ความยั่งยืนที่อลิอันซ์ อยุธยา

อลิอันซ์ อยุธยา ได้ดำเนินนโยบายสอดคล้องกับกลุ่ม อลิอันซ์ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินกิจการในประเทศไทย ยึดมั่นหลักการ
ESG (Environment Social และ Governance) มุ่งมั่น สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า ตัวแทน พนักงาน และบุคคลทั่วไปในการshape & care
เพื่อสังคมที่ดีขึ้น ภายใต้ความคิด We care for tomorrow
ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนให้กับสังคมและโลกของเราได้ และนี่คือการแสดงให้เห็นถึงพลังของอลิอันซ์ อยุธยา ผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับอลิอันซ์ อยุธยา
allianz sustainability

We are shaping change for what's ahead by working with others to find solutions for a sustainable future.

With over 100 million customers, we’re one of the largest financial services providers in the world. Our purpose, ‘We secure your future’, expresses why we exist. It underscores the impact Allianz has on society by taking uncertainty out of the equation and driving change in the right direction.