e-Policy Donation campaign

อ่านต่อ

สิทธิพิเศษเงินคุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถเมื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1,2+ และ 3+

อ่านต่อ

ลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา รับเลย e-code Lotus's มูลค่า 200 บาท* เพียงเปลี่ยนที่อยู่, ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ผ่านแอพพลิเคชัน My Allianz

อ่านต่อ

อยู่ที่ไหน ก็ช้อปได้ เมื่อเลือกรับ e-Policy และสมัคร DCA กับ AZAY รับเลย โค้ดส่วนลด Lotus มูลค่า 200 บาท

อ่านต่อ

ลูกค้าประกันอลิอันซ์ อยุธยา หาหมอออนไลน์ ผ่านแอปฯ MorDee (หมอดี)

อ่านต่อ

กรุงศรี - ใช้กรุงศรีมีเฮยาวไป! ตลอดทั้งปี 0% 4 เดือน

อ่านต่อ

รู้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า วางแผนได้ คลายกังวล กับ แพ็กเกจผ่าตัดแบบเหมาจ่าย รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ พิเศษ สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

อ่านต่อ

รู้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า วางแผนได้ คลายกังวล กับ แพ็กเกจผ่าตัดแบบเหมาจ่าย รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต พิเศษ สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

อ่านต่อ

8 releases in total