เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และขั้นตอนการทำงาน โดยใส่ใจความต้องการของลูกค้า
เรามีผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันเพื่อการออม ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยที่อยู่อาศัย ฯลฯ เพื่อตอบสนองทุกๆไลฟ์สไตล์
อลิอันซ์ อยุธยา เป็นประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข ทำให้เรื่องประกันให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

 

อลิอันซ์ ได้รับเกียรติเป็นประกันภัยระดับโลกเพียงแบรนด์เดียว ที่สนับสนุนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2021 - 2028

ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ​10330