บริการเงินกู้ตามกรมธรรม์

บริการกู้เงินตามกรมธรรม์

บริษัทฯ ให้บริการกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับแบบประกันภัยของท่าน และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 6%-8% ต่อปี จำนวนเงินอนุมัติขึ้นอยู่กับมูลค่ากรมธรรม์ที่เหลือในกรมธรรม์
 • รับเงินกู้ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อความสะดวก และรวดเร็ว หรือรับเป็นเช็ค 
 • กรณี ขอกู้เงินตามกรมธรรม์จำนวนเงินสุทธิไม่เกิน 200,000 บาท ท่านสามารถทำรายการผ่าน My Allianz แอปพลิเคชัน ง่ายๆ และไม่ต้องส่งเอกสารเข้ามายังบริษัทฯ 
สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ (ดาวน์โหลดได้ที่ คลิก)

จุดเด่นของบริการเงินกู้ตามกรมธรรม์

 • ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้นเพียง 0.5% – 0.7% ต่อเดือน หรือ 6% – 8 % ต่อปี*
 • อนุมัติไวภายใน 2 วันทำการ เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • ชำระเงินคืนเมื่อใดก็ได้ ไม่กำหนดจำนวนเงินคืนขั้นต่ำ

Swipe to view more

 

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อเดือน)

วงเงินกู้ (บาท)

ดอกเบี้ยเริ่มต้น/เดือน

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 6% 0.5% 100,000 500
บริษัทบัตรเครดิตทั่วไป 20% 1.67% 100,000 1,670
สินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป 16-28% 1.34% 100,000 1,340
*  ตารางข้างต้นเป็นตัวอย่างอัตราดอกเบี้ย โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามกรมธรรม์ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัยของท่าน
แอปพลิเคชั่น My Allianz
แอปพลิเคชั่น My Allianz

ตรวจสอบวงเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามกรมธรรม์ของท่าน ได้ที่ My Allianz แอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลด My Allianz แอปพลิเคชัน ได้แล้ววันนี้

 • สามารถทำรายการด้วยตนเองผ่าน My Allianz แอปพลิเคชัน และไม่ต้องส่งเอกสาร
 • กรอกสัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ ดาวน์โหลดได้ที่ คลิก
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่งเอกสารมายัง
บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ฝ่ายบริหารกรมธรรม์ ชั้น 1
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต เขตปทุมวัน กทม. 10330

 • เฉพาะกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ และไม่ได้ใช้สิทธิเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือกรมธรรม์แบบขยายเวลา
 • จำนวนเงินกู้ขึ้นอยู่กับแบบประกันและมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามกรมธรรม์ของท่าน
ขั้นตอนการชำระคืนเงินกู้ตามกรมธรรม์
ทุกช่องทางการขาย และ ทุกกรมธรรม์

ท่านสามารถกู้เงินผ่าน My Allianz แอปพลิเคชันได้สุทธิไม่เกิน 200,000 บาท  หากท่านต้องการจำนวนเงินกู้มากกว่านั้น ท่านสามารถส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ดังนี้

 • สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ (ดาวน์โหลดได้ที่ คลิก)
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
ตรวจสอบข้อมูลได้จาก แอปฯ My Allianz หรือ โทร 1373 

ลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

 • ที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ และยังไม่ได้ใช้สิทธิเป็นกรมธรรม์แบบใช้สำเร็จ ไม่ใช่กรมธรรม์แบบขยายเวลา   
 • มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เพียงพอที่สามารถกู้ได้ 

จำนวนเงินกู้ขึ้นอยู่กับแบบประกันและมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามกรมธรรม์ของท่าน