ประกันรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV)

 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV)

ประกันรถยนต์ ชั้น 1, คุ้มครองคุณและรถ
ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ในทุกกรณี รวมไปถึงกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุ รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกด้วย รวมถึงความคุ้มครองแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตามอายุการใช้งานที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ หรือ ชดใช้ด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าให้ใหม่หากลูกค้าซื้อความคุ้มครองเพิ่ม
ประกันรถยนต์ ชั้น 1, ดูแลค่ารักษาพยาบาล
ให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่กรณีเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิด โดยไม่จำกัดว่าผู้ขับขี่จะต้องเป็นเจ้าของรถยนต์เท่านั้น
ประกันรถยนต์ ชั้น 1, ช่วยเหลือฉุกเฉิน
สบายใจด้วยบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อาทิเช่น บริการรถยก หรือ บริการรถลากจูง ไปจุดชาร์จที่ใกล้ที่สุด รวมถึงให้คำปรึกษาและจัดหาช่างเทคนิค

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ การบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือชีวิตของบุคคลในรถ และความเสียหายต่อบุคคลภายนอกตามจำนวนเงินเอาประกันภัย อีกทั้งยังมีวงเงินสำหรับการประกันตัวผู้ขับขี่ตามที่ระบุชื่อในกรมธรรม์

 1. ครอบคลุม และอุ่นใจด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี 24 ชั่วโมง (เช่น บริการรถยก หรือ บริการรถลาก ไปสถานีชาร์จที่ใกล้ที่สุด)
 2. คุ้มครองรวมไปถึงเครื่องชาร์จ อันเกิดจากอุบัติเหตุขณะใช้งานเครื่องชาร์จ
 3. บริการค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ 100%  กรณีเกิดอุบัติเหตุและอายุยางรถยนต์ไม่เกิน 2 ปี
 4. มั่นใจได้เรื่องงานซ่อม มีอู่ซ่อมที่ได้มาตรฐาน
 5. บริการซ่อมสีรถแบบเร่งด่วน เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง กรณีเสียหายไม่เกิน 3 แผล ไม่มีความเสียหายแบบบุบ/ยุบ/โก่ง และไม่มีการซ่อมโดยต้องเปลี่ยนอะไหล่ ภายใต้ดุลพินิจของช่างผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน

Swipe to view more

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย

ไม่เกิน 500,000 บาท/คน
ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง

2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ไม่เกิน 2,500,000 บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ไม่เกิน 100,000 บาท/คน
(ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 6 คน)

2. ค่ารักษาพยาบาล

ไม่เกิน 100,000 บาท/คน
(ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 6 คน)

3. ประกันตัวผู้ขับขี่

ไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง

Swipe to view more

ยี่ห้อ/รุ่น ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย รวมภาษีอากร
NETA

NETA V

300,000 - 540,000 24,000
MG

MG4 Model D

490,000 - 760,000 28,000

MG4 Model X

550,000 - 860,000 28,000

EP

370,000 - 770,000 28,000

ES

600,000 - 950,000 30,000

ZS EV

520,000 - 850,000 31,000

ZS EV Model D

560,000 - 920,000 31,000

ZS EV Model X

450,000 - 740,000 31,000

Maxus 9 Model X

1,600,000 - 2,400,000 55,000

Maxus 9 Model V

1,800,000 - 2,600,000 55,000
TESLA

Model 3 Standard Range

1,100,000 - 1,500,000 62,000

Model 3 Long Range

1,200,000 - 1,800,000 62,000

Model 3 Performance

1,400,000 - 1,800,000 62,000

Model Y Standard Range

1,100,000 - 1,700,000 62,000

Model Y Long Range

1,300,000 - 2,000,000 62,000

Model Y Performance

1,500,000 - 2,300,000 62,000
ORA

GOOD CAT TECH

370,000 - 470,000 29,000

GOOD CAT PRO

410,000 - 820,000 29,000

GOOD CAT ULTRA

460,000 - 950,000 29,000

GOOD CAT GT

720,000 - 1,200,000 29,000
BYD

BYD Dolphin Standard Range

450,000 - 690,000 28,000

BYD Dolphin Extended Range

560,000 - 850,000 28,000

ATTO3

630,000 - 1,000,000 31,000

BYD Seal Dynamic

960,000 - 1,200,000 42,000

BYD Seal Premium

1,000,000 - 1,400,000 42,000

BYD Seal Performance

1,100,000 - 1,500,000 42,000
 1. แผนประกันภัยนี้จำกัดอายุรถ 2-5 ปี สำหรับอู่ห้าง
 2. แผนประกันภัยนี้รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส E11) คุ้มครอง 7 ที่นั่งรวมคนขับ
 3. ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย
 4. จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาตลาด (อ้างอิงจาก Sum Insured Guide) กรณีต้องการจำนวนเงินเอาประกันภัยแตกต่างจากระบบ Fast Quote ของบริษัทให้ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเป็นรายกรณี
 5. คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ไม่เกิน 20,000 บาท เว้นแต่แจ้งกำหนด(เปลี่ยนคำว่า ทุน) เงินเอาประกันภัยเพิ่มไว้เป็นอย่างอื่น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 6. เบี้ยประกันภัยนี้ได้มีการคำนวณส่วนลดเบี้ยประกันภัยกรณีมีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (กล้องหน้ารถ) เรียบร้อยแล้ว
 1. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย
 2. การใช้รถยนต์ผิดประเภท เช่น ใช้เพื่อการพาณิชย์ ใช้เพื่อลากจูง
 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากการถูกทำลาย หรือการถูกลบ จากปัจจัยภายนอก (Cyber Breach) ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนั้น ส่งผลให้เกิดความผิดปกติหรือขัดข้องของคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือระบบปฏิบัติการที่ใช้ควบคุมการทำงานของรถยนต์ (Software) ได้แก่ การขับเคลื่อนรถ การหยุดรถอัตโนมัติ และการควบคุมการทำงานในส่วนต่างๆ
 4. เงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่นๆที่ถูกกำหนดไว้ในกรมธรรม์
 1. ค่าเบี้ยประกันภัยใน เอกสารประกอบการขาย (โบรชัวร์/ใบเสนอ) ราคาอาจแตกต่างจากระบบ Fast Quote เนื่องจากการคำนวณทศนิยมของเงิน ดังนั้นขอให้อ้างอิงค่าเบี้ยประกันภัยจากระบบ Fast Quote เป็นหลัก
 2. เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีและอากรแสตมป์แล้ว โดยยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ. รถเก๋ง) จำนวนเงิน 645.21 บาท 
 3. รับประกันภัยโดยบริษัท อลิอันซ์อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 4. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อกำหนด ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 6. เงื่อนไขการรับประกันภัยและการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณาประกันภัย :

 1. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบขับขี่ของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมงให้บริการโดย บริษัท เอ ดับเบิลยูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.