ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ

อลิอันซ์ อยุธยา มีแผนประกันสุขภาพที่เหมาะกับชาวต่างชาติ (expats and foreigners) ที่มาทำงาน และอาศัยอยู่ในประเทศไทย, ชาวต่างชาติที่เกษียณ และย้ายมาอยู่ในประเทศไทย, ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบการ

เรามีแผนประกันสุขภาพ ครอบคลุมทุกตามความต้องการ รวมถึงแผนประกันสุขภาพสำหรับขอวีซ่า แบบพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยระยะยาว long-stay visa ให้ความคุ้มครองแบบรายปี ตั้งแต่ 3 ล้าน สูงสุดถึง 200 ล้านบาท ไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีผู้ป่วยใน มีเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 490 แห่ง ทั่วประเทศไทย

ชาวต่างชาติที่ทำงาน หรือ ชาวต่างชาติ freelance ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย, ชาวต่างชาติที่เกษียณ และย้ายมาอยู่ในประเทศไทย, ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบการและอาศัยอยู่ในประเทศไทย ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ expat มีให้เลือกหลากหลาย และยืดหยุ่นตามความต้องการ ไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีผู้ป่วยใน (เฉพาะในเครือข่าย) อุ่นใจด้วย เครือข่ายคลินิกและสถานพยาบาลกว่า 490 แห่ง ทั่วประเทศไทย
ชาวต่างชาติที่เกษียณ และย้ายมาอยู่ในประเทศไทย ประกันสุขภาพชาวต่างชาติที่ย้ายเข้ามาใช้ชีวิตเกษียณในประเทศไทย อลิอันซ์ อยุธยา มีแผนประกันสุขภาพสำหรับขอวีซ่า แบบพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยระยะยาว long-stay visa คุ้มครองเต็มจำนวนทั้ง การรักษาแบบผู้ป่วยใน และกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน โรคมะเร็ง รวมถึงความคุ้มครองการดูแลระยะสุดท้าย
ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบการต่างๆ แผนประกันสุขภาพสำหรับนักธุรกิจชาวต่างชาติ ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 200 ล้านบาทต่อปี รักษาพยาบาลได้ทั่วโลก (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา) รวมถึงเครือข่ายคลินิกและสถานพยาบาลกว่า 490 แห่ง ทั่วประเทศไทย

หมายเหตุ:

  • ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และเงื่อนไขในการพิจารณาการรับประกัน
  • ผู้เอาประกันภัยต้องทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.