ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันสุขภาพ ​แผน Long Stay Visa Health Insurance Plan

 
 

แผนประกันสุขภาพสำหรับวีซ่าระยะยาว

แผนสำหรับขอวีซ่า ครอบคลุมความต้องการพื้นฐาน ของการรักษาพยาบาลสูงสุด 200 ล้านบาทต่อปี
ความคุ้มครองสูงสุด 200 ล้านบาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ทั้งจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย
เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมได้
มีเครือข่ายคลินิกและสถานพยาบาลกว่า 490 แห่ง ทั่วประเทศไทย
รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านบริการโทรเวชกรรม*
ดูแลลูกค้าแบบ 2 ภาษา ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต
หมายเหตุ:
*เฉพาะผู้ให้บริการการแพทย์ทางไกล(Telemedicine) ภายในเครือข่ายของบริษัทเท่านั้น โดยติดต่อใช้บริการได้ที่ 02 677 0999
ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
1. ซื้อประกันสำหรับการยื่นขอวีซ่าของอลิอันซ์ อยุธยา 1 ฉบับ
2. เมื่อกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ อลิอันซ์ อยุธยา จะส่งหลักฐานแสดงการประกันภัยให้ทางอีเมล
3. อลิอันซ์ อยุธยา จะส่งข้อมูลของสมาชิกไปที่ฐานข้อมูลของสมาคมประกันวินาศภัยไทย
4. สถานกงศุลและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลของสมาคมประกันวินาศภัยไทย

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.