กรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์, e-Policy

กรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์

กรมธรรม์ รูปแบบใหม่ตอบสนองความต้องการลูกค้ายุค ดิจิทัล
  • ลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ผ่านช่องทางตัวแทน (ระบบ AZD) และช่องทางธนาคาร (ระบบ DFL) สามารถเลือกรับกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) และยังสามารถชำระเบี้ยปีแรกผ่านระบบออนไลน์ ง่าย เร็ว ครบ จบทุกปัญหาการชำระเบี้ย
  • ลูกค้าได้รับกรมธรรม์ทันทีไม่ต้องรอบริษัทฯพิมพ์และจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ ซึ่งกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Policy) นั้นมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับแบบพิมพ์
  • ข้อมูลในกรมธรรม์ได้รับการปกป้อง ปลอดภัย ข้อมูลไม่รั่วไหล เนื่องจากมีการเข้ารหัสก่อนเปิดข้อมูล และเพิ่มความมั่นใจด้วย Digital Signature จากทางบริษัทฯ
  • ไม่ต้องกลัวสูญหาย ลูกค้าขอใหม่ได้ตลอดเวลาผ่านทางแอพพลิเคชั่น My Allianz
หลังจากกรมธรรม์อนุมัติ ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการ เลือกรับกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แก่ตัวแทนของท่านได้ 
  • ช่องทางตัวแทน ทุก Product ยกเว้น PA และ UL
  • ช่องทาง ธนาคาร ทุก Product ยกเว้น MRTA 
เมื่อซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ ยังไม่สามารถ นำกรมธรรม์ฉบับเดิม มาเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

เมื่อซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่

สามารถขอใหม่ได้ โดยติดต่อมายัง บริษัท ผ่านทาง  1373  เพื่อขอ ให้ส่งให้อีกครั้ง

เปลี่ยนไม่ได้ค่ะ