คณะผู้บริหาร

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ลาร์ส ไฮบุทสกี้ ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

 

ลาร์ส ไฮบุทสกี้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกันวินาศภัย

 

ทิวากร กาญจนกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาช่องทาง การจัดจำหน่ายและคู่ค้าพันธมิตรของ ประกันวินาศภัย

 

เกษวนา อินทราวุธ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฎิบัติการของธุรกิจ ประกันวินาศภัย

 

เดือนฉาย โกศลเมธากุล
Chief Commercial Business Officer

 

ลาร์ส ชมิด 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน

 

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า และความยั่งยืน ประจำประเทศไทย

 

จันทนา ชินวรรโณ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล ประจำประเทศไทย

 

นิตยารัตน์ นามเปรมปรีดิ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำประเทศไทย

 

สุภัทรา อมรพรวิวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ประจำประเทศไทย