม ไฟไหม้ น้ำท่วม ระเบิด ภัยจากยานพาหนะและอากาศยาน รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ
 • ชดเชยความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า จากเหตุไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด
 • คุ้มครองทั้งบ้านไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ และบ้านคอนกรีต
 • กรมธรรม์เดียวคุ้มครองครบทุกด้าน เบี้ยเริ่มต้น 3,900 บาทต่อปี วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท (เบี้ยประกันภัยนี้ยังไม่รวมการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม)
 • ดูแลค่าเช่าที่พักชั่วคราววงเงินสูงสุด  1 แสนบาท/ครั้ง/ปี
 • ดูแลค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา วิศวกร สถาปนิกเพื่อทำการซ่อมแซม รื้อถอน ทำลาย ขนย้ายซากทรัพย์สินที่เสียหาย
 • ดูแลความเสียหายของกระจก อัญมณี วัตถุโบราณ เงินตรา และธนบัตร
 • มีความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมถึงครอบครัวและลูกจ้าง
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองภัยจากน้ำท่วม ภัยต่อบุคคลภายนอกที่อยู่ภายในและอยู่นอกสถานที่เอาประกันภัยเพิ่มได้
 • ส่วนลดสูงสุด 12.50% สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 2 ปี
 • ส่วนลดสูงสุด 16.66% สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี
 • ส่วนลดสูงสุด 30.22% สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
 • ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัย ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • สามารถดูเงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้นเพิ่มเติมได้โดยคลิกปุ่มเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์
 • เบี้ยประกันภัยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย