ประกันบ้าน, แผนประกัน perfect home

 

 

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

 • ดูแลทั้งตัวบ้านและทรัพย์สินภายใน จากโจรกรรม ไฟไหม้ น้ำท่วม ระเบิด ภัยจากยานพาหนะและอากาศยาน รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ
 • ชดเชยความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า จากเหตุไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด
 • คุ้มครองทั้งบ้านไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ และบ้านคอนกรีต
 • กรมธรรม์เดียวคุ้มครองครบทุกด้าน เบี้ยเริ่มต้น 3,900 บาทต่อปี วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท (เบี้ยประกันภัยนี้ยังไม่รวมการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม)
 • ดูแลค่าเช่าที่พักชั่วคราววงเงินสูงสุด  1 แสนบาท/ครั้ง/ปี
 • ดูแลค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา วิศวกร สถาปนิกเพื่อทำการซ่อมแซม รื้อถอน ทำลาย ขนย้ายซากทรัพย์สินที่เสียหาย
 • ดูแลความเสียหายของกระจก อัญมณี วัตถุโบราณ เงินตรา และธนบัตร
 • มีความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมถึงครอบครัวและลูกจ้าง
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองภัยจากน้ำท่วม ภัยต่อบุคคลภายนอกที่อยู่ภายในและอยู่นอกสถานที่เอาประกันภัยเพิ่มได้
 • ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัย ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • สามารถดูเงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้นเพิ่มเติมได้โดยคลิกปุ่มเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์
 • เบี้ยประกันภัยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ส่วนลดสูงสุด 12.50% สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 2 ปี
 • ส่วนลดสูงสุด 16.66% สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี
 • ส่วนลดสูงสุด 30.22% สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย