แจ้งประกาศย้ายที่ตั้งสาขา

บริษัทจะได้โอนการดำเนินงานทั้งหมดของสาขาดังกล่าวนี้ ไปรวมกับสาขาเชียงใหม่อีกแห่ง ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 158/9 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 หมายเลขโทรศัพท์ 053-210405-8
บริษัทจะได้โอนการดำเนินงานทั้งหมดของสาขาดังกล่าวนี้ ไปรวมกับสาขาหัวหินอีกแห่ง ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 15/118 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 หมายเลขโทรศัพท์ 032-547707-8
บริษัทจะได้โอนการดำเนินงานทั้งหมดของสาขาดังกล่าวนี้ ไปรวมกับสาขาภูเก็ตอีกแห่ง ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 9/187-188 ถนนศักดิเดช ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 หมายเลขโทรศัพท์ 076-216000
  • สำนักงานสาขาระยอง ปิดสาขา (ใบอนุญาตเลขที่ ป.19/2566) ที่ตั้ง 28/38 อาคารห้องอาหารโรงแรมพาวีน่า ชั้น 2 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
  • สำนักงานสาขาระยอง (ใบอนุญาตเลขที่ ป.31/2562) ที่ตั้งเดิม : 9/7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 ที่ตั้งใหม่ : 28/38 อาคารพาวีน่า ชั้น2 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
  • สำนักงานสาขาพัทยา ปิดสาขา (ใบอนุญาตเลขที่ ป.16/2566) ที่ตั้ง 7/6 และ 7/7 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  • สำนักงานสาขาพัทยา (ใบอนุญาตเลขที่ ป.27/2562) ที่ตั้งเดิม : 3/146-147 หมู่ที่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 ที่ตั้งใหม่ : 7/6 และ 7/7 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ทั้งนี้ การปิดสาขาดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้า โดยบริษัทยังคงให้ความคุ้มครองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ดังเดิม โดยลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการช่องทางอื่นๆ ของบริษัทได้ตามปกติ เช่นติดต่อผ่านทาง Call Center 1292 หรือแอปพลิเคชัน My Health สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ของบริษัทเอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท เอ็ทน่า(เดิม)) หรือเว็บไซต์ www.allianz.co.th