อลิอันซ์ อยุธยา เอาใจลูกค้าสายรักสุขภาพที่ Absolute Boutique Fitness Studio

Get Fit Together!!

อลิอันซ์ อยุธยา ขอเชิญชวนและเอาใจลูกค้าสายรักสุขภาพ ฟิตกันต่อเนื่อง รับสิทธิพิเศษจุกๆ  3 ต่อ ที่ Absolute Boutique Fitness Studio*
แคมเปญจะเริ่มแสดงบนแอปพลิเคชัน My Allianz
วันที่ 15 พ.ค 2567 ตั้งแต่ 09.00 น.

การใช้สิทธิ์

ลูกค้า Allianz แสดงหลักฐานการ Redeem ซึ่งจะเป็น code ที่แสดงที่บนแอพพลิเคชั่น Healthy Living ให้กับทางเจ้าหน้าที่หน้าสาขา Absolute Boutique Fitness Studio เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์

 1.  สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้ที่เป็น 1st timer เท่านั้น
 2. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่าน และ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตเท่านั้น
 3. ใช้สิทธิ์ได้ที่ Absolute Boutique Fitness Studio ทุกสาขา
 4. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
 5.  ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆได้
 6. กรุณาแสดง code ส่วนลด ต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อทำการลงทะเบียนใช้สิทธิ์
 7. สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2567 เท่านั้น
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. กรณีเกิดข้อโต้แย้งใด ให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 10. พบปัญหาการแลกสิทธิ์ หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02- 645-1211 (ทุกวัน เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 1. สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้ที่เป็น 1st timer เท่านั้น
 2. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่าน
 3. เฉพาะลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตเท่านั้น
 4. สำหรับ Personal Trainer Session สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะที่ Absolute Boutique Fitness Studio สาขา Gaysorn Amarin และ RSU Tower เท่านั้น
 5.  ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
 6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
 7.  กรุณาแสดงcodeส่วนลด เมื่อทำการลงทะเบียนใช้สิทธิ์
 8. สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2567 เท่านั้น
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. กรณีเกิดข้อโต้แย้งใด ให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 11. พบปัญหาการแลกสิทธิ์ หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02- 645-1211 (ทุกวัน เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 1. สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดสำหรับการซื้อแพ็คเกจครั้งถัดไป หลังจากแพ็คเกจทดลองเล่นเท่านั้น
 2. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่าน
 3. เฉพาะลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตเท่านั้น
 4. ใช้สิทธิ์ได้ที่ Absolute Boutique Fitness Studio ทุกสาขา
 5.  ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
 6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆได้
 7. กรุณาแสดง code ส่วนลด เมื่อทาการลงทะเบียนใช้สิทธิ์
 8. สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2567 เท่านั้น
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. กรณีเกิดข้อโต้แย้งใด ให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 11. พบปัญหาการแลกสิทธิ์ หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02- 645-1211 (ทุกวัน เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)