โครงการของเรา

ให้การพัฒนา คุณภาพสังคม เป็นไปได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

มี.ค. 31, 2021

อลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง ปี6

อ่านเพิ่มเติม

ธ.ค. 21, 2020

“ยังไกด์ … พาเที่ยวบางกอก” ท่องเที่ยวยุคใหม่ สไตล์ New normal

อ่านเพิ่มเติม

ธ.ค. 21, 2020

Go Green Sandbox

อ่านเพิ่มเติม
ส่งหน้ากากผ้าให้น้อง

พ.ค. 01, 2020

ส่งหน้ากากผ้าให้น้อง

อ่านเพิ่มเติม
ส่งเกราะให้หมอกัน

เม.ย. 01, 2020

ส่งเกราะให้หมอกัน

อ่านเพิ่มเติม
ส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน

ม.ค. 01, 2020

ส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน

อ่านเพิ่มเติม

ผลลัพธ์ 7