คณะผู้บริหาร

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ลาร์ส ไฮบุทสกี้ ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

 

ลาร์ส ไฮบุทสกี้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกันวินาศภัย

 

ลาร์ส ชมิด 
Chief Product and Technical Officer

 

โพ ฮยอน เอง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน

 

เกษวนา อินทราวุธ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฎิบัติการของธุรกิจ ประกันวินาศภัย

 

เดือนฉาย โกศลเมธากุล
Chief Commercial Officer – AAGI

 

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า และความยั่งยืน ประจำประเทศไทย

 

จันทนา ชินวรรโณ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล ประจำประเทศไทย

 

นิตยารัตน์ นามเปรมปรีดิ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำประเทศไทย

 

สุภัทรา อมรพรวิวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ประจำประเทศไทย

 

วิชัย เหล่าตระกูล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและคู่ค้าพันธมิตร ธุรกิจประกันวินาศภัย