AZAY Popcorn Duo Set - Customer Privilege

Popcorn Duo Set พิเศษจากอลิอันซ์ อยุธยา

สำหรับลูกค้าประกันชีวิต แคมเปญจะเริ่มแสดงบนแอปพลิเคชัน My Allianz
วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่ 09.00 น.
 • ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกแอปพลิเคชัน My Allianz และ แอปพลิเคชัน Healthy Living   ก่อน แล้วทำการล็อคอินเพื่อใช้สิทธิ์แลกรับป๊อปคอร์น 64 ออนซ์ 1 กล่อง พร้อมน้ำอัดลม 32 ออนซ์ 1 แก้ว
 • กดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1- 31 ต.ค.66 หรือ จนกว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ครบตามจำนวน
 • สามารถแลกรับ ได้ตั้งแต่วันที่  1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 เท่านั้น ที่จุด Concession เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทั่วประเทศ
 • แคมเปญจะเริ่มแสดงบนแอปพลิเคชัน My Allianz ในวันที่  1 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป กดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน My Allianz แล้วไปที่ เมนู My Privilege
 • เฉพาะลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา (รายเดียว) เท่านั้น ลูกค้าประกันกลุ่มไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวได้
 • กรณีเป็นสมาชิกแล้ว ล็อคอินแลกรับสิทธิ์ ได้ทันที
 • จำกัดจำนวนรวม 5,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ และจำกัด 1 สิทธิ์/ต่อ 1 ผู้ใช้งาน / 1 ใบเสร็จ เท่านั้น
 • กรุณาแสดง QR Code ก่อนเรียกชำระเงิน โดยสแกนรับสิทธิ์ ที่ Concession ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น
 • คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสที่ได้รับจากการแคปหน้าจอโทรศัพท์
 • พบปัญหาการแลกสิทธิ์ หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02- 645-1211 (ทุกวัน เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เฉพาะลูกค้าของ อลิอันซ์ อยุธยา เท่านั้น  และขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิหรือจำหน่ายแก่ผู้อื่นได้
 • กรณีเกิดข้อโต้แย้งใด ให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด

ลูกค้าประกันชีวิต

 • กดรับสิทธิ์ได้วันที่ 1 – 31 ต.ค. 66 หรือจนกว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ครบตามจำนวน
 • แคมเปญจะเริ่มแสดงบนแอปพลิเคชัน My Allianz/ Heathy Living ในวันที่ 1 ต.ค. 66 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไปกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน My Allianz  โดยเข้าไปที่ เมนู My Privilege
 • เฉพาะลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา (รายเดียว) เท่านั้น
 • ลูกค้าประกันกลุ่มไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวได้
 • กรณียังไม่เป็นสมาชิก Healthy Living ต้องสมัครสมาชิกก่อน กรณีเป็นสมาชิกแล้วสามารถ Log in แลกรับสิทธิ์ ได้ทันที
 • จำกัดสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน รับได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • สิทธิ์ที่ได้รับ เป็นไปตามเงื่อนไขของสินค้าและบริการ ซึ่งจะระบุอยู่ในรายละเอียดเงื่อนไขของสิทธิ์บนแอปพลิเคชัน My Allianz และ Healthy Living
 • อลิอันซ์ อยุธยา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พบปัญหาการแลกสิทธิ์ หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02- 645-1211 (ทุกวัน เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือโทร. 1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

ลูกค้าประกันภัย

กดรับสิทธิ์ได้วันที่ 1 – 31 ต.ค. 66 หรือจนกว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ครบตามจำนวน

สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ อลิอันซ์ อยุธยา จะส่งโค้ด ออกให้ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากการลงทะเบียนบน Core Form สมบูรณ์

 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด จำกัดสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน รับได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 •  สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้ามาตามลำดับจนกว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ครบตามจำนวน
 • อลิอันซ์ อยุธยา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าประกันภัย พบปัญหาเรื่องการลงทะเบียนรับสิทธิ์ โทร 1292 ตลอด 24 ชั่วโมง