ประกันชีวิต มะเร็ง, ประกันมะเร็ง จิ๊บ จิ๊บ

อุ่นใจกับเบี้ยเบาๆ ที่ให้คุณสู้ได้แบบหนักๆ

แผนประกันมะเร็งจิ๊บ จิ๊บ เริ่มต้น 1,200 บาท/ปี
ประกันชีวิต มะเร็ง, คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ
ประกันชีวิต มะเร็ง, สมัครประกันมะเร็งง่าย
ประกันชีวิต มะเร็ง, ดูแลค่าตรวจซ้ำ

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ ทั้งระยะลุกลามและไม่ลุกลาม ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแค่ตอบคำถามสุขภาพ สามารถตรวจวินิจฉัยซ้ำ (Second Opinion) ได้

 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นวันละ 3 บาท
 • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ สูงสุด 1 ล้าน

Swipe to view more

ผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย
ผลการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง ลำดับการตรวจพบและความคุ้มครอง แผนความคุ้มครองที่เลือกได้
ตรวจพบเป็นมะเร็งครั้งแรก ตรวจพบเป็นมะเร็งครั้งที่สอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผ น 4  แผน 5
ความคุ้มครองที่ได้รับ ตรวจพบเป็นมะเร็งผิวหนัง (ยกเว้นมะเร็งผิวหนังประเภทเมลาโนม่า) ตรวจพบมะเร็งชนิดอื่น 400,000 600,000 800,000 1,000,000 2,000,000
ตรวจพบมะเร็งชนิดอื่น รวมทั้งมะเร็งผิวหนังประเภทเมลาโนม่าที่ไม่ใช่มะเร็งผิวหนัง สัญญาความคุ้มครองสิ้นสุดตั้งแต่ตรวจพบครั้งแรก 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000
ค่าตรวจวินิจฉัยซ้ำเพื่อขอความเห็นจากแพทย์ในสถานพยาบาลแห่งที่สอง(สำหรับกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง) 20,000 30,000 40,000 50,000 100,000
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 1-50 ปี (ต่ออายุได้ถึง 64 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 • อาชีพที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ คนงานในเหมือง คนงานในโรงโม่หิน ทหาร ตำรวจ ดารา นักร้อง คนงานก่อสร้าง กรรมกร สจ๊วต แอร์โฮสเตส เป็นต้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะใดบกพร่องหรือพิการ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เคยเป็นโรคหรือเคยรับการรักษาโดยโรคดังต่อไปนี้มาก่อนทำประกันภัย ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดัน โรคลมชัก
  พิษสุราเรื้อรัง ไวรัสตับอักเสบบีหรือซี โรคเอดส์หรือมีผลเลือดบวกของไวรัส HIV ปอดอักเสบเรื้อรัง ลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง ตับอักเสบ ปากมดลูก
  และช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง
 • ไม่มีญาติ (บิดา มารดา พี่หรือน้อง) เป็นหรือเคยเป็นโรคดังต่อไปนี้ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งลำไส้ โรคมะเร็งจอตา รวมทั้ง โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งรังไข่
  โรคมะเร็งมดลูก โรคมะเร็งปากมดลูก สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยเพศหญิง
 • สูบบุหรี่ไม่เกินวันละ 15 มวน
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
 • เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่จัดทำให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นการเฉพาะเจาะจงผู้ขอเอาประกันภัยจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจโดยละเอียดก่อนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย