อลิอันซ์ อยุธยา แบรนด์ประกันชั้นนำของประเทศไทย

อลิอันซ์ อยุธยา

อลิอันซ์ อยุธยา แบรนด์ประกันชั้นนำของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอลิอันซ์ซี่งเป็นกลุ่มบริการทางการเงินชั้นนำระดับโลก
กลุ่มอลิอันซ์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 ณ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

กลุ่มอลิอันซ์ เริ่มดำเนินธุรกิจในเอเชียมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2453 ปัจจุบัน เอเชีย เป็นผู้สร้างความเติบโตทางธุรกิจให้กับกลุ่มอลิอันซ์เป็นอย่างมาก โดยเรามีฐานลูกค้ากว่า 21 ล้านคน ใน 16 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย

หนึ่งในผู้ถือหุ้นหลักของอลิอันซ์ อยุธยา คือกลุ่มอลิอันซ์ ซี่งเป็นกลุ่มบริการทางการเงินชั้นนำระดับโลก ดังนั้น อลิอันซ์ อยุธยา จึงเป็นบริษัทประกันที่มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และวางใจได้

กลุ่มอลิอันซ์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2433 ในประเทศเยอรมนี ปัจจุบัน มีธุรกิจในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562 กลุ่มอลิอันซ์ มีพนักงานมากกว่า 147,000 คน ให้บริการลูกค้ากว่า 100 ล้านรายทั่วโลก
  • Top 3 บริษัทประกันที่มีสินทรัพย์มากที่สุดในโลก
  • Top 5 ของบริษัทประกันชีวิตและสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • Top 3 ของบริษัทประกันวินาศภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก   
  • ผู้นำระดับโลก ด้านประกันการเดินทางและบริการความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

อันดับความน่าเชื่อถือระดับสูง จากสถาบันชั้นนำระดับโลก

  • AA จาก Standard & Poor’s
  • Aa3 จาก Moody’s (Aa3)
  • A+ จาก A.M. Best

กลุ่มอลิอันซ์ เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2494  ปัจจุบัน อลิอันซ์ อยุธยา ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลัก คือ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ให้ความคุ้มครองวินาศภัย

เราพร้อมให้บริการลูกค้า ด้วยพนักงานกว่า 1,400 คน พร้อมด้วยสาขาและเซอร์วิสเซ็นเตอร์ 27 แห่ง และสำนักงานตัวแทนกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563) เรามุ่งเน้นนโยบายการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง (True Customer Centricity) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

อลิอันซ์ อยุธยา มีจุดยืนในการเป็น ประกันที่กล้าบอกเงื่อนไขโดยทำให้เรื่องประกันให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมา

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และขั้นตอนการทำงาน โดยใส่ใจความต้องการของลูกค้า
ครอบคลุมทุกความต้องการ
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ให้คุณกล้าใช้ชีวิตได้อย่างหมดกังวล ด้วยแบบประกันที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้งประกันรถยนต์ ประกันสินทรัพย์ ประกันการเดินทาง ฯลฯ

จริงใจ
อลิอันซ์ อยุธยา เป็นประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข ทำให้เรื่องประกันให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน
ธุรกิจประกันชีวิต
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มอบแบบประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันเพื่อการออม เพื่อช่วยให้คุณวางแผนชีวิตอย่างราบรื่น ไม่ว่าเงื่อนไขชีวิตจะเป็นอย่างไร

ดูเพิ่มเติม
ธุรกิจประกันวินาศภัย
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ให้คุณกล้าใช้ชีวิตได้อย่างหมดกังวล ด้วยแบบประกันที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้งประกันรถยนต์ ประกันสินทรัพย์ ประกันการเดินทาง ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม
มุ่งมั่นพัฒนาโอกาสที่ดีในการทำงานและวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะของพนักงาน และตัวแทนประกันชีวิต ตามนโยบายของบริษัท
อลิอันซ์ อยุธยา ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของเรา จึงมุ่งสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นอนาคต ตลอดจนการดูแลสภาพแวดล้อม อาทิเช่น การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยทุกๆโครงการ จะเป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว เพื่อให้เกิดผลต่อสังคมอย่างแท้จริง
ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ​10330
Facebook         Instagram
YouTube          X
Line                    TikTok