ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเรา

 

 

 

 

ประกันภัยสำหรับลูกค้าธุรกิจ

จัดทำชุดสวัสดิการพนักงานที่ครอบคลุมเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กร
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่หลากหลาย ทั้งสุขภาพ ชีวิต หรืออุบัติเหตุ
สามารถออกแบบความคุ้มครองที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะเพื่อองค์กรของคุณได้
  • ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บริษัทที่มีสินทรัพย์น้อยกว่า 150 ล้านบาทเท่านั้น)
  • คุ้มค่ากว่าด้วยความคุ้มครองที่หลากหลายในราคาที่เลือกได้
  • สามารถออกแบบความคุ้มครองที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะในธุรกิจของคุณได้
  • คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายที่มีต่อบุคคลภายนอก
  • เหมาะสำหรับผู้ประกอบกิจการที่ต้องการความคุ้มครองจากความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงาน เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โรงงาน โรงเรียน ฯลฯ
  • คุ้มครองอย่างครอบคลุมตลอดเส้นทางการขนส่งสินค้าทั้งนำเข้าหรือส่งออกโดยทางทะเล ทางอากาศหรือทางบก
  • คุ้มครองเรือเดินสมุทรและสินค้าของคุณจากอันตรายในการขนส่ง และการจัดเก็บสินค้า ภายในประเทศไทย หรือ ระหว่างประเทศ
  • ช่วยลดผลกระทบสำหรับโครงการหรืออุปกรณ์ของคุณจากอุบัติเหตุทางด้านวิศวกรรมที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
  • มีประเภทความคุ้มครองที่หลากหลาย เช่น ประกันความเสี่ยงภัยของผู้รับเหมา หรือ ประกันภัยเครื่องจักร เป็นต้น
ผู้นำด้านประกันธุรกิจ มานานกว่า 80 ปี
มีเครือข่ายบริการลูกค้ากว่า 200 ประเทศทั่วโลก
แผนประกันหลากหลาย เหมาะกับทุกประเภทธุรกิจ
ออกแบบความคุ้มครองเฉพาะ เพื่อธุรกิจของคุณ
บริการให้คำปรึกษาด้านความเสี่ยงโดยวิศวกรของเรา
บริการผู้ช่วยจัดการ การเคลมที่สะดวก รวดเร็ว

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.