ประกันเดินทาง, บริการช่วยเหลือฉุกเฉินการเดินทางต่างประเทศ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในการเดินทางต่างประเทศ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการเดินทางต่างประเทศ แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือรับบริการความช่วยเหลือพิเศษในการเดินทาง ต่างประเทศ
 
 1. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์
 2. - ข้อมูลการรักษาพยาบาล
 3. - การจัดเตรียมโรงพยาบาล / การนัดหมายแพทย์ในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อทำการรักษา
 4. - การนำส่งยา / วัคซีนที่จำเป็นในการรักษาทางการแพทย์
 5. - การจัดการสำหรับการเคลื่อนย้ายการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย
 6. - การส่งศพกลับประเทศ
 7. - การจัดการเตรียมการเดินทางให้ครอบครัวในกรณีฉุกเฉิน
 8. - การจัดการส่งตัวเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกลับประเทศ
 • รายละเอียดต่างๆ ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ (ตรวจสอบได้จากเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
 1. บริการสายด่วนสำหรับ ประกันภัยการเดินทาง Travel Assistance ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก +66 (0)-2342-3237
 2. แจ้งหมายเลขกรมธรรม์
 3. แจ้งรายละเอียดที่ต้องการใช้บริการ