ตรวจสุขภาพประจำปี เรื่องที่ต้องทำทุกปี แต่ละช่วงอายุต้องตรวจอะไรบ้าง

เมื่อเราโตขึ้น ร่างกายของเราก็ย่อมเจริญเติบโตตามไปตามช่วงวัย แต่ในทางกลับกัน นั่นก็ทำให้ร่างกายหรือสุขภาพของเราเสื่อมถอยตามอายุที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันปัญหาสุขภาพสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกช่วงอายุ โดยสภาพร่างกายและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของแต่ละช่วงอายุ ย่อมมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกัน การตรวจสุขภาพทุกปีถือว่าเป็นการตรวจเช็กร่างกายว่าปกติดีหรือไม่ แถมยังช่วยให้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลโรค อีกทั้งการเลือกรายการตรวจสุขภาพให้เหมาะกับช่วงอายุ ก็ถือว่าช่วยคัดกรองความผิดปกติและประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ วันนี้มาดูกันว่าแต่ละช่วงอายุต้องตรวจสุขภาพในด้านใดบ้าง
การตรวจสุขภาพประจำปีมีความสำคัญอย่างมากต่อสุขภาพ นั่นจะช่วยคัดกรองโรค ซึ่งในบางครั้งไม่มีอาการ แต่ภายในร่างกายได้เกิดอาการป่วยไปแล้ว รวมถึงยังช่วยดูแลรักษาและป้องกันโรคอีกด้วย เนื่องจากแพทย์จะมีคำแนะนำและวิธีดูแลรักษาที่เหมาะสม
ตรวจเช็กสุขภาพทั่วไปตามรายการมาตรฐาน ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง และตรวจเช็กค่าดัชนีมวลกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมถึงการตรวจสภาพช่องปากและสุขภาพฟัน สุขภาพดวง สายตา และสมรรถภาพการมองเห็นและการได้ยิน นอกจากนี้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบพัฒนาการต่างๆ ว่าเหมาะสมตามช่วงอายุหรือไม่ ที่สำคัญร่างกายต้องได้รับวัคซีนที่เหมาะสมตามช่วงอายุด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าช่วงอายุนี้จะยังมีอายุที่น้อย อาจจะมองว่าความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ ยังมีไม่มากนัก แต่แท้จริงแล้วโรคต่างๆ มักจะเป็นภัยเงียบ การทำประกันสุขภาพเด็ก ถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยคุ้มครองสุขภาพ แถมยังช่วยรองรับความเสี่ยง ในกรณีที่มีการเจ็บป่วย ช่วยให้เด็กๆ ใช้ชีวิตได้เต็มที่ และคุณพ่อคุณแม่ก็อุ่นใจมากยิ่งขึ้น
เป็นช่วงวัยที่มีการใช้ชีวิตค่อนข้างโลดโผน และยังเป็นช่วงอายุนี้ก็เป็นวัยทำงานกันส่วนใหญ่ จึงเป็นช่วงวัยที่มีพฤติกรรมทำร้ายสุขภาพเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังละเลยการดูแลรักษาสุขภาพอีกด้วย ในการตรวจสุขภาพขอแนะนำให้ตรวจทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจเช็กถึงความบกพร่องและความผิดปกติของระบบต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นโรคที่มีความเสี่ยงมาจากพันธุกรรม หรือโรคที่มาจากพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ นอกจากนี้การตรวจสุขภาพ ก็เพื่อให้ได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ โดยโรคยอดฮิตของช่วงอายุนี้มักจะเกี่ยวกับ ไขมันในเลือด ซึ่งเป็นอาการที่อันตรายถึงชีวิต

ช่วงอายุนี้เป็นช่วงอายุที่เป็นวัยทำงานแบบเต็มรูปแบบ มีการใช้ชีวิตในรูปแบบซ้ำๆ อาหารการกินต่างๆ ไม่ได้เลือกอย่างพิถีพิถัน ด้วยความที่เป็นวัยที่ต้องสร้างเนื้อสร้างตัว มีการทำงานหนัก มีความเครียดสะสม ไม่ได้ออกกำลังกาย นอกดึกตื่นเช้า เรียกได้ว่ารวมเอาพฤติกรรมเสี่ยงและทำร้ายสุขภาพมาไว้ที่ช่วงวัยนี้ ในการตรวจสุขภาพควรตรวจสุขภาพพื้นฐานให้ครบถ้วน มีรายการดังนี้

    1. ตรวจสุขภาพดวงตา วัดสายตา ความดันลูกตา
    2. อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง
    3. ตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
    4. ตรวจปัสสาวะ
    5. ตรวจค่าการทำงานของตับและไต
    6. ตรวจสุขภาพปอดด้วยการเอกซเรย์ปอด
    7. ตรวจกรดยูริก
    8. ความสมบูรณ์ของระบบเลือด เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว
    9. ระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด และความยืดหยุ่นของหลอดเลือด
    10. รวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งที่จำเป็น ได้แก่ มะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งปากมดลูก และโรคร้ายแรงอย่างเบาหวาน เป็นต้น

ช่วงอายุนี้เป็นช่วงต่อจาก 30 - 39 ปี ในการตรวจคัดกรองก็จะมีการตรวจสุขภาพพื้นฐานเป็นหลักอยู่แล้ว แต่จะมีการเพิ่มการตรวจให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ดังนี้
    1. ตรวจสายตา
    2. ตรวจฮอร์โมน
    3. ตรวจคัดกรองมะเร็ง
    4. การทำงานของปอด และภาวะไขมันพอกตับที่นำไปสู่การเป็นโรคตับแข็ง

รวมถึงการตรวจการทำงานหัวใจที่มีความละเอียดมากขึ้น เพราะเป็นอวัยวะที่เมื่อเกิดโรคร้ายแรงแทรกซ้อนแล้ว อาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ในวัยนี้จำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพแบบแยกเพศหญิงและเพศชาย ดังนี้

 • ผู้ชาย ควรตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • ผู้หญิง เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 40 แล้ว ควรมีการควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (แต่ถ้าหากคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคมะเร็งเต้านม สามารถตรวจเช็กได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆ)
นอกจากจะมีการตรวจทุกอย่างเหมือนช่วงอายุ 40 - 49 ปีแล้ว ยังมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อเน้นการค้นหาโรคแฝง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคที่เกี่ยวกับ หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง และตรวจภูมิคุ้มกันว่าในช่วงอายุนี้มีระบบภูมิคุ้มกันมากน้อยเท่าใด นอกจากนี้ควรพิจารณาตรวจเพิ่มตามรายการดังนี้
    1. ตรวจวัดระดับสารอาหารวิตามิน
    2. ตรวจดูเนื้อสมอง
    3. ตรวจภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
    4. วัดปริมาณไขมันในช่องท้อง
    5. ตรวจโรคปอด
    6. ตรวจวัดการอุดตันและการไหลเวียนเลือดของเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณคอที่นำเลือดไปเลี้ยงสมอง
    7. และตรวจยีนเพื่อหาความเสี่ยงของการเกิดโรค

ในช่วงอายุนี้จะมีการตรวจร่างกายโดยรวม ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง BMI และวัดความดันโลหิต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และยังต้องมีการประเมินสภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ ได้แก่
    1. ภาวะโภชนาการ
    2. ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
    3. ภาวะสมองเสื่อม
    4. ความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน
    5. ภาวะซึมเศร้า

อีกทั้งต้องตรวจคัดกรองมะเร็งและตรวจสายตา ในอายุ 60 – 64 ปี ตรวจทุก 2 – 4 ปี และอายุ 65 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการมองไม่เห็นและส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในเมื่อเรื่องการตรวจสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุไหน ในบางครั้งการตรวจสุขภาพมักมากับรายจ่ายที่สูง การทำประกันสุขภาพก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี ยิ่งทำเร็ว ยิ่งคุ้มครองได้ไว แถมยังจ่ายเบี้ยถูกอีกด้วย วันนี้ขอนำเสนอประกันสุขภาพสุดเอ็กซ์คลูซีพถึง 3 แผนจาก อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย มีให้เลือกให้ตรงกับไลฟ์สไตล์และความคุ้มครองที่ต้องการดังนี้

แผนประกันสุขภาพที่ให้คุณและครอบครัวของคุณอุ่นใจ ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยประกันภัยสุขภาพที่คุ้มครองอย่างครอบคลุม

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 10 ล้านบาท* โดยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง*
 • และไม่ต้องสำรองจ่าย กับสถานพยาบาลในเครือข่าย*
 • แถมยังคืนเบี้ยประกันภัยทุกปี 10% กรณีไม่มีเคลม
 • และส่วนลดกรมธรรม์แบบครอบครัว 10% เมื่อซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 • อีกทั้งยังเลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมได้และไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต ที่สำคัญสามารถต่ออายุได้ตลอดชีพ*

แผนประกันสุขภาพราคาประหยัด เจ็บป่วยหายห่วง คุ้มครองได้อย่างอุ่นใจ

 • โดยจะคุ้มครองสูงสุด 750,000 บาทต่อปี* โดยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง*
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย กับสถานพยาบาลในเครือข่าย*
 • แถมยังคืนเบี้ยประกันภัยทุกปี 10% กรณีไม่มีเคลม
 • ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต และสามารถต่ออายุได้ตลอดชีพ*
 • นอกจากนี้ยังเลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมได้
 • และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง สูงสุด 7,500 บาทต่ออุบัติเหตุ อีกด้วย

แผนประกันโรคมะเร็ง ที่สามารถเลือกแผนความคุ้มครองโรคมะเร็งได้หลากหลาย ตามความต้องการ โดยครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ

 • รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน สูงสุด 1 ล้านบาท*
 • รวมถึงผลประโยชน์ครอบคลุมมะเร็งผิวหนัง 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ที่สำคัญไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต
 • แถมเบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*อีกด้วย
การตรวจสุขภาพประจำปีควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพของทุกคนอย่างต่อเนื่อง และควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์เพื่อรักษาสุขภาพที่ดีในระยะยาวและลดความเสี่ยงต่อโรคในอนาคต เพราะไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าจะป่วยเป็นอะไร ซึ่งการวางแผนในเรื่องสุขภาพด้วยการซื้อประกันสุขภาพ และ ประกันมะเร็ง ถือเป็นแผนสำรองในการใช้ชีวิตที่คอยรองรับความเสี่ยงในยามเจ็บป่วย ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา แถมยังไม่เดือดร้อนคนรอบข้างอีกด้วย

*เงื่อนไขการรับประกันภัยและการต่ออายุเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และลูกค้าควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่องเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อกำหนด และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ก่อนการทำประกันภัย, สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด)

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.