ประกันสุขภาพ

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คือประกันสุขภาพที่บริษัทที่รับประกันจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้ผู้เอาประกันในกรณีที่เจ็บป่วยตามทุนประกันที่ได้เลือกแผนประกันไว้

โดยทั่วไปจะมี 2 รูปแบบ คือการทำประกันสุขภาพเหมาจ่าย เข้าโรงพยาบาล ตรวจเจอโรคไหนที่ครอบคลุมอยู่ในกรมธรรม์ก็คุ้มครอง และแบบเลือกซื้อสัญญาแนบท้ายประกันชีวิต ซึ่งสามารถแยกซื้อตามรูปแบบความคุ้มครอง ตามโรคที่ต้องการ “เฝ้าระวัง” ได้ จึงทำให้เบี้ยประกันของแบบแยกซื้อนั้นถูกกว่า

อลิอันซ์ อยุธยา มีประกันสุขภาพหลายแผน ที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ทั้งแผนการรักษาพยาบาลทั้งแบบ ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก แผนประกันสุขภาพความคุ้มครองสูง ค่าเบี้ยประกันไม่แพง ประกันสุขภาพเด็ก รวมถึงประกันโรคร้ายแรงและประกันมะเร็ง สร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้กับชีวิตในทุกช่วงเวลา
ในการเลือกแผนประกันสุขภาพ มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ต้องพิจารณา เช่น ความคุ้มครองประกันที่จะได้รับ เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งค่าเบี้ยประกันที่ต้องดูให้เหมาะสม ซึ่งอลิอันซ์ อยุธยา ก็มี แผนประกันสุขภาพในหลายระดับให้เลือก เพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่ม
ประกันโรคร้ายแรง เป็นแผนประกันสุขภาพแบบพิเศษที่มีขึ้นเพื่อสรา้งความอุ่นใจในการดูแลสุขภาพ ถ้าหากทำประกันสุขภาพไปแล้ว และมาทำ ประกันโรคร้ายแรงเพิ่มเติม ก็จะได้รับความคุ้มครองมากขึ้น หมดกังวลในเรื่องการรักษาพยาบาลโรคอื่นๆ ที่ประกันสุขภาพไม่ได้คุ้มครอง
หากลูกค้าที่มีสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีภาวะเสี่ยงอาจไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ถ้ามีความเสี่ยง เช่น เคยมีประวัติการเจ็บป่วย หรือทำประกันสุขภาพในวงเงินคุ้มครองสูงๆ ก็อาจจะมีการตรอวจสุขภาพเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
Deductible หรือ ความรับผิดชอบส่วนแรก เป็นส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบก่อนในก้อนแรก เมื่อมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเกิดขึ้น
หมายเหตุ: ควรศึกษาการเลือกประกันสุขภาพที่มี  Deductible ช่วยประหยัดได้อย่างไร และเงื่อนไขต่างๆ ของ ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย แต่ละประเภท
ekomi

Allianz global customer satisfaction rating

4.8/5

6911 Reviews

That's what client said about us

, 17/06/2024

ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

, 17/06/2024

ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม