คำถามที่พบบ่อย

คลายทุกข้อสงสัยให้กับลูกค้า
เพราะเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ มีความโปร่งใส และมีความมั่นคงทางการเงิน คุ้มครองด้วยมาตรฐานระดับโลก มีบริการครบวงจร
ระบบการซื้อประกันภัยออนไลน์ผ่านการรับรองและมาตรฐานของ คปภ. ระบบชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ผ่านทาง Krungsri-payment Gateway มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด โดยการเข้ารหัสข้อมูลด้วยระบบ Secured Socket Layer(SSL) 128 bit มีการวางเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ 3-tier Architecture และ ระบบ Firewall ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้ระบบ verified by VISA และ MasterCard Secure Code เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ถือบัตร
ได้ แต่ถ้าคุ้มครองแล้ว จะคืนเบี้ยตามจำนวนวันที่เหลือ (ตามเงื่อนไขเบี้ยประกันภัยระยะสั้น)

บัตรเครดิต/เดบิตที่สามารถซื้อประกันออนไลน์ได้ มีดังนี้

 • บัตร VISA
 • บัตร MASTER
 • บัตร JCB
คุ้มครองทันทีตามวันที่ระบุ เมื่อได้รับการชำระเงินเรียบร้อย หรือตามเงื่อนไขในกรมธรรม์(ภัยน้ำท่วม คุ้มครองหลังวันเริ่มเอาประกันภัย 7 วัน) โดยระบบจะออกเอกสารกรมธรรม์ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารแนบต่างๆ และเก็บประวัติการซื้อไว้ในระบบสมาชิก
กรมธรรม์จะส่งให้ท่านทางอีเมลล์หลังจากที่ท่านชำระเงินเรียบร้อย
เราเสนอแผนประกันสุขภาพสำหรับรายเดี่ยว สำหรับครอบครัวและธุรกิจ แผนประกันการเดินทาง และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
ผู้ที่อาศัย หรือทำงานอยู่ที่ประเทศไทย โดยทั่วไปเรารับประกันตั้งแต่อายุ 15 วันถึง 65 ปี ขึ้นอยู่กับแผนประกัน
1. ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ของอลิอันซ์ อยุธยา กรุงเทพมหานครฯ อาคาร เพลินจิต ทาวเวอร์ โทร. 02 232 8555 อีเมล  TH-Tele@allianz.co.th หรือ กรอกอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการให้เราติดต่อกลับทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่ ที่ปรึกษาทางด้านประกันสุขภาพของเราจะติดต่อท่านกลับไป
2. ติดต่อสาขาของอลิอันซ์ อยุธยา ทั่วประเทศ หรือ กรอกอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการให้เราติดต่อกลับทางเว็บไซต์ของอลิอันซ์ อยุธยา คลิกที่นี่
3. ติดต่อ ประกันสุขภาพสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจและองค์กร โทร. 02 677 0000 Ext. 5501 หรือ อีเมล  TH-dcorp@allianz.co.th
4. ติดต่อประกันเดินทาง โทร. 02 677 0066 หรือ อีเมล  TH-travel@allianz.co.th
5. ติดต่อแผนกตัวแทน โทร. 02 677 0000 ต่อ 5114
ท่านสามารถกรอกข้อมูลประวัติสุขภาพในใบสมัครประกันสุขภาพของอลิอันซ์ อยุธยา
ท่านสามารถตรวจสิทธิและประเมินผลประโยชน์ความคุ้มครองเบื้องต้นกับอลิอันซ์ อยุธยา เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นได้ เพื่อความมั่นใจว่าค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์และเงื่อนไขกรมธรรม์ของท่าน โดยไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีผู้ป่วยในหรือ Daycase (การแฟกซ์เคลม) 

ในการเรียกร้องสินไหมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย (การแฟกซ์เคลม) กับสถานพยาบาลในเครือข่ายของเรา ท่านจะต้อง 

1. ยื่นบัตรประชาชนและบัตรสมาชิกอลิอันซ์ อยุธยา ให้ทางสถานพยาบาลในเครือข่ายของเรา
2. สถานพยาบาลจะตรวจสอบสถานะเงื่อนไขของท่าน
3. สถานพยาบาลจะยื่นเอกสารเพื่อทำการเคลมเงินประกันโดยไม่ต้องสำรองจ่าย (การแฟกซ์เคลม) ให้ทางอลิอันซ์ อยุธยา พิจารณา
4. อลิอันซ์ อยุธยา จะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อการพิจารณาเสร็จเรียบร้อย
โทร. 02 232 8555 หรือ ติดต่อสาขาใกล้บ้านท่าน คลิกที่นี่
โทร. 02 677 0066 หรือ เข้าไปยังเว็บไซต์ ประกันการเดินทาง คลิกที่นี่
1. กรมธรรม์ส่วนบุคคลรายปี สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วย เงินสด/บัตรเครดิต (Visa,Mastercard) และเช็ค 
2. กรมธรรม์ส่วนบุคคลรายเดือน สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือนแบบแบ่งชำระด้วย บัตรเครดิต (Visa,Mastercard) หรือหักผ่านบัญชีออมทรัพย์ได้ 12 งวด (ตามธนาคารที่บริษัทฯ กำหนด)

ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ท่านสามารถส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม ดังนี้

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์ที่เขียนชื่อโรคที่วินิจฉัยและวิธีการรักษาพยาบาลอย่างชัดเจน 
 • สำหรับการรักษาโรคผิวหนัง แพทย์ต้องระบุชื่อโรคและยาที่ใช้รักษาเพื่อประเมินการเรียกร้องสินไหมที่รวดเร็ว
 • ใบเสร็จตัวจริงที่ชี้แจงรายการยาและค่ายา
 • สำเนาบัตรสมาชิก
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) ท่านสามารถส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม ดังนี้

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์ที่เขียนชื่อโรคที่วินิจฉัยและวิธีการรักษาพยาบาลอย่างชัดเจน
 • รายงานการรักษาจากแพทย์ผู้ที่รักษา
 • ใบเสร็จตัวจริงที่ชี้แจงรายการยาและค่ายา
 • สำเนาบัตรสมาชิก
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

ท่านสามารถส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยให้ทางอลิอันซ์ อยุธยา ได้ 2 วิธี
1.ส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่สาขาของอลิอันซ์ อยุธยา ทั่วประเทศไทย
2.ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ แผนกสินไหมทดแทน

แผนกสินไหม (ประกันสุขภาพ) บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย 
เลขที่ 898 อาคาร เพลินจิต ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ท่านจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการรักษา (กรณีคนไข้นอก) หรือออกจากโรงพยาบาล (กรณีคนไข้ใน) และกรุณาจัดส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม และใบเสร็จตัวจริง (ไม่ใช่สำเนา) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อป้องกันการสูญหายที่อาจเกิดขึ้น

สมาชิกสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและส่งเบิกภายหลัง ในกรณีที่: 
1. สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาอยู่นอกเครือข่าย
2. กรมธรรม์อยู่ในระหว่างการขอตรวจสอบประวัติการรักษาย้อนหลังเพื่อตรวจสอบสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย ซึ่งจะถูกระงับสิทธิ์การรักษาพยาบาลชั่วคราวในความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้อง
3. การรักษาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการรักษาติดตามอาการ
4. กรมธรรม์ถูกระงับสิทธิการใช้งานชั่วคราว
1. บริษัทฯ จะจ่ายคืนค่าเบี้ยประวัติดี (ร้อยละ 10%) ให้แก่สมาชิกโดยมีเงื่อนไขดังนี้
1.1) สมาชิกไม่มีการเรียกร้องสินไหมกับทางบริษัทฯ ในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา
1.2) ตกลงต่ออายุกรมธรรม์ตรงเวลา หมายถึง มีการแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ก่อนวันหมดอายุของกรมธรรม์ และ
1.3) ชำระค่าเบี้ยรอบต่ออายุตรงเวลา หมายถึง ชำระค่าเบี้ยประกันภัยในรอบต่ออายุกรมธรรม์ก่อนวันหมดอายุกรมธรรม์

2. สมาชิกจะได้รับสิทธิ์คืนเบี้ยประวัติดีในอัตราร้อยละ 10% ของค่าเบี้ยที่ได้ชำระมาแล้วในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมาภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เริ่มต้นความคุ้มครองในปีกรมธรรม์ที่ต่ออายุ

3.กรณีที่บริษัทได้มีการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยพิเศษประวัติดีแล้ว แต่ภายหลังบริษัทได้รับแจ้งการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา โดยบริษัทจะจ่ายผลต่างระหว่างค่าสินไหมทดแทนกับเบี้ยประกันภัยพิเศษประวัติดี หรือจะเรียกคืนผลต่างในกรณีที่เบี้ยประกันพิเศษประวัติดีที่ได้จ่ายคืนไปแล้วกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาในเอกสารแนบท้ายการคืนค่าเบี้ยประกันภัยพิเศษประวัติดีของกรมธรรม์)

* สำหรับแผนประกัน Accident plus. Extra care และ Extra value จะไม่ได้รับสิทธิพืเศษไม่เคลมมีคืน
1) การเข้าพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในด้วยโรค ภาวะอาการ หรือความผิดปกติที่อาจจะสัมพันธ์กับสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และส่งผลให้บริษัทฯ มีการร้องขอให้ท่านสมาชิกสำรองจ่าย และส่งเบิกภายหลัง
2) การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกด้วยโรค ภาวะอาการ หรือความผิดปกติที่อาจจะเป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

ทั้งนี้ การตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลจะสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อกรมธรรม์ของสมาชิกยังอยู่ในระยะเวลา 2 ปีแรกของกรมธรรม์สำหรับแผนประกันการจ่ายผลประโยชน์แบบต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และ 3 ปีแรกของกรมธรรม์สำหรับแผนประกันการจ่ายผลประโยชน์สูงสุดต่อปี และแผนประกันกลุ่มองค์กรทุกขนาด
1) รายการที่ระบุในข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์ เช่น วิตามิน, แร่ธาตุ, อาหารเสริม, นม, เวชภัณฑ์2, การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการทดลอง, การรักษาเพื่อความสวยงาม, โรคที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือพันธุกรรม, ความวิตกกังวล และความเครียด เป็นต้น *ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเล่มกรมธรรม์
2) ส่วนเกินสิทธิ์ความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ผลประโยชน์ที่มี 
3) ข้อยกเว้นส่วนบุคคล และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากสาเหตุของโรคข้อยกเว้นนั้นๆ
เบอร์สายด่วน 24 ชั่วโมงทุกวัน ตามข้อมูลหลังบัตรสมาชิก เบอร์โทร 1292 หรือ Email: csc@aetna.co.th 

สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรอัลตราแคร์เดิมหมายเลขกรมธรรม์ขึ้นต้นด้วย P000000 หรือ C000000 กรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือหลังเวลาทำการ ท่านสามารถติดต่อเบอร์สายด่วนระหว่างประเทศ 24 ชั่วโมงตามข้อมูลหลังบัตรสมาชิก โทรฟรีจากประเทศไทย 001 800 442 221 สายด่วนระหว่างประเทศไม่มีค่าบริการ แต่ผู้ใช้จำเป็นต้องเปิดบริการ International call ก่อนโทร

สำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน หรือ Daycare ท่านสามารถยื่นบัตรสมาชิก UltraCare กับโรงพยาบาลในเครือข่าย โรงพยาบาลจะติดต่อบริษัทเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ความคุ้มครองให้ท่าน

สำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก กรุณาสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและนำส่งเอกสารเคลมมาที่บริษัท เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และเบิกค่าสินไหมทดแทน แต่หากท่านเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีเงื่อนไขการรับประกันแบบ “Medical History Disregarded(MHD) underwriting terms” ท่านสามารถยื่นบัตรสมาชิก UltraCare กับโรงพยาบาลในเครือข่ายเพื่อรับการรักษา โรงพยาบาลจะติดต่อบริษัทเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ความคุ้มครองให้ท่าน
แผนอัลตราแคร์: หลักฐานที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล:
• แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม (Claim form for medical treatment reimbursements)
• ใบเสร็จต้นฉบับ
• รายละเอียดรายการค่าใช้จ่าย 
• ใบรับรองแพทย์ระบุวินิจฉัยและการรักษา
• ผลการตรวจต่าง ๆ (เช่น ผลตรวจทางห้องปฏิบัตการ, เอ็กซเรย์, อัลตร้าซาวด์ เป็นต้น)
• สำเนาบัตรประกันสุขภาพอัลตร้าแคร์
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต
• สำเนาบัญชีธนาคาร (หรือกรอกในแบบฟอร์มการเรียนร้องสินไหม Section F: payment detail)

สามารถส่งเอกสารมายัง:
เรียกร้องสินไหมทดแทน IPMI แผนอัลตราแคร์
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ท่านสามารถแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ได้ล่วงหน้า 30 วัน และภายหลังได้ 30 วัน นับจากวันที่ครบกำหนด
ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระค่าเบี้ยของท่าน เรามีทางเลือกหลายทาง อาทิ
1. กรมธรรม์ส่วนบุคคลรายปี สามารถชำระค่าเบี้ยต่ออายุด้วย เงินสด,บัตรเครดิต (Visa,Mastercard) และเช็ค 
2. กรมธรรม์ส่วนบุคคลรายเดือน ค่าเบี้ยต่ออายุสามารถแบ่งชำระด้วยบัตรเครดิต (Visa,Mastercard) หรือหักผ่านบัญชีออมทรัพย์ได้ 12 งวด (ธนาคารเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา โทร 1292 หรือ email:  csc@allianz.co.th

"การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง" หมายถึง

 • การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ในครั้งใดครั้งหนึ่ง  และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้ง หรือมากกว่า แต่ละครั้งที่ห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน ด้วยสาเหตุ หรือโรค หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน เอ็ทน่าจะพิจารณาผลประโยชน์ความคุ้มครองภายใต้วงเงินคงเหลือเดียวกัน 
 • สำหรับการเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยนอกไม่เกินกว่า 30 วัน นับตั้งแต่รักษาครั้งสุดท้าย ด้วยสาเหตุ หรือ โรค  หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน 

ระยะเวลารอคอย คือช่วงเวลาที่ประกันไม่คุ้มครอง แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะป่วยเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ก็ไม่สามารถเคลมในช่วงดังกล่าวได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของโรคที่เอาประกัน โดยแผนของเรามีระยะเวลารอคอยดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
2. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากอาการหรือโรคแทรกซ้อนของการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

 • เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด ก้อนเนื้อ หรือก้อนเนื้อซีสต์ (Tumor or Cancer, Polyps or Cysts)
 • ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids)
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด ที่ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด (Hernias)
 • ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก (Pterygium, Pinguecula or Cataract)
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ (Tonsillectomy or Adenoidectomy)
 • นิ่วทุกชนิด (Stones)
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)
 • เส้นเลือดขอด
 • ความผิดปกติของเท้า ชนิด Hallux Valgus
 • ก้อนเนื้องอก Ganglion

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารอคอย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับการเจ็บป่วยหรือภาวะความผิดปกติ ของ 10 ความเจ็บป่วยที่กล่าวมาข้างต้นก็ต่อเมื่อ

 • การเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติดังกล่าว ไม่ใช่สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการรักษาจนหายขาดจากการเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติดังกล่าวทั้งนี้ เงื่อนไขนี้จะไม่นำมาบังคับใช้กับกรณีของ

​กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันสุขภาพของท่าน

ความเจ็บป่วย โรค (รวมถึงโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้ได้รับความคุ้มครองก่อนการเอาประกันภัย โดยบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้ได้รับความคุ้มครองในระยะเวลา 2 หรือ 3 ปีแรก (ตามเงื่อนไขของแผนกรมธรรม์ที่ถืออยู่) หลังจากวันที่ความคุ้มครองเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรกสำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลมาจากสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้กรมธรรม์ถูกระงับการใช้สิทธิ์ชั่วคราว 

 • ติดค้างชำระค่าเบี้ยประกันภัย (กรณีค้างชำระติดต่อกัน 3 งวด กรมธรรม์จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ)
 • มีส่วนเกินสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลที่ยังมิได้ชำระคืนให้แก่ทางบริษัทฯ
 • กรมธรรม์อยู่ในระหว่างการขอตรวจสอบประวัติการรักษาย้อนหลังเพื่อตรวจสอบสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย ซึ่งจะถูกระงับสิทธิ์การรักษาพยาบาลชั่วคราวในความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รณรงค์ให้สมาชิกดาวน์โหลด my health by Allianz Ayudhya mobile application เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยสมาชิกสามารถแสดง Application ดังกล่าวพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสต์ปอร์ตแก่สถานพยาบาลก่อนการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาล
my health by Allianz Ayudhya คือ Application บนมือถือที่ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบผลประโยชน์คงเหลือ ประวัติการเคลม และสถานพยาบาลคู่สัญญาต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
บริการโทรเวชกรรมผ่านแอปฯ มาย ดอกเตอร์ คือ บริการนัดหมายแพทย์ผ่านวิดีโอคอล หรือโทรศัพท์ ที่สมาชิกสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล นอกเหนือจากจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางไปยังสถานพยาบาลและช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิด 19 จากสถานการณ์การระบาดในปัจจุบัน โดยแพทย์จะให้คำวินิจฉัยถึงความเจ็บป่วยของสมาชิกในเบื้องต้น และให้ทางเลือกในการรักษาว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาลหรือไม่ 

เนื่องจากบริการพิเศษนี้ เป็น
“Marketing Campaign” เพื่อมอบให้กับผู้เอาประกันภัยในผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า (MHPE) และสุขภาพ ปลดล็อค (MHP) และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HS) (Agency, BANCA, DM) และ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน (HB) และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม (PA) (DM) ค่ะ/ ครับ


ไม่ใช่ค่ะ

บริการนี้เป็นบริการเสริมพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่มีแบบประกันตามที่กำหนดกับอลิอันซ์ อยุธยา และเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป หรือ ในกรณีเข้ารับการผ่าตัด หรือเข้าพักรักษาตัวในห้อง I.C.U., หรือเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน รพ. ด้วยโรคหัวใจ, โรคเส้นเลือดสมองแตกหรืออุดตัน, โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง, โรคเกี่ยวกับกระดูก, โรคเกี่ยวกับกระดูกแตกหัก, โรคมะเร็ง พร้อมได้รับการอนุมัติสินไหมทดแทนจากอลิอันซ์ อยุธยาสำหรับการเข้าพักรักษาตัวเท่านั้นค่ะ/ครับ


เมื่อผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และเข้าเงื่อนไขการได้รับบริการดูแลคุณยามพักฟื้น  ผู้เอาประกันภัย จะได้รับ SMS และได้รับการติดต่อจากบริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแจ้งสิทธิในการใช้บริการหลังออกผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาล ค่ะ/ครับ

ไม่ได้ค่ะ เพราะการผ่าตัดDay Case นั้นเป็นการผ่าตัดที่ใช้วิทยาการสมัยใหม่ ทำให้ฟื้นตัวได้โดยเร็ว จนไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือได้รับการดูแลเพิ่มเติมเป็นพิเศษ ดังนั้นบริการการดูแลคุณยามพักฟื้น นี้จึงไม่ครอบคลุมถึงการผ่าตัดในลักษณะนี้

ไม่ใช่ค่ะ อาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่ะ ขออนุญาตอธิบายนะค่ะ/ ครับ จำนวนครั้งสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการรวมทุกบริการ ไม่เกิน 14 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้งโดยแต่ละบริการใช้ได้ 1 ครั้งต่อวัน

Swipe to view more

การบริการ จำนวนบริการ
(1) การบริการทางการแพทย์โดยพยาบาล  
ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
จำนวนสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง 7 ครั้ง
(2) การบริการกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด  
ครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง
จำนวนสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง 7 ครั้ง
การบริการตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้นรวมกันสูงสุดไม่เกิน 7 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง
(3) การบริการทางการแพทย์โดยผู้ช่วยพยาบาล  
ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
จำนวนสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง 7 ครั้ง
(4) การบริการดูแลสุขภาพทั่วไป  
ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
จำนวนสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง 7 ครั้ง
การบริการตามข้อ (3) และ (4) ข้างต้นรวมกันสูงสุดไม่เกิน 7 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง
ทั้งนี้การบริการตามข้อ (1) (2) (3) และ (4) ข้างต้น รวมกันสูงสุดไม่เกิน 14 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง
เวลาให้บริการในแต่ละวันต้องอยู่ระหว่างเวลา 7.00 น. - 19.00 น.

ขึ้นอยู่กับอาการและความจำเป็นของผู้เอาประกันภัยค่ะ ซึ่งทางบริษัท เอ ดับเบิลยู พี (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้พิจารณาเลือกแผนให้กับผู้เอาประกันภัย เช่น อาจเป็นแผนที่จัดส่งพยาบาลที่ได้รับอนุญาตหรือเป็นแผนที่จัดส่งผู้ช่วยพยาบาลไปดูแล รวมไปถึงจำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนบริการดูแลผู้เอาประกันภัยค่ะ/ครับ ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้พิจารณาในกรณีดังกล่าวค่ะ/ครับ

ได้ค่ะ

โดยผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้าเอ ดับเบิลยู พี โทร 02-342-3278 โดยผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการส่วนที่เพิ่มเติมเอง โดยเป็นไปตามที่ตกลงกับ  เอ ดับเบิลยู พี


การเข้าบริการของเจ้าหน้าที่แต่ละคน จะอยู่ระหว่างเวลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. เท่านั้นค่ะ/ครับ

ถ้าผู้เอาประกันภัยอาศัยอยู่ ณ ที่พักซึ่งไม่ใช่บ้านของตนเองแต่เป็นที่อยู่ประจำ หรืออาศัยอยู่กับเครือญาติของผู้เอาประกันภัย และเป็นที่อยู่ในประเทศไทย ตรงนี้ได้ค่ะ/ครับ

ยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ค่ะ/ครับ

ไม่ได้ค่ะ เนื่องจากบริการการดูแลคุณยามพักฟื้น นี้เป็นการให้บริการเพิ่มพิเศษค่ะ /ครับ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ได้รับตามกรมธรรม์ค่ะ/ครับ


ใช่ค่ะ แต่มีค่าใช้จ่ายบางตัวที่ทางผู้เอาประกันภัยต้องเสียค่าใช้จ่ายเองค่ะ/ครับ ได้แก่

 1. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ำยัน รถเข็นผู้เอาประกันภัย อุปกรณ์ออกซิเจน เป็นต้น และรวมถึงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่น สำลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา เป็นต้น
 2. ค่าเดินทางเพื่อพาไปพบแพทย์ตามกำหนดนัดหมาย
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นใด นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์การดูแลคุณยามพักฟื้น

Swipe to view more

ลักษณะอาการของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตการบริการ
 • ต้องทำแผลทั่วไป ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 • ต้องทำความสะอาดถุงของเสียหน้าท้อง
 • ต้องให้อาหารผ่านทางท่อสายยาง
 • ทำแผล
 • อาบน้ำ
 • ป้อนอาหาร รวมถึงให้อาหารผ่านทางท่อสายยาง
 • จัดยาตามแพทย์สั่ง
 • ดูแลทำความสะอาดถุงท่อระบายหน้าท้อง
 • ดูแลเรื่องการขับถ่าย
 • ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวร่างกาย

Swipe to view more

ลักษณะอาการของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตการบริการ
 • ต้องทำแผลขนาดใหญ่ เสี่ยงติดเชื้อ
 • ต้องทำหัตถการ เช่น ให้ยา/สารอาหารผ่านสายน้ำเกลือ เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เป็นต้น
 • ต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่องออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เป็นต้น
 • ต้องมีการตรวจเช็คสภาพร่างกายหรือบันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อการรักษาพยาบาล
 • ผู้ป่วยที่ต้องมีการเฝ้าระวังอาการ

ทำเช่นเดียวกับผู้ช่วยพยาบาล เพิ่มเติมในส่วนของ

 • การตรวจเบื้องต้น การจดบันทึกข้อมูล และการประเมินสุขภาพ
 • การดูแลสายสวนปัสสาวะ ถุงท่อระบายหน้าท้อง เปลี่ยนสายยางให้อาหาร เปลี่ยนเชือกหลอดผูกท่อ หลอดลมคอ ทำความสะอาดท่อหลอดลมด้านใน รวมถึงการให้ยา/สารอาหารผ่านทางสายน้ำเกลือ

Swipe to view more

ลักษณะอาการของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตการบริการ
 • ต้องฟื้นฟูกล้ามเนื้อ หลังการเจ็บหรือผ่าตัด เพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เองตามปกติ
 • ได้รับการผ่าตัดเนื่องจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ หรือการผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูก
 • มีปัญหาด้านการทรงตัว การเดิน การลุก หรือการนั่ง

การบำบัดโดยใช้การเคลื่อนไหวออกแรงหรือกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกายและการรักษาเพิ่มเติม เช่น การนวดเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง รักษาและบรรเทาอาการปวดหลังจากการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือการผ่าตัด

Swipe to view more

ลักษณะอาการของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตการบริการ
 • ต้องฟื้นฟูกล้ามเนื้อ หลังการเจ็บหรือผ่าตัด เพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เองตามปกติ
 • ได้รับการผ่าตัดเนื่องจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ หรือการผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูก
 • มีปัญหาด้านการทรงตัว การเดิน การลุก หรือการนั่ง
 • เตรียมอาหารให้ผู้เอาประกันภัย
 • ป้อนอาหาร เตือนให้ทานยา
 • อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า
 • ดูแลเรื่องการขับถ่าย
 • ซัก-รีดเสื้อผ้าของผู้เอาประกันภัย
 • ทำความสะอาดบ้านในพื้นที่ผู้เอาประกันภัยใช้
 • ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวร่างกาย

ไม่มีค่ะ เพราะการบริการที่ให้เป็นการให้บริการที่อยู่นอกเหนือจากโรงพยาบาลหรือคลีนิคค่ะ และให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น


ใช้ได้ค่ะ

อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันภัยจะต้องตอบรับการใช้บริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล และใช้บริการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยตอบรับแผนการดูแลคุณยามพักฟื้นกับบริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด


เกี่ยวกับบริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (AWP): เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ (กลุ่ม AGA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2517 ซึ่งแรกเริ่มกลุ่ม AGA ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเดินทางแก่นักเดินทาง หรือนักท่องเที่ยวทั่วโลก อย่างไรก็ตามกลุ่ม AGA ได้มีการขยายประเภทของการบริการให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการให้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น หลังออกจากโรงพยาบาล

ดังนั้น AWP นับเป็นผู้นำในด้านการให้บริการด้านผู้ช่วยเหลือ (assistance) มายาวนาน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก AWP นำเสนอการบริการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการบริการ เช่น บริการด้านการดูแลสุขภาพ บริการด้านการประกันการท่องเที่ยว หรือ การบริการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เป็นต้น


ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อโดยตรงไปยังศูนย์ดูแลลูกค้า ของ เอ ดับเบิลยู พี ที่เบอร์ 02-342-3278

 “การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง”
นั้น ปรากฎอยู่ในตารางแสดงรายละเอียด “การบริการดูแลคุณยามพักฟื้น หลังจากออกโรงพยาบาล” ตามเอกสารที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ เป็นการแสดงถึงจำนวนครั้งสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ หลังออกจากโรงพยาบาลในแต่ละครั้ง หากการออกจากโรงพยาบาลครั้งนั้นเข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิการดูแลคุณยามพักฟื้น ค่ะ/ ครับ

บริการด้านสุขภาพผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Healthy Living สังคมออนไลน์เพื่อคนรักสุขภาพ ไม่มีค่าใช้จ่ายสมาชิก โดยอัพเดทคอนเท้นต์สุขภาพดีๆ บริการคุยกับหมอผ่านเว็บบอร์ด หรือผ่านบริการ Healthy Living Talk (Telemedicine Service) กิจกรรมสะสมแต้ม แลกรับของรางวัล

 

 

หรือสมัครและเชื่อมต่อ Healthy Living บนแอปพลิเคชัน My Allianz หรือบน Line @Azayfan


บริการ Healthy Living Talk เป็นหนึ่งในบริการพิเศษประเภท Telemedicine จาก Healthy Living โดยให้บริการอยู่บนแอปพลิเคชันชื่อ Healthy Living Talk โดยล็อคอินเข้าใช้บริการด้วยบัญชี Healthy living ซึ่งสมาชิก Healthy living สามารถใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยความร่วมมือกับบริษัทชีวี บริรักษ์ จำกัด ผู้นำด้าน Telemedicine เพื่อรับคำแนะนำจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญแบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน Healthy Living Talk ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ Healthy Living Talk  
ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสมาชิกสามารถทำการนัดหมายได้ 3 ครั้ง/เดือน/ท่าน ศึกษาเงื่อนไขและวิธีการใช้งาน และติดตามคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม

บริการ Healthy Forum เป็นบริการบนแอปพลิเคชัน Healthy living ในรูปแบบเว็บบอร์ด สามารถตั้งกระทู้ถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และได้รับคำตอบภายใน 24 ชั่วโมง หรือรีวิวประสบการณ์ของตัวเองได้ ส่วน Healthy Living Talk เป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการด้าน Telemedicine ที่ให้คุณสามารถแชท โทร วีดีโอคอลกับแพทย์แบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
บริการนี้สามารถเข้าใช้งานได้บนเว็บไซต์
ใช่ โดยเป็นแพทย์ที่ให้บริการจากโรงพยาบาลสมิติเวช สาขา ศรีนครินทร์
รับบริการได้ส่วนค่าใช้จ่ายหรือสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย ขึ้นกับประเภทและสัญญากรมธรรม์ของท่าน

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับบริการพบแพทย์ โดยระยะเวลาในการพบแพทย์ 15 นาที มีค่าใช้จ่าย 500 บาท

ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ลูกค้าสามารถชำระตามจริง หรือใช้สิทธิเบิกจ่ายตามสัญญาในกรมธรรม์ (ถ้ามี) 

สามารถติดต่อได้ที่ สมิติเวช 02-022-2222 ตลอด 24 ชม. หรือ หากระหว่างสนทนากับพยาบาลหรือแพทย์ผ่าน Samitivej Virtual Hospital แล้วลูกค้ามีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทางโรงพยาบาลจะโทรกลับ

ทั้งนี้ หากพบปัญหาการใช้งาน ติดต่อได้ที่ Samitivej Virtual Hospital 02-378-9124

การคิดค่าใช้จ่ายจะเริ่มต้นเมื่อพบแพทย์ และสนทนากับแพทย์จนครบถ้วน หากระหว่างการสนทนา เกิดปัญหาการสนทนายังไม่จบ จะมีเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลติดต่อกลับไปยังลูกค้าและแนะนำให้คนไข้ติดต่อเข้ามาใหม่โดยเป็นการคิดค่าบริการแบบต่อเนื่อง ไม่คิดค่าบริการใหม่
ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 ต่อ 15 นาที แต่หากพบอาการที่คนไข้ควรจะพบแพทย์เฉพาะทาง หรือเป็นการรักษาต่อเนื่อง ค่าแพทย์สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท ต่อ 15 นาที กรุณาสอบถามค่าบริการอย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อรับบริการกับทางโรงพยาบาล

หลังรับคำปรึกษาจากแพทย์ ลูกค้าจะได้รับเอกสารดังนี้

 • เอกสารชื่อ “Summary Report” ให้กับลูกค้า โดยจะระบุข้อมูลผู้ป่วย, ข้อมูลแพทย์, อาการนำ, การวินิจฉัยเบื้องต้น, คำแนะนำของแพทย์ รวมถึงรายละเอียดของยาที่ได้รับ (กรณีมียา)
 • ใบเสร็จรับเงินตัวจริง (กรณีคนไข้ชำระเอง) หรือ สำเนาใบแจ้งหนี้ (กรณีใช้สิทธิ์ประกันหรือบริษัทคู่สัญญา)
ทางโรงพยาบาลจะส่งข้อความผ่านทาง SMS หรืออีเมล์ที่ลูกค้าใช้ลงทะเบียนใช้งาน พร้อมแนบ Payment Link (เว็บไซต์ในการชำระค่าบริการ) ให้กับลูกค้าโดยตรง และเมื่อชำระเสร็จสิ้น จะได้รับใบเสร็จรับเงินตัวจริง โดยมีตราประทับจากโรงพยาบาล ซึ่งจะส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งโรงพยาบาลไว้
ในการให้บริการ จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลรอรับสายที่เพียงพอ แต่หากมีผู้ใช้บริการมาก โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนในสายเมื่อลูกค้ารอนานเกิน 2 นาที เพื่อให้เลือก รอสาย หรือ ฝากข้อความ หากลูกค้าเลือกรอสาย ระบบจะเตือนทุก ๆ 2 นาที แต่หากลูกค้าเลือกฝากข้อความ สามารถระบุรายละเอียดอาการ เบอร์ติดต่อกลับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและรับคำปรึกษา

กรณีที่มีการจัดส่งยา

 • ส่งยาในวันเดียวกับที่รับคำปรึกษา ให้บริการผ่าน GRAB ในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรีบางพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ส่งยาในวันถัดไป ให้บริการตามความสามารถของบริการส่งสินค้าโดย Thai Post และ SCG

หมายเหตุ พื้นที่สีแดง อาจจะใช้เวลามากกว่า 2 วัน (ยะลา ,ปัตตานี , นราธิวาส)

หากลูกค้าได้รับยาเรียบร้อยแล้วจะมีการติดต่อจากเภสัชกรภายใน 1 ชั่วโมง แต่หากลูกค้าไม่สะดวก สามารถติดต่อกลับมาที่เบอร์ 02-022-2222 ได้ตลอดเวลาค่ะ โดยมีเจ้าหน้าที่เฉพาะโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ ที่ดูแลบริการ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital วันละ 9 ท่าน
ลูกค้าสามารถสนทนากับแพทย์เพื่อขอทราบรายการยาที่ต้องการไปซื้อเองได้ โดยแพทย์จะระบุยาที่ต้องซื้อเป็นลักษณะชื่อยาทั่วไปแบบ Generic Name รวมถึงปริมาณยา วิธีรับประทาน หรือใช้ ซึ่งจะระบุอยู่ใน Summary Report  
แพทย์จะวินิจฉัยตามอาการจากการสนทนาและซักประวัติ โดยไม่จ่ายยาเกิน 7 วัน หากไม่ใช่กรณีการรักษาต่อเนื่อง โดยระหว่าง 7วันนี้ จะมีพยาบาลโทรติดตามอาการป่วยกับคนไข้ หากอาการไม่ดีขึ้นจะแนะนำให้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ลูกค้าสามารถใช้ใน Summary report  เดิม แทนประวัติการรักษาได้
หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับยา อาทิ ยาไม่ครบ ยาชำรุดหรือเสียหาย สามารถแจ้งโรงพยาบาลได้โดยตรงที่หมายเลข 02-022-2222 ตลอด 24 ชั่วโมง หากตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดปัญหา ทางโรงพยาบาลจะจัดส่งยาชุดใหม่ไปให้ ไม่เกิน 90 นาทีในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรีบางพื้นที่  โดยขั้นตอนการรับยาอยู่ในความรับผิดชอบของทางโรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับคนไข้กรณีที่พบว่าเกิดปัญหาจากการจัดส่งยา
เมื่อได้รับยาแล้วพบว่ามีอาการแพ้ยา ลูกค้าสามารถติดต่อโรงพยาบาลสมิติเวชที่โทร. 02-022-2222 ตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อติดต่อแจ้งเรื่องสงสัยแพ้ยา โดยขั้นตอนต่างๆ จะเป็นไปตามหลักการดำเนินการที่ทางโรงพยาบาลกำหนดและรองรับ 

ยาบางประเภทจะไม่สามารถสั่งจ่ายผ่านบริการ Telemedicine ได้ อาทิ

 • ยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท/ยาที่มีความเสี่ยงสูง : กลุ่มยา Sedative drug ยาจิตเวช ,Narcotic drug เช่น มอร์ฟีน    
 • ยาที่แพทย์จำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยจากทางร่างกายโดยตรงก่อน (Physical Examination) จึงจะสั่งยาได้ 
 • ยาที่รักษาสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น กลุ่มยาโรคหัวใจ เบาหวาน จิตเวช เป็นต้น 

โดยในการรับยาครั้งแรก จะต้องเข้ามาตรวจรับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่หากต้องรับยาอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้บริการ Samitivej Virtual Hospital ในการสั่งยาได้ตามการวินิจฉัยของแพทย์อีกครั้ง 

หากมีกรณีดังกล่าวนี้ ขอแนะนำให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยตรงก่อน เพื่อการดูแลได้ทันท่วงนี้ ได้แก่

 • ความเจ็บป่วยที่ต้องการดูแลรักษาอย่างฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ
 • ความเจ็บป่วยที่ไม่ใช่ non-minor conditions หรือ serious healthcare issues
 • ความเจ็บป่วยที่มีลักษณะเรื้อรังซึ่งยังไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยร่างกายจากแพทย์มาก่อน
 • ความเจ็บป่วยอื่นใดที่จำเป็นต้องตรวจร่างกายโดยละเอียดเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง

* Simple disease เช่น โรคหวัด โรคคออักเสบ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคท้องร่วง โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ภูมิแพ้ ผื่นแพ้ ปวดศีรษะ ปวดท้องประจำเดือน เวียนศีรษะ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ขึ้นกับสัญญาที่ผู้ถือกรมธรรม์ตามสิทธิ์ได้ซื้อไว้ว่าครอบคลุมการรักษาที่ต่างประเทศ หรือการรักษาตามเงื่อนไขของสัญญาหรือไม่ โดยการรักษาผ่านระบบ Telemedicine-Samitivej Virtual Hospital นั้น ลูกค้าต้องสำรองจ่ายก่อน แล้วนำค่าใช้จ่ายมาเบิกภายหลัง และการพิจารณาจะขึ้นกับข้อกำหนดในสัญญา

* Online Banking (ชำระผ่านบัตรเดบิต)

* Credit Card (ชำระผ่านบัตรเครดิต) 

โดยทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ส่งข้อมูลหรือเว็บไซต์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินให้ลูกค้าโดยตรง หลังจากที่ได้รับการปรึกษาแล้ว

เพื่อความสะดวก ในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ของลูกค้า โดยลูกค้า สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล รวมถึง ใช้บริการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่นการ เคลม การดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเบี้ยประกัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย 
ลูกค้าของอลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต ทุกท่านสามารถ ใช้บริการจาก แอปพลิเคชั่นนี้ได้ 
ใช้ได้ค่ะ ท่านสามารถ ดาวน์โหลดเพื่อดูสิทธิประโยชน์ ในการรักษาพยาบาลของท่านได้ผ่าน My Allianz   

จ่ายบัตรเครดิตได้เฉพาะแบบประกันที่มีการจ่ายมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป /เฉพาะค่าเบี้ยไม่สามารถใช้ชำระเงินกู้ได้

ต้องเป็นบัตร cop card ที่บริษัทฯ ออกให้และมีชื่อผู้บริหารที่ระบุบนหน้าบัตรเครดิตที่เป็นผู้เอาประกันภัย

ต้องเจ้าของบัตรมาชำระเบี้ยด้วยตนเอง และแสดงตนได้ว่าเป็นเจ้าของบัตรเอง ไม่สามารถชำระผ่านระบบ online (omise) ได้ 

แนบเอกสารหนังสือยินยอมชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิต พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ลูกค้าแจ้งความจำนงค์ต้องการใช้สิทธิ 0% /ใบรับเงินชั่วคราว ส่งเข้ามาที่ สนญ.หรือ SC ทั่วประเทศ ไม่สามารถผ่านระบบ online ได้

เมื่อซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่

สามารถขอใหม่ได้ โดยติดต่อมายัง บริษัท ผ่านทาง  1373  เพื่อขอ ให้ส่งให้อีกครั้ง

เปลี่ยนไม่ได้ค่ะ

ผู้เอาประกันภัยสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยผ่าน application My Allianz ได้ตลอดเวลา

บริษัท จะส่งลิงค์ผ่านทาง SMS เพื่อให้ท่านดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันประจำปี แต่ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยได้เองโดยผ่าน application My Allianz
ผู้ถือกรมธรรม์ที่จะได้รับการจ่ายเงินผลประโยชน์จากบริษัทฯ 
ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับเงินทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการรอรับเช็คจากไปรษณีย์ และการนำเช็คไปขึ้นเงิน
สมัครได้ทันทีค่ะ 
ทำได้เมื่อท่านต้องการกู้ไม่เกิน 200,000 บาท  หากต้องการกู้มากกว่านั้น สามารถ ทำได้เช่นกัน โดยการส่งเอกสารมายังบริษัทฯ
ตรวจสอบข้อมูลได้จาก แอปฯ My Allianz หรือ โทร 1373 

ลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

 • ที่มีกรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้
 • มีมูลค่าเงินสดมากพอที่สามารถกู้ได้
 • ไม่ได้ใช้สิทธิเป็นกรมธรรม์แบบใช้สำเร็จ ไม่ใช่กรมธรรม์แบบขยายเวลา

วงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับแบบประกันและมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามกรมธรรม์ของแต่ละท่าน

บริษัทฯ จัดส่ง SMS Billing Notice* ให้ผู้ถือกรมธรรม์ 30 วันล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระเบี้ย (*เฉพาะกรมธรรม์ชำระเบี้ยฯ แบบราย 3 เดือน 6 เดือน และรายปี)
เพื่อให้ท่านได้รับการติดต่อสื่อสารจากบริษัทฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สามารถเปลี่ยนเบอร์โทรของท่านได้ผ่านทาง App My Allianz หรือ โทร 1373
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่านในการนำเบี้ยประกันสุขภาพ ของท่านไปขอยกเว้นภาษีเงินได้
แจ้งครั้งเดียวค่ะ
กรณีที่ท่านไม่แจ้งความประสงค์ บริษัทฯ จะถือว่าท่านไม่ให้ความยินยอมในการนำส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ท่านจะไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้