ประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน

Swipe to view more

Swipe to view more

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ทุนประกัน

ทุนประกันภัยรวมตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และทรัพย์สินอื่นๆเพื่อการอยู่อาศัย

สูงสุด 50,000,000 บาท

สูงสุด 50,000,000 บาท

สูงสุด 50,000,000 บาท

ความคุ้มครองหลัก

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ความเสียหายเนื่องจากน้ำ รวมถึงภัยธรรมช่าติ

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ความเสียหายเนื่องจากน้ำ รวมถึงภัยธรรมช่าติ และสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

ประกันความความเสียหายจากอุบัติเหตุ และความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่ไม่ระบุยกเว้น

ความคุ้มครองภัยน้ำท่วม

สูงสุด 50,000 บาท
(ตามแผนที่เลือกซื้อ)

2,000,000 บาท
(เลือกซื้อเพิ่มเติม)

2,000,000 บาท
(เลือกซื้อเพิ่มเติม)

ความคุ้มครองทรัพย์สินแบบพกพาได้

ตัวอย่าง เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

ไม่มี

20,000 บาท / ปี

30,000 บาท / ปี

ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ไม่มี

200,000 บาท / ปี 
(เมื่อซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม)

 สูงสุด 600,000 บาท / ปี

ราคาเริ่มต้น

1,009 บาท

1,190 บาท

3,900 บาท

รับประกันภัยโดย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ทุนประกัน

ทุนประกันภัยรวมตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และทรัพย์สินอื่นๆเพื่อการอยู่อาศัย

สูงสุด 50,000,000 บาท

สูงสุด 50,000,000 บาท

สูงสุด 50,000,000 บาท

ความคุ้มครองหลัก

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ความเสียหายเนื่องจากน้ำ รวมถึงภัยธรรมช่าติ

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ความเสียหายเนื่องจากน้ำ รวมถึงภัยธรรมช่าติ และสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

ประกันความความเสียหายจากอุบัติเหตุ และความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่ไม่ระบุยกเว้น

ความคุ้มครองภัยน้ำท่วม

สูงสุด 50,000 บาท
(ตามแผนที่เลือกซื้อ)

2,000,000 บาท
(เลือกซื้อเพิ่มเติม)

2,000,000 บาท
(เลือกซื้อเพิ่มเติม)

ความคุ้มครองทรัพย์สินแบบพกพาได้

ตัวอย่าง เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

ไม่มี

20,000 บาท / ปี

30,000 บาท / ปี

ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ไม่มี

200,000 บาท / ปี 
(เมื่อซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม)

 สูงสุด 600,000 บาท / ปี

ราคาเริ่มต้น

1,009 บาท

1,190 บาท

3,900 บาท

รับประกันภัยโดย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

Swipe to view more

สำนักงานและอาคารพาณิชย์
หอพักและอพาร์ทเมนต์
ธนาคารและสถาบันการเงิน
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
  • โรงพยาบาลและคลินิกขนาดใหญ่ 
  • โครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ทางพิเศษและสะพาน) 
  • โรงแรมและรีสอร์ทสมัยใหม่ 
  • ท่าเรือ
  • บริษัทขนส่งและโกดังเก็บของ 
  • สถานีวิทยุและโทรทัศน์ 
  • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า พลาซ่า ฯลฯ 
  • ศูนย์กีฬา / สนามกีฬา
ตัวอาคาร
เฟอร์นิเจอร์
เครื่องจักร
สต๊อคสินค้า
หมายเหตุ: รายชื่อที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงแค่ตัวอย่าง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในโบรว์ชัวร์ หรือติดต่อตัวแทน หรือนายหน้าประกันวินาศภัย

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.