แอปพลิเคชัน My Allianz

My Allianz

แอปฯ เดียวจบ ครบทุกเรื่องกรมธรรม์ เพื่อลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของอลิอันซ์ อยุธยา อย่างแท้จริง
ขั้นตอนสมัครใช้งาน แอป My Allianz
**การลงทะเบียนกรมธรรม์ และเลือกลงทะเบียนด้วยอีเมล โดย 1 อีเมล ต่อ 1 กรมธรรม์ 1 หมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น
 1. ใส่หมายเลขบัตรประชาชน
 2. ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (จะต้องไม่เคยถูกลงทะเบียนมาก่อน)
 3. ใส่อีเมลล์ (จะต้องไม่เคยถูกลงทะเบียนมาก่อน)
 4. ใส่รหัส OTP (ระบบจะส่ง OTP มาให้ที่เบอร์มือถือ)
 5. ตั้งค่ารหัสผ่าน
 6. เข้าใช้งาน
หากพบปัญหาหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ Call Center 1373
แนะนำการใช้งาน แอป My Allianz
 • ลูกค้าประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา สามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของตัวเอง ทั้งประกันเดี่ยวและประกันกลุ่ม ได้ดังต่อไปนี้
 •  
 • บริการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ทั่วไป อาทิ เลขกรมธรรม์ ความคุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครอง สถานะกรมธรรม์ คู่มือกรมธรรม์ หรือคู่มือสวัสดิการประกันกลุ่ม ข้อมูลแบบประกัน 
 • บริการเคลมออนไลน์
 • บริการข้อมูลการเคลม อาทิ สรุปการใช้สิทธิ์เรียกร้องสินไหม ประวัติการเรียกร้องสินไหม ออนไลน์เคลม จำนวนผลประโยชน์รายปี จำนวนเงินที่ใช้ไป รายละเอียดการใช้สิทธิ์เรียกร้องสินไหม สถานะการเรียกร้องสินไหม โดยข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลย้อนหลัง 1 ปีปฏิทินโดยนับจากปีปัจจุบัน
 • บริการอื่นๆ และการตั้งค่าการใช้งาน อาทิ การเปลี่ยนรหัสผ่าน การเปลี่ยนรหัส PIN CODE นโยบายความเป็นส่วนตัว แจ้งความประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสรรพากร
 • บริการค้นหาโรงพยาบาลใกล้คุณ
 • บริการสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากับ Healthy Living ให้คุณสะสมแบดจ์ แลกของรางวัลพิเศษบนแอปฯ My Allianz ได้เลย
 • ลูกค้าสามารถชำระเบี้ยออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง พร้อมรับบริการแจ้งเตือนกำหนดชำระเบี้ย บริการตรวจสอบผลประโยชน์และหนี้สินตามกรมธรรม์ โดยตรวจสอบรายละเอียดและจัดการธุรกรรมได้เอง  
 •  
 • นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกบริการชำระหนี้แบบอื่น อาทิ หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ, หักบัตรเครดิตอัตโนมัติ, ชำระ ณ สำนักงานใหญ่ หรือเซอร์วิส เซ็นเตอร์ หรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆ หรือการชำระออนไลน์อื่นๆ เช่น True Money Wallet หรือเว็บไซต์ธนาคารเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการอีกด้วย
บริการชำระเบี้ยประกันออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา มีช่องทางการชำระที่หลากหลาย พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า เลือกจ่ายได้ตามความต้องการ 

ธนาคารที่ท่านสามารถใช้บริการได้มีดังนี้

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ชำระเป็นเงินสด และ/หรือ เช็คสั่งจ่าย "บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต" โดยเขียน A/C PAYEE ONLY และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" บนหน้าเช็ค และระบุเลขที่กรมธรรม์หรือชื่อผู้เอาประกันภัยด้านหลังเช็ค* * กรุณาขอใบรับเงินชั่วคราวทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐาน การชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระโดยบัตรเครดิต* ณ ฝ่ายการเงิน สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ หรือ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ หรือ สำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ

 • บัตรวีซ่า (ทุกธนาคาร)
 • บัตรมาสเตอร์ (ทุกธนาคาร)
 • บัตรเครดิต JCB
 • บัตรเครดิต AMEX

ชำระเป็นเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร 8 แห่งทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ธนาคารที่ท่านสามารถใช้บริการได้มีดังนี้

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารธนชาต

ขั้นตอนการชำระเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร

 1. กรอกรายละเอียดในใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย “ส่วนที่ 3 (สำหรับธนาคาร)” โดยระบุ สาขาผู้รับฝาก และวันที่ชำระเบี้ยฯ
 2. นำใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยดังกล่าว พร้อมเงินสดไปชำระ ณ เคาน์เตอร์ธนาคารที่ท่านสะดวก
 3. ธนาคารจะฉีก ส่วนที่3 (สำหรับธนาคาร) เก็บไว้ และ ประทับตราพร้อมเซ็นชื่อลงบนส่วนที่ 1 (สำหรับผู้เอาประกันภัย) หรือออกชุดชำระเงิน หรือสำเนาใบบันทึกรายการให้ท่านเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 4. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของกรมธรรม์หลังจากที่ธนาคารทำรายการเรียบร้อยแล้ว
 5. ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารทั้ง 6 แห่ง โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยของท่านหรือผู้อื่น ผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร ดังนี้

  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 6. - ธนาคารกสิกรไทย
 7. - ธนาคารไทยพาณิชย์
 8. - ธนาคารทหารไทย
 9. - ธนาคารกรุงไทย
 10. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572
 • ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
 • ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร.0-2777-7777
 • ธนาคารทหารไทย โทร. 1558
 • ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 0-2626-7777

ณ สถานที่ที่มีเครื่องหมายดังนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ และรับชำระเบี้ยประกันภัยได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 ใบแจ้งหนี้

 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย
 • ที่ทำการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย
 • เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย
 • สำนักงานบริการ เอไอเอส/ร้านเทเลวิช ทุกสาขา ที่มีเครื่องหมาย

* โปรดเก็บใบรับเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆ ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน

ชำระทางไปรษณีย์ เป็นเช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต" โดยขีดคร่อมเช็ค Account Payee Only  และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" พร้อมแนบใบแจ้งส่วนที่ 2 ส่งมายังฝ่ายการเงิน บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ชั้น 14

จำนวนดอกเบี้ยของหนี้สินที่ปรากฏในใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยนั้น เป็นดอกเบี้ยที่คิด ณ วันครบกำหนดชำระ หากท่านชำระเงินไม่ตรงวันครบกำหนดชำระ ดอกเบี้ยของหนี้สินจะเปลี่ยนไป โดยบริษัทฯ จะยึดจากวันที่ที่ท่านชำระเงินเป็นสำคัญ

หากท่านไม่มีใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยหรือต้องการชำระหนี้สินใดๆ ตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) ท่านสามารถติดต่อขอทราบขั้นตอนการชำระเงินได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373

 *กรณีการชำระด้วยบัตรเครดิต
 
 1. เป็นกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยมากกว่า 5 ปี หรือ กรมธรรม์แบบต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง1 ปี และสามารถต่ออายุอัตโนมัติได้
 2. บัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเบี้ยประกันภัยต้องเป็นของผู้เอาประกันภัยเอง หรือ ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องมีนามสกุลเดียวกับผู้เอาประกันภัย
 3. สงวนสิทธิ์ในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น (ไม่รวมถึงการชำระหนี้สินทุกประเภท)
 • สามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน โดยใช้หนังสือยินยอมในการชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิต หรือ ผู้เอาประกันภัยสามารถจ่ายที่เคาน์เตอร์สำนักงานใหญ่ และ สาขาทั่ว 9 แห่งของบริษัทฯ
 • จ่ายผ่านระบบ Online ด้วยบัตรวีซ่า และ มาสเตอร์ทุกธนาคาร และบัตร JCB
 • ต้องเป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
 • ช่องทาง Bancassurance เท่ากับ 5 ปี จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้
 • เพิ่มความสะดวกสบาย ให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่องการเคลมสินไหมบนมือถือได้สะดวกเหมือนมีกรมธรรม์ติดตัว พร้อมแจ้งยอดความคุ้มครองที่เหลือจากการเคลม จัดการได้ด้วยตัวเองบน แอปฯ My Allianz ง่ายๆ ไม่ต้องกลัวเอกสารสูญหาย ลองใช้บริการกันได้เลย
บริการเคลมสินไหมออนไลน์
บริการเคลมสินไหมออนไลน์
 • กู้เงินตามกรมธรรม์ง่ายๆ เงื่อนไขสบาย พร้อมตรวจสอบวงเงินกู้ตามกรมธรรม์ และอัตราดอกเบี้ยได้ง่ายๆ บน My Allianz แอปพลิเคชัน
 • ทำรายการด้วยตนเองผ่าน My Allianz แอปพลิเคชัน และไม่ต้องส่งเอกสาร
 • ดอกเบี้ยต่ำ*
 • อนุมัติภายใน 2 วันทำการ
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • ชำระเงินคืนเมื่อใดก็ได้ ไม่กำหนดจำนวนเงินคืนขั้นต่ำ

Swipe to view more

 
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อเดือน)
วงเงินกู้ (บาท)
ดอกเบี้ยเริ่มต้น/เดือน (บาท)
บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 6%* 0.5% 100,000 500
บริษัทบัตรเครดิตทั่วไป 20% 1.67% 100,000 1,670
สินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป 16-28% 1.34% 100,000 1,340

หมายเหตุ:

*ตารางข้างต้นเป็นตัวอย่าง โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามกรมธรรม์ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัยของท่าน

บริการกู้เงินตามกรมธรรม์, ขั้นตอนการชำระคืนเงินกู้
ช่องทางการชำระคืนเงินกู้ตามกรมธรรม์
 • กรอกแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ตามกรมธรรม์ ดาวน์โหลดได้ที่ คลิก
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่งเอกสารมายัง
บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ฝ่ายบริหารกรมธรรม์ ชั้น 1
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต เขตปทุมวัน กทม. 10330

 • เฉพาะกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ และไม่ได้ใช้สิทธิเป็นกรมธรรม์แบบใช้สำเร็จ และกรมธรรม์แบบขยายเวลา
 • จำนวนเงินกู้ขึ้นอยู่กับแบบประกันและมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามกรมธรรม์ของท่าน

หากลูกค้าต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล ก็สามารถทำได้ง่ายๆ สามช่องทาง ดังนี้

 1. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอป My Allianz แล้วทำเองได้เลย โดยจะมีผลอัปเดตทันที
 2. ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373 ตลอด 24 ชั่วโมง (เฉพาะเบอร์โทรศัพท์/อีเมล)
 3. ส่งคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนแนบส่งมาที่อีเมล customercare@allianz.co.th
 • ไม่ให้คุณพลาดเอกสารสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการจัดการภาษี ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยเพื่อยื่นลดหย่อนภาษีบนแอปฯ My Allianz ได้ด้วยตัวเองเพียง
 • ดาวน์โหลดแอป My Allianz และลงทะเบียนเข้าใช้บริการ
 • เลือกเมนู “สำหรับลูกค้า”
 • ล็อกอินด้วยหมายเลขบัตรประชาชน หรือชื่อผู้ใช้งาน พร้อมรหัสผ่าน หรือตั้งค่าการล็อกอินด้วยระบบ PIN/ Fingerprint หรือ Face ID
 • ระบบจะพาเข้าสู่หน้ากรมธรรม์ของคุณ เลือกเมนูมุมขวาบน
 • เลือกหัวข้อ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ย
 • คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารจะถูกจัดเก็บในมือถือของท่าน