How to ดูแลตัวเองครึ่งปีหลังให้แข็งแรงทั้งกายและใจครบทุกมิติ

ในสถานการณ์ที่โลกวุ่นวายและมีโรคระบาดเกิดขึ้นมากมาย อาจทำให้หลายคนละเลยการดูแลตัวเองไปและเจ็บป่วยได้ง่าย การรักตัวเองให้มากขึ้นด้วยการหันมาดูแลตัวเองให้แข็งแรงทั้งกายและใจจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้สุขภาพและความเป็นอยู่ดีในระยะยาว เรามีวิธีการดูแลตัวเองแบ่งเป็น 4 องค์ประกอบมาฝากกัน ดังนี้
การดูแลสุขภาพกายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการดูแลสุขภาพกายโดยรวมตั้งแต่การรู้จักทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอต่อวัน นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายเป็นประจำ สวมเสื้อผ้าที่สะอาด รวมไปถึงการตรวจสุขภาพประจำปีและหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
เป็นการปรับความคิดและการปฏิบัติตัวให้มีความสุขและสบายใจ ภายใต้การดูแลรักษาอารมณ์ให้สมดุล รู้ทันอารมณ์และสามารถจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ เช่น ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดให้เป็นเชิงบวกขึ้น รู้จักปฏิเสธสิ่งที่จะทำให้เกิดความไม่สบายใจและมีแผนรับมือกับตัวเองเมื่อมีอารมณ์เศร้าหรือเครียด หากิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะต่างๆ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ ทำ Social Detox เพิ่มเวลาออฟไลน์ ลดการเล่นโซเชียลมีเดียให้น้อยลง เป็นต้น
เสริมสร้างความแข็งแรงทางจิตใจ ดูแลตัวเองจากภายใน โดยอาจเป็นการทำสมาธิ อ่านหนังสือ จดบันทึกความรู้สึกแต่ละวัน ให้เวลาตัวเองได้อยู่กับธรรมชาติบ้าง เพื่อให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น
เมื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรงแล้ว การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็เป็นสิ่งจำเป็น ทั้งการออกไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น มีเวลาให้กับคนที่รัก พูดคุยสอบถามคนใกล้ชิดสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระยะยาว เกิดความไว้ใจเชื่อใจกันและกันมากขึ้น

ดังนั้นการดูแลตัวเองเป็นการเริ่มต้นใส่ใจตัวเองที่สามารถทำได้ทุกวัน ให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีอาการเจ็บป่วย ซึ่งสามารถเลือกวิธีดูแลตัวเองได้ตามความสะดวกและเหมาะสมกับร่างกายและจิตใจของแต่ละคน อย่างไรก็ตามการมีประกันสุขภาพไว้ก็เพิ่มความอุ่นใจได้มากกว่า จ่ายเบี้ยน้อย คุ้มครองได้มากกว่า รักษาต่อเนื่องก็ไม่กระทบเงินเก็บ ไม่ต้องสำรองจ่าย กับสถานพยาบาลในเครือข่าย* สบายใจทุกเรื่องสุขภาพ
อลิอันซ์ อยุธยา มีแผนประกันสุขภาพที่หลากหลาย ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต ไม่ต้องสำรองจ่าย กับสถานพยาบาลในเครือข่าย*

*เงื่อนไขการรับประกันภัยและการต่ออายุเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และลูกค้าควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่องเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อกำหนด และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ก่อนการทำประกันภัย

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม แผนประกันสุขภาพ
หรือโทรหาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ 022328555

ที่มา : https://bit.ly/3sGS0Lu
https://bit.ly/45RYgOI

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.