บริการดูแลยามพักฟื้น, nursing careบริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care)

อลิอันซ์ อยุธยา ยังอยากให้คุณได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างต่อเนื่องเหมือนอยู่ที่โรงพยาบาล หมดกังวลเรื่องการดูแลตัวเอง เพื่อให้การพักฟื้นเป็นการ “พัก” เพื่อ “ฟื้น” อย่างแท้จริง รวมไปถึงการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)* โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยบริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care Service)
บริการโดยบุคลากรพยาบาล
อุ่นใจตลอดช่วงระยะเวลาพักฟื้น
กำหนดเข้าบริการดูแลแน่นอน
*การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) หมายถึง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยวิธีการประคับประคองให้ผู้ป่วยมีความสุขสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยผ่านกระบวนการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานที่ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประเมินผู้ป่วยในระยะนี้คือแพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดและมีอาการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 • คืนความอุ่นใจให้คุณที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญที่เราจัดหาให้ ประกอบไปด้วยบุคลากรทางการพยาบาลใน 4 ประเภท ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด และผู้ดูแลทั่วไปที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้คุณอุ่นใจตลอดการพักฟื้น เพราะจะได้รับการดูแลตามใบสั่งแพทย์อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ตั้งแต่การทำความสะอาดแผลผ่าตัดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ช่วยเคลื่อนไหวร่างกาย ดูแลให้ทานยาตามใบสั่งแพทย์ ป้อนอาหารทางสายยางหรือการใช้อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ รวมจนถึงการทำกายภาพบำบัดบริการดูแลคุณยามพักฟื้น ให้บริการโดย บริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)* จำกัด (“My Nurz”) ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์อย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
จุดเด่นบริการดูแลคุณยามพักฟื้น
 • บริการโดยบุคลากรทางการพยาบาลทั้ง 4 ประเภท ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด และ ผู้ดูแลทั่วไปที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลผู้ป่วย
 • อุ่นใจตลอดช่วงระยะเวลาพักฟื้นและระยะเวลาที่ต้องการการดูแล คุณหรือคนที่คุณรักจะได้รับการดูแลและฟื้นฟูสภาพร่างกายตามใบสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยบริการครอบคลุมตั้งแต่การทำความสะอาดแผลผ่าตัดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ การช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวร่างกาย การดูแลและให้ทานยาตามใบสั่งแพทย์ การป้อนอาหารทางสายยางหรือการใช้อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ รวมไปจนถึงการทำกายภาพบำบัด
 • กำหนดเข้าบริการดูแลแน่นอน ตามวัน และเวลาที่นัดหมายล่วงหน้า โดยท่านจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล สำหรับบริการดูแลคุณยามพักฟื้น ดูแลคุณสูงสุด 7 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในแต่ละครั้ง และสำหรับการดูแลแบบประคับประคอง ดูแลคุณสูงสุด 14 วัน (1 ครั้งตลอดระยะเวลาที่คุ้มครอง) โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 น.

 

*บริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“My Nurz”) เป็นผู้ให้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น หลังออกจากโรงพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริการดังกล่าว และมีประสบการณ์อย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 • ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ (HSMHPDC)
 • ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์_UDR (HSDC_UDR)
 • ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า (HSMHPSK)
 • ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า (HSMHPU/HSMHPU_S)
 • ประกันสุขภาพ แผนแพลทินัม (80MB) (HSMFCP_S)
 • ประกันสุขภาพ แผนบียอนด์ แพลทินัม (100MB) (HSMFCB_S)
 • ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส - แผนแพลทินัม (60MB) (HSMFCP_S)
 • ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส - แผนบียอนด์ แพลทินัม (120MB) (HSMFCB_S)
 • ประกันสุขภาพ เอชเอส (HS_S)
 • ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส (HSMFCP, HSMFCB)
 • ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย (HSMMK, HSMMK_S) 
 • ประกันสุขภาพลูก หมดห่วงค่ารักษา (HSMKC) 
 • ประกันสุขภาพปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า (HSMHPE)
 • ประกันสุขภาพปลดล็อค (HSMHP) 
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HSS)   
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยใน (ส และ HSA)
 • สัญญาเพิ่มเติมอยุธยาแคร์ผู้ป่วยในแบบพรีเมียร์ (HSP)
 • สัญญาเพิ่มเติมอยุธยาแคร์ผู้ป่วยใน (HSPS)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพแบบเพิ่มผลประโยชน์ (HSC, HSCS)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม เพิ่มผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ จากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (GHSH_U)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม แบบอีซี่ (GHSE)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันกลุ่ม (GHB)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่มแบบ แฮปปี้ เฮลธ์ (GHSH)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่มแบบ แฮปปี้ เฮลธ์ (แบบมีจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก) (GHSH_D)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษกลุ่ม (GHBP)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (GAME)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันกลุ่ม แบบทวีคูณ (GHBT)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองเงินชดเชยรายวัน (GAHB)
 • บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองกระดูกแตกหัก (GEABB)
 • กรุงศรีประกันสุขภาพ ลักซ์ชัวรี่ เฮลท์ (HSECA/HSECB)
  (ให้บริการเฉพาะสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เอกซ์คลูซิฟ แคร์ แผน 1 และ แผน 2 เท่านั้น)
 • กรุงศรีประกันสุขภาพ ตามใจ  (Krungsri Health Insurance Tamjai)
  (ให้บริการเฉพาะสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ แบบเหมาจ่าย เลือกได้ (HSN) เท่านั้น)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เอชเอส (HS_S)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HSS)    
 • กรุงศรี สุขภาพ เหมาจ่าย (HSEASY)
  (ชื่อของสัญญาเพิ่มเติมที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ แบบอีซี่)
 • กรุงศรี กู๊ด เฮลธ์ แพคเกจ (Krungsri Good Health Package)
  (ให้บริการเฉพาะสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ แบบ อีซี่ พลัส (HSEASYP) เท่านั้น)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพแบบ เมดิแคร์ (HSMD)
เนื่องจากบริการพิเศษนี้ เป็น “Marketing Campaign” เพื่อมอบให้กับผู้เอาประกันภัยในผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพในบางแบบประกันของช่องทาง Agency, Banca, DM  ค่ะ/ครับ

ไม่ใช่ค่ะ/ครับ

บริการนี้เป็นบริการเสริมพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่มีแบบประกันตามที่กำหนดกับอลิอันซ์ อยุธยา และเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป หรือ ในกรณีเข้ารับการผ่าตัด หรือเข้าพักรักษาตัวในห้อง I.C.U., หรือเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน รพ. ด้วยโรคหัวใจ, โรคเส้นเลือดสมองแตกหรืออุดตัน, โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง, โรคเกี่ยวกับกระดูก, โรคเกี่ยวกับกระดูกแตกหัก, โรคมะเร็ง โดยไม่ต้องรอการอนุมัติสินไหมทดแทนจากอลิอันซ์ อยุธยา ค่ะ/ครับ

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ SMS เพื่อแจ้งสิทธิ์ ค่ะ/ครับ โดยเมื่อถือประกันสุขภาพในบางแบบประกัน (ตามรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เข้าเงื่อนไขการได้รับบริการดูแลคุณยามพักฟื้น) และเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับ SMS หลังออกจากโรงพยาบาล โดยไม่ต้องรอการอนุมัติสินไหม
ไม่ได้ค่ะ/ครับ เพราะการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  หรือ Day Case ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ใช้วิทยาการสมัยใหม่ ทำให้ฟื้นตัวได้โดยเร็ว จนไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือได้รับการดูแลเพิ่มเติมเป็นพิเศษหลังการผ่าตัด ดังนั้นบริการการดูแลคุณยามพักฟื้นนี้จึงไม่ครอบคลุมถึงการผ่าตัดในลักษณะนี้

ไม่ใช่ค่ะ/ครับ อาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ขออนุญาติอธิบายนะคะ/ครับ จำนวนครั้งสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการรวมทุกบริการ ไม่เกิน 14 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้งโดยแต่ละบริการใช้ได้ 1 ครั้งต่อวัน

 

การบริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องหลังจากออกโรงพยาบาล มีรายละเอียดดังนี้

ขึ้นอยู่กับอาการและความจำเป็นของผู้เอาประกันภัยค่ะ ซึ่งทางบริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“My Nurz”) จะเป็นผู้พิจารณาเลือกแผนให้กับผู้เอาประกันภัย เช่น อาจเป็นแผนที่จัดส่งพยาบาลที่ได้รับอนุญาตหรือเป็นแผนที่จัดส่งผู้ช่วยพยาบาลไปดูแล รวมไปถึงจำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนบริการดูแลผู้เอาประกันภัยค่ะ/ครับ ทาง อลิอันซ์ อยุธยาไม่ได้เป็นผู้พิจารณาในกรณีดังกล่าวค่ะ/ครับ
ได้ค่ะ/ครับ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้าของ My Nurz โทร 02-113-5688 โดยผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการส่วนที่เพิ่มเติมเอง โดยเป็นไปตามที่ตกลงกับ ทางบริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“My Nurz”)
การเข้าบริการของเจ้าหน้าที่แต่ละคน จะอยู่ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. เท่านั้นค่ะ
ได้ค่ะ/ครับ ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะอาศัยอยู่ ณ ที่พักซึ่งไม่ใช่บ้านของตนเองแต่เป็นที่อยู่ประจำ หรืออาศัยอยู่กับเครือญาติของผู้เอาประกันภัย แต่ต้องเป็นที่อยู่ในประเทศไทย
ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดหยุดให้บริการนี้ หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ/ครับ
ไม่ได้ค่ะ/ครับ เนื่องจากบริการการดูแลคุณยามพักฟื้นนี้เป็นการให้บริการเพิ่มพิเศษ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ/ครับ ดังนั้น จึงไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นตัวเงินได้ 

ใช่ค่ะ/ครับ แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบางตัวที่ทางผู้เอาประกันภัยต้องเสียค่าใช้จ่ายเองค่ะ/ครับ ได้แก่   

 1. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ำยัน รถเข็นผู้เอาประกันภัย อุปกรณ์ออกซิเจน เป็นต้น และรวมถึงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่น สำลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา เป็นต้น
 2. ค่าเดินทางเพื่อพาไปพบแพทย์ตามกำหนดนัดหมาย
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นใด นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์การดูแลคุณยามพักฟื้น

Swipe to view more

ลักษณะอาการของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตการบริการ
 • ต้องทำแผลทั่วไป ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 • ต้องทำความสะอาดถุงของเสียหน้าท้อง
 • ต้องให้อาหารผ่านทางท่อสายยาง
 • ทำแผล
 • อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า
 • ป้อนอาหาร รวมถึงให้อาหารผ่านทางสายยาง
 • จัดยาตามแพทย์สั่ง
 • ดูแลทำความสะอาดถุงท่อระบายหน้าท้อง
 • ดูแลเรื่องการขับถ่าย
 • ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวร่างกาย

Swipe to view more

ลักษณะอาการของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตการบริการ
 • ต้องทำแผลขนาดใหญ่ เสี่ยงติดเชื้อ
 • ต้องทำหัตถการ เช่น ให้ยา/สารอาหารผ่านสายน้ำเกลือ เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เป็นต้น
 • ต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่องออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เป็นต้น
 • ต้องมีการตรวจเช็คสภาพร่างกายหรือบันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อการรักษาพยาบาล
 • ผู้ป่วยที่ต้องมีการเฝ้าระวังอาการ

ทำเช่นเดียวกับผู้ช่วยพยาบาล เพิ่มเติมในส่วนของ

 • การตรวจเบื้องต้น การจดบันทึกข้อมูล และการประเมินสุขภาพ
 • การดูแลสายสวนปัสสาวะ ถุงท่อระบายหน้าท้อง เปลี่ยนสายยางให้อาหาร เปลี่ยนเชือกหลอดผูกท่อ หลอดลมคอ ทำความสะอาดท่อหลอดลมด้านใน รวมถึงการให้ยา/สารอาหารผ่านทางสายน้ำเกลือ

Swipe to view more

ลักษณะอาการของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตการบริการ
 • ต้องฟื้นฟูกล้ามเนื้อ หลังการเจ็บป่วยหรือผ่าตัด เพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เองตามปกติ
 • ได้รับการผ่าตัดเนื่องจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ หรือการผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูก
 • มีปัญหาด้านการทรงตัว การเดิน การลุก หรือการนั่ง

การบำบัดโดยใช้การเคลื่อนไหวออกแรงหรือกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกายและการรักษาเพิ่มเติม เช่น การนวดเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง รักษาและบรรเทาอาการปวดหลังจากการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือการผ่าตัด

Swipe to view more

ลักษณะอาการของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตการบริการ
 • ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวร่างกาย
 • ไม่สามารถดูแลหรือทำความสะอาดเตียงนอน ของใช้ส่วนตัว ห้องน้ำ หรือเสื้อผ้าของตนเองได้
 • ไม่สามารถทำอาหารได้ด้วยตัวเอง
 • ไม่สามารถล้างทำความสะอาดภาชนะของตนเอง
 • ไม่สามารถทานอาหารด้วยตนเอง จำเป็นต้องมีคนช่วยป้อน
 • เตรียมอาหารให้ผู้เอาประกันภัย
 • ป้อนอาหาร เตือนให้ทานยา
 • อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า
 • ดูแลเรื่องการขับถ่าย
 • ซัก-รีดเสื้อผ้าของผู้เอาประกันภัย
 • ทำความสะอาดบ้านในพื้นที่ที่ผู้เอาประกันภัยใช้
 • ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวร่างกาย
ไม่ได้ค่ะ/ครับ เพราะการบริการนี้ เป็นการให้บริการที่อยู่นอกเหนือจากโรงพยาบาลหรือคลินิกค่ะ/ครับ และให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ใช้ได้ค่ะ/ครับ

อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันภัยจะต้องตอบรับการใช้บริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล และใช้บริการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยตอบรับแผนการดูแลคุณยามพักฟื้นกับบริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“My Nurz”)

บริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“My Nurz”): คือบริษัทที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือผู้ป่วยเรื้อรัง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำเนินชีวิต ได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะของแต่ละบุคคล เป็นผู้ให้บริการดูแลยามพักฟื้น หลังออกจากโรงพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริการดังกล่าว และมีประสบการณ์อย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ My Nurz มีให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และอีก 12 เมืองในอินโดนีเซีย

ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อโดยตรงไปยังศูนย์ดูแลลูกค้าของอลิอันซ์ อยุธยา

 • วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาทำการ  เวลา 08.30  – 17.00 น. โทร. 02-232-9170  
 • วันเสาร์- วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และ นอกเวลาทำการ โทร.1373 

 “การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง”
นั้น ปรากฎอยู่ในตารางแสดงรายละเอียด “การบริการดูแลคุณยามพักฟื้น หลังจากออกโรงพยาบาล” ตามเอกสารที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ เป็นการแสดงถึงจำนวนครั้งสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ หลังออกจากโรงพยาบาลในแต่ละครั้ง หากการออกจากโรงพยาบาลครั้งนั้นเข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิการดูแลคุณยามพักฟื้น ค่ะ/ ครับ