โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  สำหรับสมาชิกประกันสุขภาพอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บริษัทฯ รู้สึกห่วงใยและตระหนักถึงผลกระทบของการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและ องค์การอนามัยโลก ได้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีประวัติทางการแพทย์ เราจึงได้จัดตั้งโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้แก่สมาชิกประกันสุขภาพอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตกลุ่มเสี่ยง เด็กอายุ 0 - 15 ปี และ ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายวัคซีน เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดโอกาสในการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่มักจะระบาดในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงแก่สมาชิกของเรา ทั้งนี้ท่านสามารถปรึกษาแพทย์ก่อนเข้าร่วมโครงการ

โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 15 กันยายน 2567 เฉพาะโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการ ในช่วงเวลาการให้บริการฉีดวัคซีนที่ระบุเท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้ารับวัคซีนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงความเป็นสมาชิกภาพของอลิอันซ์ อยุธยา รวมถึงสมาชิกที่ไม่ถูกระงับสิทธิ์ความคุ้มครองในวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
  • บริษัทฯ ขอมอบสิทธิ์การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ท่านละ 1 เข็มโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับการบริการนอกเวลาทำการของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการการพบแพทย์ตรวจรักษาและบริการอื่นๆ
  • ผู้ถือกรมธรรม์ที่มีอายุต่ำกว่า 9 ปี อาจมีค่าบริการทางการแพทย์ที่กุมารแพทย์จะทำการตรวจร่างกายก่อนให้บริการวัคซีนและอาจมีการแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ซึ่งบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากวัคซีนเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการพบแพทย์ตรวจรักษาและบริการอื่นๆ
  • สมาชิกที่แพ้ไข่ ตั้งครรภ์และกำลังให้นมบุตร หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ โดยค่าใช้จ่ายในการปรึกษาแพทย์ไม่รวมในโครงการนี้

วิธีการรับสิทธิ์

ผู้ได้รับสิทธิ์แสดงรหัสเฉพาะ (Redemption Code) ที่ได้รับจากอลิอันซ์ อยุธยา ผ่าน SMS ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ พร้อมบัตรประชาชน กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

Swipe to view more

คำถาม

คำตอบ

1. ชื่อและชนิดของวัคซีนสำหรับโครงการนี้คืออะไร

ชื่อ:วาซิกริปเตตร้า ชนิด: วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แนะนำสำหรับภูมิภาคซีกโลกใต้ปี 2024

2. บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

เฉพาะค่าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้น

3. สมาชิกสามารถไปรับวัคซีนได้ที่ไหนบ้าง?

เฉพาะโรงพยาบาลที่เข้ารวมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 92 แห่งเท่านั้น

4. หากไปรับวัคซีนที่โรงพยาบาลนอกโครงการ สามารถสำรองจ่ายตั้งเบิกได้หรือไม่?

สมาชิกต้องเข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าวัคซีนกรณีไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เข้าร่วมโครงการ

5. บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จำนวนกี่เข็ม?

1. เข็มสำหรับเด็กอายุ 9 ปี ขึ้นไปและผู้ใหญ่

2. เข็มสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6เดือนและไม่เกิน 9 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก่อน

6. สมาชิกที่ได้รับวัคซีนไปแล้วในปี 2023 สามารถรับบริการ ได้หรือไม่?

สามารถรับบริการได้เนื่องจากวัคซีนนี้ป้องกันไข้หวัดใหญ่ต่างสายพันธุ์กัน

7. สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคลอื่นได้หรือไม่?

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกผู้ถือกรมธรรม์ที่ได้รับรหัสจากช่องทางSMS หรืออีเมลเท่านั้น

8. หากสมาชิกมีกรมธรรม์ของบริษัทฯหลายฉบับจะได้วัคซีนจำนวนกี่เข็ม?

สมาชิกจะได้รับการบริการเพียง 1 เข็ม ต่อท่าน เท่านั้น

9. หากมีการแพ้หรืออาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือไม่?

บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าวัคซีนเท่านั้น จะไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการพบแพทย์ การตรวจรักษา และบริการอื่นๆ เว้นแต่สมาชิกมีความคุ้มครองผลประโยชน์ OPD สามารถยื่นบัตรขอรับสิทธิ์ OPD ได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

10. หากสมาชิกมีอายุน้อยกว่า 9 ปี จำเป็นต้องได้รับการตรวจร่างกายจากกุมารแพทย์ก่อนรับการฉีดวัคซีนบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกุมารแพทย์หรือไม่?

บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าวัคซีนเท่านั้น จะไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการพบแพทย์ การตรวจรักษา และบริการอื่นๆ

11. สมาชิกสามารถติดต่อผ่านช่องทางใด หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับารให้บริการการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ พร้อมให้บริการตลอด 24ชั่วโมง ติดต่อ 1373

Swipe to view more

คำถาม

คำตอบ

1. หากสมาชิกต้องการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนนี้ ต้องปฏิบัติอย่างไร

1. สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับรหัสจากช่องทาง SMS หรือ อีเมล สมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์ที่ระบุไว้

2. สมาชิกแสดงรหัสเฉพาะ (Redemption Code) และบัตรประชาชนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ

2. ค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการฉีดสามารถส่งเบิกภายใต้ความคุ้มครองแบบคนไข้นอก (OPD) ได้หรือไม่?

บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าวัคซีนเท่านั้น จะไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการพบแพทย์ การตรวจรักษา และบริการอื่นๆ

3. สมาชิกสามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม่?

- สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ต้องเข้ารับบริการในเวลาทำการของแผนกที่ให้บริการภายใต้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

- หากไปรับบริการนอกเวลาทำการ สมาชิกจำเป็นต้องติดต่อสอบถามกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการโดยตรง โรงพยาบาลจะคิดค่าบริการในอัตราปกติ

4. สมาชิกสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนหลังจาก 15 กันยายน 2567 ได้หรือไม่?

สมาชิกจำเป็นต้องเข้ารับบริการฉีดวัคซีนภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 15 กันยายน 2567 เพื่อเป็นการป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่มักจะระบาดในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

5. สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้หรือไม่

- สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ต้องเข้ารับบริการในเวลาทำการของแผนกที่ให้บริการภายใต้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

- หากไปรับบริการนอกเวลาทำการ สมาชิกจำเป็นต้องติดต่อสอบถามกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการโดยตรง โรงพยาบาลจะคิดค่าบริการในอัตราปกติ

6. กรณีสมาชิกถูกระงับสิทธิ์ เช่น Outstanding subscription / Outstanding Shortfall จะได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนหรือไม่

กรณีสมาชิกถูกระงับการใช้สิทธิ์ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับวัคซีน

 

7. หากสมาชิกถูกระงับค่าเบี้ยต่ออายุ จะได้รับสิทธิการฉีดวัคซีนหรือไม่

หากถูกระงับเนื่องจากค่าเบี้ยต่ออายุ ที่ยังมาไม่ถึง และวันที่ฉีดวัคซีนอยู่ในระยะเวลาของโครงการ ภายใน รพ. 92 แห่ง สามารถรับสิทธิ์ได้

Swipe to view more

คำถาม

คำตอบ

1. วัคซีนฉีดเข้าทางไหน?

สมาชิกจะได้รับการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อบริเวณต้นแขน(Deltoid region) หรือฉีดบริเวณต้นขา บริเวณด้านข้างค่อนมาทางด้านหน้า

2. ภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่จะสร้างขึ้นภายในระยะเวลากี่วันหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีน?

ประมาณ 2-3 สัปดาห์

 

3. อาการไม่พึงประสงค์หลังจากได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มีอะไรบ้าง?

- ปวดศรีษะ มึนงง เหงื่อออก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ปวดบริเวณที่ฉีดยา อ่อนเพลีย

- บริเวณที่ฉีดยามีอาการแดง บวม หนาวสั่น

- บริเวณที่ฉีดยาเกิดเป็นไตแข็ง มีก้อนเลือดใต้ผิวหนัง หรือเกิดผื่นคันบริเวณที่ฉีด

- อาจมีอาการเกี่ยวกับทางเดินอาหาร คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย และ/หรือปวดท้องได้

  • 4. หากเป็นหวัดสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่?

หากไม่มีไข้สามารถรับการฉีดวัดซีนได้

5. หากมีอาการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดอื่นสามารถฉีดวัคซีนวาซิกริปเตตร้าได้หรือไม่?

ไม่ได้

 

6. สมาชิกที่ตั้งครรภ์สามารถฉีดวัคซีนวาซิกริปเตตร้าได้sหรือไม่?

ยังไม่มีการประเมินเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้วาซิกริปเตตร้าในสตรีมีครรภ์ ควรให้เมื่อจำเป็นและเมื่อเป็นประโยชน์ กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

7. สตรีให้นมบุตรสามารถฉีดวัคซีนวาซิกริปเตตร้าได้หรือไม่

ยังไม่มีการประเมินเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้วาซิกริปเตตร้าในสตรีให้นมบุตร กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

  • 8. สมาชิกที่มีโรคประจำตัวสามารถฉีดวัคซีนวาซิกริป    เตตร้าได้sหรือไม่?

- ไม่มีข้อห้าม ยกเว้นโรคประจำตัว Guillain-Barre syndrome

- แพทย์ที่ทำการตรวจจะเป็นผู้ตรวจร่างกายและให้คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการฉีดวัคซีน

9. สามารถฉีดวัคซีนสำหรับประเทศซีกโลกเหนือได้หรือไม่?

องค์การอนามัยโลกคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่จากประเทศไทยใช้สำหรับผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำ ปี 2567 สำหรับประเทศทางซีกโลกใต้

10. หากสมาชิกมีอาการแพ้ไข่ สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่?

แพทย์ที่ทำการตรวจร่างการจะเป็นผู้ตรวจร่างกายและให้คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการการฉีดวัคซีน

11. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  สำหรับประเทศทางซีกโลกใต้ประกอบไปด้วย

- an A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09-like strain

- an A/Thailand/8/2022 (H3N2)-like strain

- a B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like strain

- a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like strain