ประกันรถยนต์ ชั้น 3, ราคาประกัน ชั้น 3 รถกระบะ

 

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ประกันชั้น 3 รถกระบะ, ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
ให้การคุ้มครองผู้เอาประกันทันทีโดยไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
ประกันชั้น 3 รถกระบะ, ไม่จำกัดอายุรถยนต์
ให้ความคุ้มครองความสูญเสียและเสียหายต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากรถที่เอาประกันภัย
ประกันชั้น 3 รถกระบะ, ช่วยเหลือฉุกเฉิน
ให้ลูกค้าสบายใจด้วยความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็น รถยก จัดส่งน้ำมัน กุญแจสำรอง รวมถึงให้คำปรึกษาและจัดหาช่างเทคนิค

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และการบาดเจ็บต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เพิ่มเติมจากการประกันภัย พรบ. ยกเว้น ความเสียหายตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย

 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
 • การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ไม่จำกัดอายุรถยนต์
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี 24 ชั่วโมง

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

 1. คุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถที่เอาประกันภัย สำหรับ
  - อุบัติเหตุส่วนบุคคล
  - ค่ารักษาพยาบาล
  - การประกันตัวผู้ขับขี่
 2. ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  - ความรับผิดต่อชีวิต
  - ความรับผิดต่อทรัพย์สิน
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ไม่จำกัดอายุรถยนต์
 • แผนประกันภัยนี้รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) รถกระบะจดทะเบียนโดยสาร ซึ่งมีลักษณะการใช้งานส่วนบุคคลและรถตู้ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง (รหัส 210) รถตู้ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง เฉพาะ Hyundai H-1, Toyota Ventury, KIA Carnival, KIA Pregio, Suzuki APV เท่านั้น
 • รถยนต์นั่งคุ้มครอง 7 ที่นั่ง (6+1) รถยนต์กระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน คุ้มครอง 3 ที่นั่ง (2+1) และรถโดยสารส่วนบุคคลคุ้มครองไม่เกิน 12 ที่นั่ง (11+1)
 • เบี้ยประกันภัยนี้ ไม่นำมาใช้กับรถยนต์ยุโรป อาทิ Audi, BMW, Citroen, Jeep, Lexus, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Peugeot, Volkswagen และ Volvo กรณีมีข้อสงสัยสำหรับกลุ่ม/รุ่นรถยนต์ กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงตามการจำแนกพื้นที่ของจังหวัดที่จดทะเบียนรถยนต์
 • ไม่รับประกันภัยรถกลุ่ม 1 รถยนต์สปอร์ต รถยนต์นำเข้าเฉพาะคัน สำหรับรถยนต์ที่มีการติดตั้งตู้เย็น บริษัทพิจารณารับประกันภัยแต่สงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองเครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องทำความเย็น
 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัย
 • แผนประกันภัยนี้ไม่สามารถระบุผู้ขับขี่เพื่อให้เบี้ยประกันภัยลดลงได้
 • คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง (เฉพาะประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ และ 3+)
 • เบี้ยประกันภัยนี้เป็นเบี้ยประกันภัยที่มีการคำนวณส่วนลดกล้องติดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
 • เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่จัดทำให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นการเฉพาะเจาะจง ผู้ขอเอาประกันภัยจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจโดยละเอียดก่อนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัยจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจโดยละเอียดก่อนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัย

Swipe to view more

ประกันภัยชั้น 1
ประกันภัยชั้น 2+
(แผนยอดนิยม)
ประกันภัยชั้น 3+
ประกันภัยชั้น 3
การเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
การเฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบก
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่คุ้มครอง
สูญหาย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไฟไหม้
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
น้ำท่วมและภัยธรรมชาติ
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความคุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยน้ำท่วม (สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้)
ความคุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยน้ำท่วม (สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้)
ไม่คุ้มครอง
เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
บุคคล
คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/คน และ 10,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/คน และ 10,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/คน และ 10,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/คน และ 10,000,000 บาท/ครั้ง
ทรัพย์สิน
คุ้มครองสูงสุด 2,500,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท/ครั้ง
บริการยกรถ/ลากรถ
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
บริการจัดส่งน้ำมัน
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
ปรึกษาทางด้านเทคนิค
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
บริการกุญแจสำรอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย