ประกันสุขภาพกลุ่ม, บริการจัดการค่าสินไหมทดแทน  สำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

บริการจัดการค่าสินไหมทดแทน สำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากอลิอันซ์ อยุธยา

บริการ Self-insurance อย่างครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่การพิจารณาสินไหมทดแทนการทำจ่ายเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการบริหารและขยายโรงพยาบาลในเครือข่ายเพื่อให้บริการโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.