ประกันการเดินทางต่างประเทศ, แผนประกันเดินทาง travel plus

ประกันการเดินทาง ความคุ้มครองที่คุณต้องมีเมื่อเดินทาง

อุ่นใจทุกครั้งที่เดินทาง เลือกความคุ้มครองได้สูงสุด 4 ล้านบาท เลือกระยะเวลาคุ้มครองได้
คุ้มสุดเมื่อเดินทางเป็นครอบครัว
มีให้เลือกทั้งแบบเดินทางในเอเชีย และทั่วโลก
เลือกได้ตามระยะเวลาในแต่ละทริป หรือเลือกแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งการเดินทางในเวลา 1 ปี

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

 • อายุผู้เอาประกันภัย ตั้งแต่ 6 เดือน – 80 ปี
 • คุ้มครองการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 • ดูแลค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ และการรักษาต่อเนื่องในประเทศไทย รวมถึงค่ารักษาในประเทศไทยเมื่อกลับมาไม่เกิน 7 วัน
 • อุ่นใจทุกครั้งที่เดินทาง เลือกความคุ้มครองได้สูงสุด 4 ล้านบาท เลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ตั้งแต่ 1 วัน – 1 ปี
 • คุ้มสุดเมื่อเดินทางเป็นครอบครัว
 • คุ้มครองสูงสุด 4 คน โดยต้องมีพ่อหรือแม่และบุตรอายุไม่เกิน 21 ปี ในการเดินทาง (บุตรไม่เกิน 3 คน)
 • มีให้เลือกทั้งแบบเดินทางในเอเชีย และทั่วโลก
 • เลือกได้ตามระยะเวลาในแต่ละทริปหรือเลือกแบบรายปีซึ่งไม่จำกัดจำนวนครั้งการเดินทางในเวลา 1 ปี
 • เงินชดเชยกรณีถูกเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง
 • เงินชดเชยเมื่อเกิดความล่าช้าของยานพาหนะ หรือ ความล่าช้าในการขนส่งสัมภาระ
 • เงินชดเชยเมื่อเกิดเหตุจี้ยานพาหนะสาธารณะ
 • ดูแลค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาฉุกเฉิน เพื่อกลับประเทศ หรือส่งศพกลับประเทศ
 • มีเครือข่ายให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 • ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัย ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • สามารถดูเงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้นเพิ่มเติมได้โดยคลิกปุ่มเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์
 • เบี้ยประกันภัยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย