ประกันบ้าน, แผนประกัน master home

 

 

 

 

 

 

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

 • ดูแลทั้งตัวบ้านและทรัพย์สินภายใน จากโจรกรรม ไฟไหม้ น้ำท่วม ระเบิด ภัยจากยานพาหนะและอากาศยาน รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ
 • ชดเชยความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า จากเหตุไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด
 • คุ้มครองทั้งบ้านไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ และบ้านคอนกรีต
 • คุ้มครองครอบคลุมกว่า ด้วยเบี้ยเบาๆเพียงปีละ 1,190 บาทต่อปี วงเงินคุ้มครอง 5 แสนบาท (เบี้ยประกันภัยรวมการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม)
 • สำหรับบ้านไม้และบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ทุนประกันภัยเริ่มต้นที่ 3 ล้านบาท
 • ดูแลค่าเช่าที่พักชั่วคราววงเงินไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัยและสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง/ปี
 • ดูแลความเสียหายของกระจก ทรัพย์สินส่วนตัว ทรัพย์สินพกพา อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ วัตถุโบราณ อัญมณีมีค่า ของทุกคนในครอบครัว รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สินที่ถูกเคลื่อนย้ายไปที่อื่นชั่วคราว
 • รวมความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและภัยต่อบุคคลภายนอก
 • ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัย ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • สามารถดูเงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้นเพิ่มเติมได้โดยคลิกปุ่มเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์
 • เบี้ยประกันภัยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ส่วนลดสูงสุด 12.50% สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 2 ปี
 • ส่วนลดสูงสุด 16.66% สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย