บริการสมัครรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร

สมัครรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร

บริการสมัครรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร

สมัครรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร สามารถสมัครรับบริการ ผ่านแอปพลิเคชั่น My Allianz สะดวก สมัครได้ทันที ไม่ต้องส่งเอกสาร

ผลประโยชน์ตามกรมธรรรม์รับผ่านบัญชีธนาคาร:

  1. เงินปันผล
  2. เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  3. สินไหมสุขภาพ และสินไหมอุบัติเหตุ
  1. ไม่ต้องเสียเวลาไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร
  2. ไม่ต้องรอเคลียริ่งเช็ค
  3. หมดกังวลเรื่องเช็คสูญหายระหว่างการจัดส่ง
  4. มี SMS แจ้งเตือนเมื่อเงินเข้า

Tips : สมัครรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร หากระบุบัญชี ธนาคารกรุงศรีฯ ท่านจะได้รับเงินสินไหม ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติสินไหม 

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลด My Allianz 
แอปพลิเคชั่น My Allianz
แอปพลิเคชั่น My Allianz
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ 
ขั้นที่ 2 สมัครรับบริการเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร
วิธีการสมัครรับบริการเงินผลประโยชน์ผ่นบัญชีธนาคาร
  • ทุกช่องทางการขายและทุกกรมธรรม์

ผู้ถือกรมธรรม์ที่จะได้รับการจ่ายเงินผลประโยชน์จากบริษัทฯ 


ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับเงินทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการรอรับเช็คจากไปรษณีย์ และการนำเช็คไปขึ้นเงิน

สมัครได้ทันทีค่ะ