ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพกลุ่ม

มอบความห่วงใยเรื่องสุขภาพเพื่อพนักงานคนสำคัญ
 
  • เป็นองค์กรนิติบุคคล
  • มีพนักงานประจำ 5 คน ขึ้นไป
  • องค์กรประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินประเภทธุรกิจขั้น 3
  • พนักงานที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปี
หมายเหตุ: รายละเอียดข้างต้นเป็นเพียงแค่ตัวอย่าง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในโบรว์ชัวร์ หรือติดต่อตัวแทน หรือนายหน้าประกันวินาศภัย
ประกันกลุ่มแผนเอ็มพลอยยีวีแคร์


พนักงานคือสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท ดังนั้นจึงควรดูแลสุขภาพของพนักงานให้ดีเรามีแผนประกันที่สามารถปรับได้ตามความต้องการของแต่ละบริษัทถึง 7 แผนด้วยกัน

ให้ความคุ้มครองโดย
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ประกันกลุ่ม ​แผนเอ็มพลอยยีแคร์พลัส


อุ่นใจเพิ่ม เติมความคุ้มครองให้มากขึ้นประกันสุขภาพรายบุคคล พิเศษเฉพาะพนักงานองค์กรที่มีประกันกลุ่มอลิอันซ์ อยุธยา

ให้ความคุ้มครองโดย
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

SME SMART HEALTH


สวัสดิการดีๆ เพื่อพนักงาน  คุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพ

ให้ความคุ้มครองโดย
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่


แผนการรักษาพยาบาลที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

ให้ความคุ้มครองโดย
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บริการจัดการค่าสินไหมทดแทน  สำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล


บริการ Self-insurance อย่างครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่การพิจารณาสินไหมทดแทนการทำจ่ายเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการบริหารและขยายโรงพยาบาลในเครือข่ายเพื่อให้บริการโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ให้ความคุ้มครองโดย
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงกลุ่ม 48


จะเป็นอย่างไร หากต้องเผชิญกับโรคร้าย ทำงานไม่ได้ ขาดรายได้!!! แถมยังมีภาระค่ารักษาพยาบาลก้อนโตที่ไม่ได้คาดคิด จะดีไหมถ้ามีเงินก้อนไว้รักษาตัว!!

ให้ความคุ้มครองโดย
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

  • ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาผาดโผน
  • ไม่คุ้มครองการกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด
  • โรคเรื้อรังการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.