ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่

 

 

ประกันสุขภาพกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ จากอลิอันซ์ อยุธยา

แผนการรักษาพยาบาลที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงาน
สามารถเพิ่มผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ค่าผู้ป่วยนอก ค่าคลอดบุตร และค่าทันตกรรมได้
บริการลูกค้าได้หลากหลายภาษา ตลอด 24 ชั่วโมง
บริการการจัดการล่วงหน้าและการเข้าพักรักษาที่โรงพยาบาล
ไม่ต้องสำรองจ่าย กับสถานพยาบาลในเครือข่ายกว่า 490 แห่งทั่วประเทศ*
บัตรสมาชิกดิจิทัลและการเรียกร้องสินไหมที่ไม่ยุ่งยาก
รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านบริการโทรเวชกรรม**
โปรแกรมคุมต้นทุนเพื่อช่วยบริหารจัดการค่าใช้จ่ายจากการเรียกร้องสินไหม

หมายเหตุ:


​*ท่านอาจต้องสำรองจ่่าย ในกรณีที่บริษัทต้องตรวจสอบสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
**เฉพาะผู้ให้บริการการแพทย์ทางไกล(Telemedicine) ภายในเครือข่ายของบริษัทเท่านั้น โดยติดต่อใช้บริการได้ที่ 02 677 0999

ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์

หากธุรกิจของคุณต้องการแพ็กเกจที่เป็นประโยชน์กับพนักงานปัจจุบันหรือตำแหน่งงานที่กำลังว่างอยู่ สวัสดิการด้านสุขภาพจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้บริษัทได้เปรียบในการรับพนักงานที่มีศักยภาพ การลงทุนกับแผนประกันสุขภาพที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการนั้น จะทำให้การใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าครั้งนี้ดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพของคุณได้

เมื่อคุณลงทุนกับแผนประกันสุขภาพที่สามารถออกแบบเองได้ สิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับพนักงานคือสุขภาพที่ดี เมื่อมีสุขภาพดีก็ไม่จำเป็นต้องขาดงานบ่อย ความตึงเครียดของพนักงานจะลดลง ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อผลงานของพนักงานออกมาดีก็จะส่งผลต่อภาพรวมของธุรกิจ นั่นหมายความว่า หากสุขภาพกายของพนักงานดี สุขภาพจิตของพนักงานก็จะดีเช่นกัน

ความครอบคลุมทางการรักษาพยาบาลที่ออกแบบได้สำหรับพนักงานนั้นแตกต่างจากความครอบคลุมแบบทั่วไปและแบบเฉพาะบุคคล แผนที่ถูกออกแบบเอง ราคาจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ และที่สำคัญไม่จำเป็นต้องมีประวัติการรักษาเข้ามาเกี่ยวข้อง* นอกจากนี้ แผนการรักษานี้จะครอบคลุมสัญญา 12 เดือน ทำให้บริษัทสามารถจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายการเรียกร้องสินไหมได้ ฝ่ายการเงินสามารถทำรายงานรายปีได้ อีกทั้งยังสามารถสำรวจความพึงพอใจของพนักงานผ่านแบบสอบถาม Net Promotor Score นั่นหมายความว่าคุณจะสามารถเห็นประสิทธิภาพและความคุ้มครองของแผนประกันการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานได้อย่างครบสมบูรณ์

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.