บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลของสถานพยาบาลในเครือข่าย ที่ให้บริการแบบไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับลูกค้าประกันชีวิตรายบุคคลและลูกค้าประกันกลุ่ม ซึ่งอาจทำให้ผลการค้นหาข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ โดยคาดว่าจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

ทั้งนี้หากท่านต้องการค้นหาหรือสอบถามข้อมูลของสถานพยาบาลในเครือข่าย ท่านสามารถใช้ช่องทางดังต่อไปนี้

  • ค้นหาข้อมูลจากแอปพลิเคชัน  My Allianz (คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด My Allianz)
  • ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร.1373

รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่ายของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ทั้งหมด คลิกที่นี่

รายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยในแบบไม่ต้องสำรองจ่าย (มีเงื่อนไข) สำหรับลูกค้าประกันรายบุคคล จำนวน 17 แห่ง คลิกที่นี่

รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการทางทันตกรรมแบบไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับลูกค้าประกันรายบุคคล และประกันกลุ่ม คลิกที่นี่