ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันสุขภาพ ​แผน Long Stay Visa Health Insurance Plan

 
 

แผนประกันสุขภาพสำหรับวีซ่าระยะยาว

แผนสำหรับขอวีซ่า ครอบคลุมความต้องการพื้นฐาน ของการรักษาพยาบาลสูงสุด 200 ล้านบาทต่อปี
ความคุ้มครองสูงสุด 200 ล้านบาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ทั้งจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย
เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมได้
มีเครือข่ายคลินิกและสถานพยาบาลกว่า 490 แห่ง ทั่วประเทศไทย
รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านบริการโทรเวชกรรม*
ดูแลลูกค้าแบบ 2 ภาษา ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต
หมายเหตุ:
*เฉพาะผู้ให้บริการการแพทย์ทางไกล(Telemedicine) ภายในเครือข่ายของบริษัทเท่านั้น โดยติดต่อใช้บริการได้ที่ 02 677 0999
ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
1. ซื้อประกันสำหรับการยื่นขอวีซ่าของอลิอันซ์ อยุธยา 1 ฉบับ
2. เมื่อกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ อลิอันซ์ อยุธยา จะส่งหลักฐานแสดงการประกันภัยให้ทางอีเมล
3. อลิอันซ์ อยุธยา จะส่งข้อมูลของสมาชิกไปที่ฐานข้อมูลของสมาคมประกันวินาศภัยไทย
4. สถานกงศุลและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลของสมาคมประกันวินาศภัยไทย

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.