ประกันรถยนต์, บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน


บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

ช่วยเหลือกรณีเกิดเรื่องไม่คาดคิดบนท้องถนน รถเสีย สตาร์ทไม่ติด แบตหมด ยางแบน น้ำมันหมด หรือลืมกุญแจรถ
  • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
  • บริการยก/ลากรถได้ 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปีภายในระยะทาง 50 กิโลเมตร กรณีที่ต้องการยก/ลากรถเป็นระยะทางมากกว่า 50 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
  • กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร กรณีที่เกินกว่า 20 กิโลเมตรคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท
  • บริการช่วยเหลือรวมค่าน้ำมัน กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉิน (ไม่สามารถขับต่อได้) ช่างเทคนิคจะช่วยเหลือโดยการเติมน้ำมัน ไม่เกิน 5 ลิตรต่อครั้ง ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกสามารถขับเคลื่อนไปยังสถานีบริการน้ำมันที่ใกล้ที่สุด
  • รายละเอียดต่างๆ ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ (ตรวจสอบได้จากเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
  1. โทรศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2305-8510
  2. แจ้งหมายเลขกรมธรรม์ หรือทะเบียนรถ
  3. แจ้งรายละเอียดที่ต้องการขอใช้บริการ
รถยนต์ส่วนบุคคลและใช้อัตราเบี้ยมาตรฐานของบริษัทฯ (ตรวจสอบได้จากเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย)