การขอรับหนังสือรับรองชำระเบี้ยประกันภัย

การขอรับหนังสือรับรองชำระเบี้ยประกันภัย

หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
ลูกค้าประกันชีวิต

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยได้ ดังนี้

  1. ผ่าน Application My Allianz
  2. บริษัท จะส่งลิงค์ผ่านทาง SMS เพื่อให้ท่านดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันประจำปี
  3. ผ่าน My Insurance เพื่อดาวโหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
แอปพลิเคชั่น My Allianz
แอปพลิเคชั่น My Allianz
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ 
ทุกช่องทางการขาย และ ทุกกรมธรรม์

ผู้เอาประกันภัยสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยผ่าน application My Allianz ได้ตลอดเวลา

บริษัท จะส่งลิงค์ผ่านทาง SMS เพื่อให้ท่านดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันประจำปี แต่ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยได้เองโดยผ่าน application My Allianz
ลูกค้าประกันภัยสุขภาพ (เอ็ทน่าเดิม)