ประกันบ้าน, แผนประกัน master home

ประกันภัยบ้าน Master Home จากอลิอันซ์ อยุธยา

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

 • ดูแลทั้งตัวบ้านและทรัพย์สินภายใน จากโจรกรรม ไฟไหม้ น้ำท่วม ระเบิด ภัยจากยานพาหนะและอากาศยาน รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ
 • ชดเชยความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า จากเหตุไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด
 • คุ้มครองทั้งบ้านไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ และบ้านคอนกรีต
 • คุ้มครองครอบคลุมกว่า ด้วยเบี้ยเบาๆเพียงปีละ 1,190 บาทต่อปี วงเงินคุ้มครอง 5 แสนบาท (เบี้ยประกันภัยรวมการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม)
 • สำหรับบ้านไม้และบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ทุนประกันภัยเริ่มต้นที่ 3 ล้านบาท
 • ดูแลค่าเช่าที่พักชั่วคราววงเงินไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัยและสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง/ปี
 • ดูแลความเสียหายของกระจก ทรัพย์สินส่วนตัว ทรัพย์สินพกพา อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ วัตถุโบราณ อัญมณีมีค่า ของทุกคนในครอบครัว รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สินที่ถูกเคลื่อนย้ายไปที่อื่นชั่วคราว
 • รวมความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและภัยต่อบุคคลภายนอก
 • ส่วนลดสูงสุด 12.50% สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 2 ปี
 • ส่วนลดสูงสุด 16.66% สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี
 • ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัย ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • สามารถดูเงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้นเพิ่มเติมได้โดยคลิกปุ่มเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์
 • เบี้ยประกันภัยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย