เพราะคำแนะนำ ติชม ร้องเรียน จากลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญที่ผลักดันให้เราพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ และตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ท่านสามารถส่งคำแนะนำเกี่ยวกับการบริการส่วนใดของบริษัท
มาหาเราได้ที่
แจ้งเรื่องร้องเรียน, แบบฟอร์มออนไลน์ แบบฟอร์มออนไลน์
ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ​10330
ชั้น 2 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-16.30 น ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตัวแทน อลิอันซ์ อยุธยา ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก
AZAY Agency Web หรือมีคำถามเกี่ยวกับบริการ